Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief over gezinsondersteuning oktober 2021

Gezinsondersteuning
Onze dienstverlening // Gezinsondersteuning // Opvang // Welzijn // Oproep // Agenda

Onze dienstverlening

  • Tijdens de Internationale week van de Borstvoeding van 1 tot 7 oktober draagt Opgroeien zijn steentje bij door de campagne van de FOD Volksgezondheid te ondersteunen. Dit jaar is de slogan ‘Eet lokaal' om de duurzaamheid van borstvoeding in de kijker te zetten. Borstvoeding is zeer ecologisch. Bovendien bespaart borstvoeding op afval en transport én is het bevorderlijk voor een optimale gezondheid van het kind.

Gezinsondersteuning

  • De Kindreflex is een methodiek om hulpverleners van volwassen cliënten gevoelig te maken voor de kinderen achter hun cliënten. Professionals kunnen vanaf nu terecht op de nieuwe website Kindreflex.be voor sectorspecifieke informatie, zoals het uitgebreide stappenplan met voorbeeldvragen, allerhande infofiches en praktijkverhalen.
  • Kinder- en jeugdpsychiater Binu Singh vertelde in de EXPOO fold-up 'Jonge kinderen en hun ouders ondersteunen na corona' over de impact van de pandemie op kinderen en hun ouders. Ook de toekomst na corona kwam aan bod.
  • Veilig Online lanceert een nieuwe vorming over mediagebruik in het gezin, deze keer specifiek voor ouders van peuters en kleuters. Tijdens de vorming 'Schermtijd - Schermstrijd?' gaat de begeleider in gesprek met ouders om hen te ondersteunen in het omgaan met schermen in het gezin. Je kan Veilig Online contacteren om deze vorming als school, ouderraad of vereniging te organiseren.

Opvang

  • Vanaf het aanslagjaar 2022 (uitgaven vanaf 1 januari 2021) wordt het modelattest van de FOD Financiën verplicht om opvangkosten in te brengen in de belastingsaangifte. Vanaf dan moet de opvang de gegevens ook elektronisch aan FOD Financiën bezorgen. Zo kan de aangifte in de personenbelasting vooraf worden ingevuld. We verwachten de praktische invulling in het Belgisch Staatsblad binnenkort. Op de website van de FOD Financien en via een circulaire in My Minfin lees je wat je als opvangvoorziening of Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning kan doen in afwachting. 
  • Van 11 tot 17 oktober is het de 'Week van de Kinderopvang'. Dit jaar werd gekozen voor het thema 'Toekomstmakers'. Iedere medewerker in de kinderopvang maakt namelijk iedere dag weer het verschil in het leven van zovele kinderen en ouders. Om hun kinderbegeleider te bedanken, kunnen ouders de speciale bedankbuttons op de website van Opgroeien gebruiken. 

Welzijn

Oproep

  • Arteveldehogeschool gaat in het SBO-project Family Solidarity 2.0 op zoek naar hefbomen om een meer inclusief gezinsbeleid te ontwikkelen. De zoektocht naar een meer inclusief gezinsbeleid wil alle belangrijke zorgfiguren in het leven van een kind in die rol erkennen. Interesse om te onderzoeken hoe de hedendaagse solidariteit in complexe gezinnen eruit ziet, welke uitdagingen hier liggen en hoe elke vorm van familiesolidariteit erkend kan worden? Schrijf je dan in voor het multidisciplinair lerend netwerk met sociale professionals uit alle hoeken.

Agenda

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.