Veiligheid in de opvang

Opvang draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen en medewerkers. Je tracht de risico's goed in te schatten en problemen op te lossen als die zich voordoen.

Ga snel naar

  Veilig slapen in de opvang

  Kinderen hebben voldoende slaap nodig voor hun ontwikkeling. Het is van levensbelang dat je jonge kinderen veilig te slapen legt.

  Zeven belangrijke adviezen

  1. Leg een baby altijd op de rug te slapen.
  2. Rook nooit in de opvang.
  3. Blijf in de buurt en kijk, luister en voel regelmatig.
  4. Kies voor een veilig kinderbed en bedmateriaal.
  5. Zorg ervoor dat het kind het niet te warm krijgt.
  6. Ga voorzichtig om met (slaapverwekkende) geneesmiddelen
  7. Zorg voor rust, regelmaat en wennen
  Dino droomt

  Ook tijdens zijn dutjes wil Dino zorgeloos avonturen beleven. Net zoals de kinderen. Lees zijn verhaaltje voor het slapengaan. Achteraan in het boekje vind je tips voor een veilige slaapomgeving.

  Lees of download het boekje

  Risicoanalyse

  In je opvang kunnen de kinderen voluit spelen. Soms krijgen ze wel eens een blauwe plek of een schram. Maar dat hoort bij het opgroeien. Ook hun weerstand is nog in volle ontwikkeling, waardoor ze sneller ziek worden. De risicoanalyse zorgt voor een veilige en gezonde opvang.  
  Je beperkt de risico’s en sluit de onverantwoorde risico’s uit.

  Wanneer is je risicoanalyse af?

  Eigenlijk nooit. De risicoanalyse is een methode om te werken aan de veiligheid en gezondheid in je opvang. Herhaal het proces binnen een cyclus van 2 jaar. Je kan je risicoanalyse perfect spreiden over deze 2 jaar. Dit maakt het meer haalbaar. En zo verbeter je continu je werking want situaties veranderen, materiaal verslijt, personeel wisselt ...

  Word weer kind met onze VR-film

  Bekijk onze virtual reality-film en ga door de ogen van een kind op verkenning in de opvang. Zo zie je hoe een kind kijkt naar en zich beweegt in de omgeving en kan je de risico's nog beter inschatten. 

  Ben je klaar om weer kind te worden?

  Crisis en grensoverschrijdend gedrag: procedure en melden

  Iedereen kan met een crisis of grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd worden: een kind loopt weg, er breekt brand uit, een kinderbegeleider overschrijdt een grens Jouw procedures geven je houvast bij deze onverwachte en stresserende situaties. Deze procedures zijn verplicht, net als het melden van crisis en grensoverschrijdend gedrag.

  • Een crisis is een acute noodsituatie waarbij de fysieke of psychische integriteit van een kind in gevaar is en er meteen hulp nodig is.
  • Grensoverschrijdend gedrag is wanneer een kind slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen of geweld van een persoon in de opvang
  Link naar video: Waarom is een procedure grensoverschrijdend gedrag in de opvang zo belangrijk?
  Waarom is een procedure grensoverschrijdend gedrag in de opvang zo belangrijk?

  Verontrust over de thuissituatie van een kind

  Al wie zorg draagt voor kinderen in de kinderopvang, komt met veel gezinnen in contact. Medewerkers in de kinderopvang leren een gezin heel goed kennen doorheen dagelijkse ontmoetingen. Vaak loopt alles heel gewoon.

  Soms merken kinderbegeleiders zaken op die hen ongerust maken over een kind en zijn thuissituatie. Dan spreken we van verontrusting.

  Levensreddend handelen

  Verantwoordelijken en kinderbegeleiders moeten een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen hebben.

  Affiche basisreanimatie kinderen

  • Download de pdf

   

  Brandveiligheid

  In de kinderopvang zijn er brandveiligheidsvoorschriften. Omdat er meer risico’s verbonden zijn aan grotere gebouwen en de evacuatie van grote groepen moeilijker is, worden de voorschriften strenger naargelang de grootte van de opvang.

  Gezinsopvang

  De brandveiligheidsvoorschriften in de gezinsopvang: 

  • Je zorgt ervoor dat je de kinderen in de opvang veilig kan evacueren.
  • Je neemt maatregelen rond brandpreventie

  Groepsopvang

  Als organisator van groepsopvang moet je infrastructuur voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften. Dat kan je aantonen met een brandveiligheidsattest A of B dat je aanvraagt bij de burgemeester van de gemeente. 

  Als je aan bepaalde brandveiligheidsvoorschriften niet kan voldoen, kan je daarvoor bij de technische commissie brandveiligheid een afwijking aanvragen. De technische commissie adviseert Opgroeien over je aanvraag. 

   Wist je dat?

   Als je ingrijpende wijzigingen doet aan de infrastructuur van je opvang die een weerslag kunnen hebben op de veiligheid, dan heb je ten laatste 6 maanden na de werken een nieuw brandveiligheidsattest nodig.

   Je kan aan de brandweer advies vragen over bouwplannen en materialen als die gevolg hebben op de brandveiligheid.

   Zo evacueer je in de kinderopvang

   Link naar video: Zo evacueer je in een kinderopvang
   Zo evacueer je in een kinderopvang

   Veilig speelterrein en toestellen

   Kinderopvang valt onder de wetgeving over speelterreinen en is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. 

   Brochure

   Bekijk onze brochure over veilig speelterrein in de kinderopvang:

   • Lees het document online
   • Download de pdf

   Veilige toegang

   Het is belangrijk dat je maatregelen neemt dat niemand de opvanglokalen en buitenruimte ongemerkt binnenkomt en verlaat
   In de Wegwijzer hieronder vind je informatie over de maatregelen voor een veilige toegang tot de opvang. Met de handige checklist kan je nagaan hoe het in je opvang gesteld is met de toegang.

   Let op voor verdachte bezoeken, telefoons en e-mails

   Opgroeien krijgt geregeld meldingen over oplichters die de opvang benaderen:

   • personen die zich voordoen als inspecteur, politieagent of brandweerman om binnen te geraken
   • misbruiken via mail en betalingen van voorschotten
   • de naam van Kind en Gezin misbruiken om iets te verkopen

   Kind en Gezin promoot geen commerciële firma's of personen die een product of dienst aan de kinderopvang verkopen. Als Kind en Gezin samenwerkt met partners, informeert Kind en Gezin zelf de opvang. Bij twijfel kan je de Kind en Gezin-Lijn contacteren.

   Binnenmilieu en omgeving

   De kwaliteit van de binnenlucht en de omgeving beïnvloeden de gezondheid van jonge kinderen: temperatuur, luchtvochtigheid, rook, straling,… Voldoende ventileren en verluchten helpt.