Tips om met onbekenden om te gaan

  • Weiger resoluut de toegang aan een onbekende persoon die zich niet kan identificeren en aan een onbekende persoon die een vreemde reden voor zijn bezoek opgeeft. Een zogenaamde formele opdracht, officiële functie of uniform kunnen intimideren. Weet dat het nooit verplicht is om een onbekende persoon in de opvang toe te laten.
  • Wanneer een onbekende persoon zich aanmeldt, vraag dan zijn identificatiekaart of badge. Noteer zijn naam en de naam van de bevoegde organisatie die hierop vermeld staat. Vraag naar zijn identiteitskaart en vergelijk die met de naam op de identificatiekaart of badge.
  • Blijf zo veel mogelijk bij de persoon in de buurt terwijl de opdracht wordt uitgevoerd of laat een medewerker dit doen, bv. de controleur van de Vlaamse Watermaatschappij die een waterstaal komt nemen, een nieuwe inspecteur van Zorginspectie (bel 02 553 34 34 of mail naar contact@zorginspectie.be), een inspecteur van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ...
  • Bij twijfel aan de echtheid van de identificatiekaart of -badge, vraag de persoon het telefoonnummer van zijn organisatie. Controleer dit nummer zo mogelijk in het telefoonboek of bij de nationale inlichtingen (1207). Sluit de deur tijdens het telefoongesprek. Weiger de toegang bij twijfel na de telefoon. Maak desnoods een nieuwe afspraak, om de echtheid van de reden van zijn bezoek rustig na te gaan.
  • Wees voorzichtig met buitenlandse e-mails en telefoongesprekken. Ga altijd de betrouwbaarheid na. Wanneer de vraagsteller een vooruitbetaling voorstelt, raadt Opgroeien af om hier op in te gaan. 

Wie verwittig je bij misbruik?

  1. Meld pogingen tot verdachte bezoeken of oplichting aan Opgroeien. Zo kunnen we eventueel de andere voorzieningen verwittigen. 
  2. Meld elke poging tot een verdacht bezoek bij de lokale politie. Probeer een zo goed mogelijke persoonsbeschrijving te geven.