Nieuwsbrief over gezinsondersteuning juli 2017  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Kind en Gezin en de VVOC willen luisteren naar ouders van kindjes die geboren werden tussen 32 en 37 weken zwangerschap. Door middel van een bevraging van de ouders willen ze een kwaliteitsvolle dienstverlening voor matig te vroeg geboren kinderen uitbouwen.
 • In het Jaarverslag van Kind en Gezin (2016) brengen 9 verhalen de brede ondersteuning van Kind en Gezin tot leven.
 • Recent presenteerde Kind en Gezin de nieuwe editie van 'Het kind in Vlaanderen'. Dit jaarlijks rapport vormt een basis om evoluties in de leefsituatie van jonge kinderen vanuit een breed perspectief te monitoren. Kind en Gezin wil zo de maatschappelijke aandacht voor jonge kinderen en hun kansen verhogen. Op de website wordt voor het eerst gewerkt met dynamische cijfers en grafieken.
top
Gezondheid en Vaccineren

 • Voor de leeftijdsgroep 20-45 jaar en kinderen jonger dan 12 maanden wordt omwille van een mazelenuitbraak in verschillende delen van Europa bij reizen naar een risicogebied een (vervroegde) vaccinatie voor mazelen aanbevolen.
 • Bij zon in overvloed: verzorg jezelf en anderen goed met deze tips.
 • In overleg met het FAVV heeft Nestlé België besloten een lot Nestlé CERELAC koekjesmeel voor fruitpapjes 800g uit voorzorg uit de handel te halen. De terugroepactie heeft betrekking op lot code L-70740291 met datum van minimale houdbaarheid tot 07/2018. Deze maatregel wordt genomen nadat er overschrijding van de normen voor benzo(a)pyreen en PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) werd vastgesteld in dit specifieke lot.
 • In het festivalseizoen herhalen we graag de gehoorbeschermende tips voor zwangere vrouwen en kleine kinderen.
top
Ontwikkeling

 • Uit een onderzoek van de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (UGent) blijkt dat Vlaamse peuters hun eerste stapjes iets later zetten dan hun leeftijdgenootjes in de rest van de wereld. Ze wijten dit aan ruglig (wiegendoodpreventie) en te veel zitten. Daarom raadt Kind en Gezin aan om van begin af aan met baby's te bewegen en wisselende houdingen te stimuleren op momenten dat ze wakker zijn.
top
Zwangerschap

 • Het coaching programma, INTER-ACT (KU Leuven, de UAntwerpen en de Hogeschool UC Leuven-Limburg) focust op vrouwen met excessieve gewichtstoename tijdens hun voorgaande zwangerschap. Dit kan bij een volgende zwangerschap aanleiding zijn tot complicaties (hypertensie, diabetes, keizersnede, te hoog geboortegewicht). Het doel is om deze complicaties te verlagen door een gezonde BMI aan het begin van de zwangerschap en een adequate gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Gezien dit project mooi aansluit bij de kernthema's van Kind en Gezin stapten enkele medewerkers in de opleiding tot coach.
 • Zwangere vrouwen die veel alcohol drinken, schaden hun kindje. Maar ook licht tot matig alcoholgebruik schaadt ongeboren baby's. De Standaard publiceerde een onderzoek dat aantoont dat een laag gebruik al subtiele effecten heeft op de ontwikkeling van de schedel. De mooiste start begint dus zeker en vast met een stop.
top
Projecten

 • Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes lanceren een oproep voor een innovatief aanbod door een samenwerkingsverband van basisvoorzieningen voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 3 jaar, dit om de maatschappelijke participatie van kansarme gezinnen te verhogen. Het doel is om met deze middelen minstens 180 bijkomende kinderopvangplaatsen te creëren voor kinderen die opgroeien in kansarmoede en 18 kind- en ouderwerkingen.
 • Op het 10de EXPOO-congres op 7 december staat proportioneel universalisme als basisprincipe van gezinsondersteuning in de aandacht. Naast thematische lezingen wordt ruimte en tijd voorzien voor inspiratie uit de praktijk. Heb je ervaring in het uitwerken van universele dienstverlening, in combinatie met strategieën voor aanpak van ongelijkheid? Heeft je praktijkervaring te maken met preventieve gezondheid, opvoedingsondersteuning, cohesie, participatie, taalbeleid, communicatie naar de burger, toegankelijkheid, …dan nodigt EXPOO je graag uit om je praktijk en je motivatie - voor 1 augustus - via mail toe te lichten (info@expoo.be).
top
Publicaties

 • Het Inspiratieboek voor gezinsondersteunende netwerken 'Huis van het Kind In-zicht' van VBJK, VCOK en Kind en Gezin geeft theoretische kaders over inhoudelijke werkingsprincipes en het belang van samenwerken met voorbeelden, getuigenissen en tips. Een must voor initiatiefnemers, coördinatoren en betrokken partners!
 • Op 21 juni is het Jaarverslag Jeugdhulp 2016 voorgesteld dat een beeld schetst van de jeugdhulp als geheel. Het gaat om het eerste jaarverslag jeugdhulp dat een vergelijking mogelijk maakt met het jaar voordien. Minister Vandeurzen gaf aan dat ook de komende jaren fors wordt geïnvesteerd in de Vlaamse jeugdhulp. Daarbij wordt vooral ingezet op laagdrempelige jeugdhulp en continuïteit van hulpverlening. Lees het persbericht en neem een kijkje op de website.

top
Agenda


Het redactieteam neemt even vakantie en hervat met een nieuwsbrief over gezinsondersteuning in september 2017. Fijne vakantie aan al onze lezers!

top
 
 
 


 
 
  Naar de website