Regelgeving kinderopvang

Alle voorwaarden en subsidies voor kinderopvang ligt vast in de regelgeving: het decreet Kinderopvang en de besluiten van de Vlaamse Regering en de minister die dit decreet uitvoeren.

Ga snel naar

  Decreet Kinderopvang

  Het decreet Kinderopvang van 20 april 2012 vormt de belangrijke basis voor de uitbouw van voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang.

  Vergunningsvoorwaarden

  Het referentiekader geeft je een overzicht van alle artikels uit het Vergunningsbesluit en een toelichting. Je krijgt er ook vragen en info die jou op weg helpen om zelf aan de slag te gaan. 

  Subsidies en financieel

  Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie voor het jaar 2022 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025 aan GSD-V voor kwaliteitsondersteuning van kinder-en kleuteropvang die een openbaar bestuur zijn

  Procedures en handhaving

  Lokaal beleid en Lokaal Loket Kinderopvang

  Fiscale aftrek van kinderopvangkosten voor werkgevers

  VIA 6

  Tijdelijke vervangcapaciteit

  Doorgaande lijn