Kindratio en inzetten van medewerkers en stagiairs

Hoeveel begeleiders heb je nodig voor het aantal aanwezige kinderen? En waar let je nog op bij de organisatie van je medewerkers?

Wist je dat?

Een kinderopvang waarin zowel mannen als vrouwen werken, biedt heel wat voordelen, zowel voor de opvang zelf als voor de kinderen. In de handleiding hieronder vind je heel wat nuttige tips over gemengde teams.

Ga snel naar

  De kindratio

  De nieuwe kindratio

  De Vlaamse regering verlaagt de kindratio om de werkdruk in de kinderopvang te verlagen. De kinderbegeleider kan ook meer aandacht geven aan elk kind en het ondersteunen in zijn ontwikkeling. 

  De opvang krijgt tijd tot 2027 om de nieuwe kindratio in te voeren, maar kan het al eerder toepassen:

  • In de groepsopvang
   • 1 begeleider per 5 baby’s
   • 1 begeleider per 8 oudere kinderen
   • 1 begeleider per 7 kinderen in gemengde groepen.
  • In de gezinsopvang: 1 begeleider per 7 kinderen

  Is het een reden om de prijs te verhogen of om minder kinderen op te vangen?

  Neen. De gesubsidieerde kinderopvang krijgt van Opgroeien extra subsidies om de bijkomende personeelskost te dragen.

  Special over de kindratio en de hogere subsidies

  De huidige kindratio

  Het aantal kinderen beperken

  De regelgeving vraagt organisatoren inspanningen te doen om het aantal kinderen per begeleider te beperken.
  Voor gezinsopvang is het streefdoel op kwartaalbasis maximaal 4 kinderen per onthaalouder.
  Groepsopvang doet een inspanning om maximaal 7 kinderen per aanwezige kinderbegeleider op te vangen.

  • Wanneer de kinderbegeleider alleen in de opvang is: er mogen maximum 8 kinderen per aanwezige kinderbegeleider zijn.
  • Wanneer er minstens 2 kinderbegeleiders in de opvang aanwezig zijn: er mogen maximum 9 kinderen per aanwezige kinderbegeleider zijn.
  • Rusten de kinderen: 
   • Gedurende maximaal 2 aansluitende uren mogen er maximum 14 kinderen per aanwezige kinderbegeleider zijn.
   • Er moeten dan minstens 2 kinderbegeleiders in de opvang aanwezig zijn.

  Leefgroepen

  De kinderen en hun kinderbegeleiders deel je in leefgroepen in. Een leefgroep is een groep van maximaal 18 kinderen.

  • Je voorziet per groep één of meer ruimtes.
  • Je wijst één of meer kinderbegeleiders toe aan iedere leefgroep.

  Kinderbegeleiders plannen en registreren

  Elke organisator zorgt voor een planning en registratie van kinderbegeleiders.

  Kinderbegeleiders inplannen

  Je moet op elk moment voldoende begeleiding voor de aanwezige kinderen voorzien. Het is belangrijk dat je hier flexibel mee kunt omspringen. Als er iemand onverwacht ziek is bv., zorg je voor een oplossing.

  Stagiairs worden niet meegeteld voor het aantal kinderbegeleiders dat in de opvang aanwezig moeten zijn.

  Kinderbegeleiders registeren

  Kinderbegeleiders registreren zich bij aankomst en vertrek, zodat je steeds een overzicht hebt van wie wanneer aanwezig was. Zorginspectie kan dit inkijken.

  Stagiairs

  Stagiairs worden niet meegeteld voor het aantal kinderbegeleiders dat in de opvang aanwezig moeten zijn. Zij kunnen dus geen kinderbegeleider vervangen.

  Vereiste attesten

  Voor stagiairs heb je deze attesten nodig:

  Je kan dit op verschillende manieren in orde brengen:

  • De stagiair heeft zelf deze documenten bij zich als hij of zij in de opvang is.
  • De stagiair bezorgt de documenten aan jou.
  • Je kan aantonen dat deze attesten in orde zijn, bv. door een bevestiging van de school dat deze documenten in orde zijn.

  Organisatiestructuur voor grotere organisatoren

  Een organisator met meer dan 18 opvangplaatsen zorgt voor een organisatorische structuur.

  • Je verdeelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden onder de collega’s in je opvang.
  • Je communiceert dit aan ouders en medewerkers. 
  • Je organisatorische structuur maakt deel uit van je kwaliteitshandboek.

  Als organisator zorg je ook voor een goede samenwerking tussen alle medewerkers.

  • Samenwerken lijkt gemakkelijk en logisch. Maar toch is het handig om enkele praktische afspraken op papier te zetten.
  • Je maakt deze afspraken het best op samen met je collega’s.
  • Ook dit maakt deel uit van je kwaliteitshandboek.

  Evaluatie voor grotere organisatoren

  Een organisator met meer dan 18 opvangplaatsen zorgt ervoor dat de medewerkers de werking kunnen evalueren.

  • Dit gebeurt binnen een cyclus van 5 jaar. Ieder aspect van jouw werking moet binnen deze periode aan bod komen. Je hoeft dus niet alles in één keer te evalueren. Zo kan je de evaluatie perfect spreiden over 5 jaar. Dit maakt het proces een stuk eenvoudiger en haalbaarder.
  • Deze evaluatie maakt deel uit van je kwaliteitshandboek.