Nieuwsbrief over gezinsondersteuning december 2020  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Op basis van recent onderzoek en om zorg op indicatie te kunnen bieden, werd de inhoud van het consultschema voor vroeggeboren kinderen herbekeken. Kind en Gezin voorziet een extra opvolging om ontwikkelingsproblemen vroegtijdig op te sporen. Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van het Van Wiechen-onderzoek, met een aantal extra items die moeten worden opgevolgd. Deze extra items werden afgestemd met de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen.
 • De World Health Organization (WHO) bracht nieuwe aanbevelingen uit voor beweging en minder zitten. Professoren en het Vlaams Instituut Gezond Leven vertalen die naar de Vlaamse context zodat ze begin 2021 verspreid kunnen worden. Ook de eerder verschenen WHO-aanbevelingen voor de 0-6 jarigen worden in deze oefening meegenomen. Vanuit Opgroeien onderstrepen we het belang van gelijke speel- en beweegkansen voor alle kinderen. Dit betekent een intensievere ondersteuning van kinderen en gezinnen naarmate ze kwetsbaarder zijn en meer drempels tot beweging ervaren en de expliciete aandacht voor kinderen met een ziekte of een beperking.

top
Gezinsondersteuning

 • De aanhoudende coronacrisis treft gezinnen die het financieel moeilijk hebben extra hard. Daarom kent de Vlaamse Regering een extra coronatoeslag van 35 euro per kind toe aan gezinnen die een beperkt inkomen hebben. Deze toeslag zal nog voor de kerstvakantie automatisch worden betaald.
 • Op 18 november stelde Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens het nieuwe jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat voor. De rode draad in het jaarverslag is de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren.
 • De Kinderrechtencoalitie, een netwerk van 27 kinderrechtenorganisaties vraagt aandacht voor onzichtbare kinderen. Kinderen en jongeren die worden mishandeld, in armoede leven of door plaatsgebrek niet op een aangepaste school zitten. De coalitie stelde dertig eisen op zodat het beleid meer afgestemd kan worden op hun noden en behoeften: gratis psychologische bijstand, aanpassingen aan de regelgeving om bv. racisme op sociale media te bestraffen, ...

top
Gezondheid

 • In deze corona-tijden werd duidelijk dat de adviezen rond ziek in de opvang verduidelijking nodig hadden. Een ziek kind hoort meer dan ooit niet thuis in de opvang of in het consultatiebureau. Daarom hebben we enkele ondersteunde tools uitgewerkt.
 • Recent adviseerde het Nederlands Bureau voor Risicobeoordeling en Onderzoek om borstvoedingsthee af te raden. Dit advies is gebaseerd op de mogelijke ongewenste gezondheidseffecten door het gebruik van anijs en venkel. Kind en Gezin oordeelt op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur dat het matig gebruik van borstvoedingsthee (minder dan 4 koppen per dag) gedurende een korte periode (2 à 3 weken) geen gezondheidsrisico inhoudt voor de moeder, noch voor de baby die borstvoeding krijgt.
 • De opleiding vroedkunde van de Viveshogeschool ontwikkelde www.klaarvoorkinderen.be om 25 tot 35-jarigen te sensibiliseren over het effect van leeftijd en levensstijl op de vruchtbaarheid. De site loodst ze door hun levensweg met de juiste informatie om tijdig stil te staan bij hun kinderwens.
top
Opvoeding

 • 15 jaar na de eerste Week van de Opvoeding krijgt de campagne een nieuw jasje. Vanaf dit jaar steekt EXPOO de groeilamp aan om alle ouders, opvoeders en organisaties te inspireren en in de spotlights te zetten. De eerste Week van de Groeilamp gaat door van 16 tot en met 23 mei 2021.
 • Generatie Rookvrij vroeg op 20 november, de verjaardag van het VN-kinderrechtenverdrag, aandacht voor het recht op rookvrij opgroeien.

top
Welzijn


top
Oproep

 • Met de projectoproep 'PC Solidarity' van DigitalForYouth.be, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil de organisatie projecten steunen die bijdragen tot de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (tussen 6 en 25 jaar) via het verschaffen van computers en financiële steun.
top
Agenda

De diensten van Kind en Gezin zullen gesloten zijn
van vrijdag 25 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
top
 
 
 


 
 
  Naar de website