Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief over gezinsondersteuning juni 2021

Gezinsondersteuning
Onze dienstverlening // Gezinsondersteuning // Groeipakket // Jeugdhulp // Agenda

Onze dienstverlening

Gezinsondersteuning

  • De Vlaamse Regering heeft een besluit goedgekeurd in functie van de uitvoering van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). Vanaf begin volgend schooljaar wordt 6,3 miljoen euro extra ingezet in steden en gemeenten met weinig of geen gesubsidieerd aanbod buitenschoolse opvang. Er zijn 43 lokale besturen gekozen op basis van het percentage kwetsbare gezinnen, het aantal schoolkinderen en de huidige subsidie buitenschoolse kinderopvang. Er werd voorrang gegeven aan die gemeenten en steden waar de noden het hoogst zijn. Je leest er ook meer over op de BOA minisite onder 'nieuws'.
  • Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke en het agentschap Opgroeien zetten in op 24 vernieuwende projecten van Huizen van het Kind. Eind mei 2021 maakte de minister de geselecteerde projecten bekend.
  • EXPOO deelt graag tips en tricks over het opstarten van luierbanken na 2 uitwisselingsessies hierover. Hoe geef je dit initiatief meerwaarde op vlak van ontmoeting en sociale cohesie? Hoe pak je het praktisch aan?
  • Opvoeden is geen kinderspel, zeker niet voor gezinnen die in armoede leven. Caritas Vlaanderen ging op zoek naar de hefbomen die gezinsondersteuning kan bieden om armoede te helpen bestrijden. Ze bundelden dit in hun boek 'Gezinvol ondersteunen' met een inleidende webinar op 17 juni.
  • Sinds 1 september 2020 is de leerplicht in BelgiĆ« verlaagd van zes naar vijf jaar. AGODI, het agentschap voor Onderwijsdiensten, heeft een flyer ontwikkeld over deze wijziging. Hiermee kunnen lokale partners het gesprek aangaan met ouders. Meer info vind je op www.kleuterparticipatie.be en onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplicht. Groeimee.be zet in juni het thema schoolrijpheid in de kijker.

Groeipakket

  • Opgroeien registreert heel wat gegevens. Ook over het Groeipakket. Al deze gegevens staan gebundeld in het Jaarverslag Groeipakket.
  • In het Vlaams Parlement was er aandacht voor de invloed van het Groeipakket op de kinderarmoede. Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur bij Opgroeien, reageerde in De Standaard na reacties op het nieuwe systeem.

Jeugdhulp

  • Vijf weken lang gaf Studio JIJWEET de microfoon aan jongeren die opgroeien in een jeugdvoorziening. Dit zorgde voor beklijvende momenten en straffe verhalen over talenten, de stap naar zelfstandigheid, passies, vriendschap en dromen. Neem zeker een kijkje op studiojijweet.be.

Agenda

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.