Vergunningsvoorwaarden kinderopvang

Al wie beroepsmatig en tegen betaling baby's en peuters opvangt, heeft een vergunning nodig en aan voorwaarden voldoen.

Ga snel naar

  Aangepaste vergunningsvoorwaarden in fases

  De vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang van baby’s en peuters veranderen. De Vlaamse Regering gaf hierover haar akkoord op 17 maart 2023.

  Vanaf 1 april 2023

  • mogelijkheden om een antwoord te bieden op de krapte op de arbeidsmarkt
  • versoepelingen voor buiten slapen en circulatieruimte

  Vanaf 1 januari 2024

  • meer ruimte voor het organiseren van kinderopvang: geen strikt opgelegde procedures maar op eigen manier aantonen dat de opvang veilig en kwalitatief is
  • de vergunningsvoorwaarden zijn samengebracht in het beleidsvoerend vermogen: de organisator kan zelfstandig een beleid voeren om kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame kinderopvang te realiseren
  • samenwerken met gezinnen
   • dialoog met ouders
   • verplichte transparantie over inspectierapporten, vergunning, aanmaning, maatregelen van Opgroeien
  • actief veiligheidsbeleid
   • samen met medewerkers nadenken over risico’s en onaanvaardbare risico’s wegwerken
   • elke medewerker besteedt continu aandacht aan een opvang die zo veilig als nodig is

  Vanaf 1 juli 2024

  Een organisator die start moet op voorhand een starterstraject met succes afronden.

  Volledig overzicht van de veranderingen

  Interview over het actieplan en de toekomst

  In dit gesprek verneem je meer over de toekomst van kinderopvang en de ratio. Je hoort ook in het kort wat er verandert en wat beleidsvoerend vermogen betekent.

  Link naar video: Interview Dieter v1
  Interview Dieter v1

  Snelinfo over de veranderingen

  Veranderingen - uitgebreid

  Brochures en documenten

  Brochures en documenten

  Bekijk onze brochure en documenten over kinderopvang:

  • Lees ze online
  • Download de pdf