Geneesmiddelen in de opvang

Ga snel naar

  • Geef nooit geneesmiddelen op eigen initiatief
   • Door geneesmiddelen te geven, kan je een ziekte soms tijdelijk verdoezelen. Dat kan gevaarlijk zijn en een juiste diagnose bemoeilijken. 
   • Sommige klachten zoals koorts en pijn, kunnen de eerste tekenen van een belangrijk beginnend gezondheidsprobleem zijn. 
   • Veel klachten en tekenen verdwijnen spontaan en moeten niet met een geneesmiddel behandeld worden. 
  • Maak duidelijke afspraken met de ouders, apotheker of arts. 
  • Neem je geneesmiddelenbeleid op in je huishoudelijk reglement. Maak het bekend aan de ouders bij de start van de opvang:
   • Wat is je aanpak voor geneesmiddelen op voorschrift, vrij verkrijgbare medicatie, koortswerende middelen, …? 
   • Dien je sommige medicatie niet toe, bespreek dit dan goed op voorhand met de ouders.
   • Wat verwacht je van de ouders? Wat wordt genoteerd en waar? 
   • Hoe zorg je voor een goede informatie-uitwisseling? 

  Geneesmiddelen met voorschrift

  • Vraag een attest van de arts of apotheker voor de ziekte die het kind op dat moment doormaakt. Dit geeft jou zekerheid over de correcte toediening
  • Ook voor homeopathische middelen is een voorschrift van de arts nodig. 
   • Hoe 
    • ofwel een doktersvoorschrift of een notitie van de arts in het Kindboekje of heen-en-weerboekje 
    • ofwel een etiket van de apotheker, gekleefd op de verpakking van het geneesmiddel. (bij voorkeur ook in een heen-en-weer-boekje). 
   • Inhoud 
    • de naam van de voorschrijver of apotheker 
    • de naam van het kind 
    • de naam van het geneesmiddel 
    • de afleveringsdatum 
    • de dosering 
    • de wijze van toediening 
    • de einddatum of duur van de behandeling

  Geneesmiddelen zonder voorschrift

  • Je kan als opvang zelf bepalen hoe je omgaat met geneesmiddelen zonder voorschrift
  • Voor baby’s tot een jaar bevelen we aan om ook een attest van een arts of dokter te vragen voor geneesmiddelen zonder voorschrift. Sommige siropen of druppels zorgen voor een te diepe slaap.

  Geneesmiddelen bewaren en toedienen

  Bewaren

  • Kijk op de bijsluiter hoe je een geneesmiddel moet bewaren.
  • Bewaar geneesmiddelen op een droge en koele plaats, onbereikbaar voor de kinderen.
  • Geneesmiddelen die in de koelkast bewaard moeten worden, houd je gescheiden van de voedingswaren en in een gedeelte met een constant lage temperatuur (niet in de deur).
  • Kijk geneesmiddelen in de huisapotheek regelmatig na op vervaldatum en breng vervallen producten terug naar de apotheek.

  Toedienen

  • Lees altijd de notitie van arts, apotheker of bijsluiter voor:
   • hoeveelheid (voorgeschreven dosis)
   • het tijdstip en de manier van toedienen     
  • Noteer elke toediening om te voorkomen dat je het geneesmiddel tweemaal geeft of vergeet.

  Koortswerende middelen

  Als ze tekens van ongemak tonen en als er geen alarmsignalen zijn, dan kan je aan kinderen ouder dan 3 maanden een eenmalige dosis paracetamol siroop toedienen. Overleg eerst met de ouders. De dosis tot 1 jaar is 10 mg/kg, vanaf 1 jaar 15 mg/kg.

  Pufjes of Aerosol

  Pufjes

  • Dit is gemakkelijker toe te dienen dan aerosol en daarom een uitstekend alternatief voor de kinderen in de opvang.
  • Ieder kind dat puffs nodig heeft, heeft zijn eigen exemplaar met voorzetkamer.
  • De voorzetkamer moet gespoeld worden met water (niet met zeep of alcohol) en gedroogd aan de lucht, dus geen handdoek gebruiken.

  Aerosol

  • Het geneesmiddel wordt via een inhalator heel fijn verstoven en tijdens het inademen opgenomen in de luchtwegen.
  • Vernevelaars worden zeer snel besmet. Daarom worden ze best thuis toegediend, voor en na de opvanguren.
  • Ze moeten gereinigd worden met alcohol 70%

  Jodiumtabletten

  De federale overheid adviseert kinderopvang om jodiumtabletten in voorraad te hebben, ongeacht de locatie.

  Bij een nucleair ongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Hoe jonger je bent, hoe meer kans je hebt op schildklierkanker door radioactief jodium. Jodiumtabletten verhinderen het opstapelen van radioactief jodium in de schildklier, door de schildklier te verzadigen met niet-radioactief jodium. 

  Haal voor jouw kinderopvang dus zeker gratis jodiumtabletten af bij de apotheek. Op de website nucleair risico kan je berekenen hoeveel tabletten je nodig hebt en hoe je ze afhaalt. 

  Aanpak in je opvang

  • Je kan de gevolgen van een noodsituatie beperken als je goed voorbereid bent. Op de website nucleair risico vind je hoe. 
  • Brengt de ouders via het huishoudelijk reglement op de hoogte dat je het advies van het federaal crisiscentrum zal volgen. Bij een nucleair ongeval handel je in belang van het kind. Je kan ouders sensibiliseren en verwijzen naar de website nucleair risico.
  • Denk goed na over je communicatie met de ouders:
   • Wat is de toegediende dosis in de opvang? Zorg dat je goed op de hoogte bent van de te geven dosis, na advies van de federale overheid.
   • Wat verwacht je van de ouders? Wat wordt genoteerd en waar? Wat als er thuis al een dosis gegeven werd? Hoe kan je hierover duidelijke afspraken maken met de ouders?