Zieke kinderen in de opvang

Een ziek kind hoort niet thuis in de kinderopvang.

 • Een kind dat ziek is, voelt zich ellendig en wordt best verzorgd in een rustige en vertrouwde omgeving.
 • Als we kinderen in het begin van de ziekte niet toelaten, vermijden we dat de andere kinderen en begeleiders besmet en ziek worden.
 • Een kind kan ziek worden in de opvang. Bij alarmsignalen, is het levensnoodzakelijk dat je direct een arts of de hulpdiensten contacteert.
Link naar video: Waarom mag een ziek kind niet naar de opvang komen?
Waarom mag een ziek kind niet naar de opvang komen?

Ga snel naar

  Te ziek voor de opvang

  Wanneer kan je een ziek kind weigeren?

  Je kan een ziek kind in de opvang weigeren  als

  • het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
  • het kind te veel zorg vraagt zodat je onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kan geven
  • het kind één of meerdere van deze symptomen heeft:
   • koorts (38,0°C of meer)
   • plots optredende hoest met ademhalingsmoeilijkheden
   • ademhalingsmoeilijkheden
   • plotse verandering van stoelgangspatroon met 3 of meer waterige stoelgangen per dag
   • braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
   • plotse huiduitslag of blaasjes
  • Meer info over bepaalde ziektes.

  Je kan een kind opnieuw in de opvang toelaten als het de symptomen niet meer heeft en pas als het minstens 24 u geen koorts maakt (uitzondering hierop: de koorts is het gevolg van vaccinatie).

  Het is belangrijk dit goed te communiceren naar ouders zodat zij de nodige regelingen kunnen treffen voor eventueel doktersbezoek, opvang de dag nadien, afspraken met hun werkgever, met hun partner of andere opvang, ... 

  Wist je dat?

  Sommige opvangvoorzieningen vragen doktersattesten, zoals bijvoorbeeld een attest van goede gezondheid of een attest dat het kindje voldoende hersteld is om naar de opvang te komen. Dit is niet nodig als je als opvang de adviezen rond zieke kinderen en hygiëne goed opvolgt. 
   

  Link naar video: Waarom moet een kind 24 uur koortsvrij zijn voor het weer naar de opvang mag?
  Waarom moet een kind 24 uur koortsvrij zijn voor het weer naar de opvang mag?

  Met deze symptomen kan het kind wel naar de opvang

  Milde symptomen of deze chronische problemen kunnen in overleg met de ouders wel toegelaten zijn:

  • snotneusje
  • lichte hoest
  • lichte verkoudheid : neusloop en hoestje zonder koorts
  • gekende chronische hoest (bij hyper-reactieve luchtwegen)
  • chronisch lossere stoelgang of éénmalig waterige  stoelgang
  • gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux

  Ziek worden in de opvang

  Wat doe je als het kind tijdens de dag ziek wordt in je opvang?

  Maatregelen als een kind ziek wordt tijdens de opvang

  Volg de toestand van het kind goed op:

  • Hoe gedraagt het zich?
  • Welke symptomen zijn er?
  • Geef het kind voldoende rust.
  • Verhoog het toezicht, ook als het kind slaapt.
  • Als het kind koorts heeft, volg je het stroomdiagram koorts.

  Breng ouders op de hoogte als hun kind ziek wordt en één van de niet toegelaten symptomen vertoont. Je vindt ze hierboven bij 'wanneer kan je een ziek kind weigeren' .
  Volg de afspraken die je met de ouders overeengekomen bent.

  • Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn, handel dan als 'een voorzichtig en redelijk persoon'. Bel zelf een arts of de hulpdiensten als je ongerust bent.
  • Als het moet, kan je tegen de wil van de ouders een arts of hulpdienst bellen. Je bent verplicht om hulp te verlenen aan iemand in nood.

  Bel zelf direct 112 bij een dringende of gevaarlijke situatie en breng daarna de ouders zo snel mogelijk op de hoogte. Denk hierbij ook aan een kind dat:

  • er erg ziek uitziet
  • niet wegdrukbare kleine rode of blauwe huidvlekjes heeft
  • een grauwe kleur heeft
  • suf of moeilijk te wekken is
  • verward is
  • moeilijk ademt, kreunt of zucht
  • stuipen
  • een ongeval had (ernstig vallen, zware brandwonde …)

  Bel onmiddellijk het Antigifcentrum bij inname van een giftig product.

  Tip: Hang telefoonnummers van arts, apotheek, noodnummers en Antigifcentrum bij elke telefoon

  Communicatie met ouders
  • Informeer ouders voor de start van de opvang over je ziektebeleid. Maak vooraf heldere, haalbare afspraken met de ouders. Inspiratie kan je vinden in dit model van huishoudelijk reglement.
  • Zorg voor een inlichtingenfiche van elk kind met volgende informatie:
   • gegevens over de gezondheid van het kind
   • afspraken met de ouders over een eventuele medische opvolging
   • telefoonnummers van de ouders of ander aanspreekpersoon en de behandelend arts

  Als een kind ziek wordt in de opvang dan is het nodig om ouders of een arts snel te kunnen contacteren. Bijvoorbeeld om af te spreken om het kindje op te halen of over het al dan niet toedienen van een dosis paracetamol. Bekijk dit samen met de ouders zodat er voldoende, bereikbare aanspreekpersonen zijn.

  Karen Claeys
  Op zoek naar inspiratie?

  Koorts en ziek in de opvang: zowel voor opvang, ouders, als werkgevers is dit een uitdaging. Wij lieten alle partijen aan het woord. Lees onze interviews.

  Verplichte melding van bepaalde infectieziekten

  Een aantal infectieziekten moet je verplicht melden aan departement Zorg.

  • De meeste meldingen worden gedaan door de behandelend arts of betrokken microbioloog. Het is dus normaal gezien niet de taak van de kinderopvang om de ziekte te melden.
  • Je neemt als kinderopvang zelf contact op met departement Zorg:
   • als je een vermoeden hebt van een van deze infectieziektes. Zo kan departement Zorg een risico-inschatting maken en samen met jou de nodig maatregelen nemen.
   • als  er meer dan 2 kinderen zijn met vergelijkbare symptomen van een maag-darmontsteking (o.a. diarree) 
   • en ook als je een vermoeden hebt van een ernstige infectie die niet in de lijst is opgenomen en die op basis van je medische kennis of je inschatting een epidemisch karakter dreigt aan te nemen of aangenomen heeft.
   • Ook voor Opgroeien is het belangrijk om geïnformeerd te zijn over de infectieziekten in de opvang. Breng je klantenbeheerder op de hoogte. Hij of zij zal de adviserend arts van Opgroeien verwittigen.