Nieuwsbrief kinderopvang mei 2020  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Nieuw op de website

Draaiboeken voor de doorstart van de opvang tijdens de coronacrisis

De coronamaatregelen worden geleidelijk aan versoepeld. Dat brengt nieuwe en bijkomende uitdagingen voor de kinderopvang mee. Om de kinderopvang daarbij te ondersteunen, zijn er twee draaiboeken ontwikkeld: één voor de opvang van baby's en peuters en één voor de opvang van schoolkinderen. Je vindt in die draaiboeken de nodige informatie, richtlijnen en tips die je vlot door deze uitdagende periode moeten loodsen. De draaiboeken worden aangepast en aangevuld zodra er nieuwe maatregelen zijn. Als bijlage bieden we een reeks affiches en modelbrieven aan. Je kunt die downloaden op de coronapagina van onze website. Van enkele affiches en modelbrieven hebben we ook een Franse en Engelse versie gemaakt.

De lijst met veelgestelde vragen op de website van Opgroeien wordt up-to-date gehouden. Ga dus altijd eerst daar even kijken als je een vraag hebt.

top
Agenda

Opleiding Speelexpert 2.0

Speelmakers organiseert een vierdaagse cursus voor wie een team in de buitenschoolse opvang ondersteunt en wil sleutelen aan meer speelkansen voor de kinderen. De cursus vindt dit najaar en volgend voorjaar plaats in Gent en Leuven.

Meer info.

top
Koorts in de kinderopvang: wat is de juiste handelwijze?

We zijn ervan overtuigd dat de kinderopvang de adviezen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen erg nauwgezet opvolgt. Dat is uiteraard erg goed.

We vernemen dat men in sommige opvangvoorzieningen meerdere keren per dag de lichaamstemperatuur van alle kinderen meet. Een dergelijke richtlijn staat niet in het draaiboek. Het is dus een zinloze handeling. Ze neemt niet alleen veel tijd in beslag, ze is bovendien erg vervelend voor de kinderen.

We benadrukken daarom graag dat aan het advies in verband met koorts niets is veranderd. Enkel bij ongerustheid meet je de lichaamstemperatuur op, zoals voorheen. Verder volg je het stroomdiagram.

Het uitgebreide advies in verband met koorts kan je op onze website vinden.

top
Coronacrisis: aangepaste proceduretermijnen in regelgeving over kinderopvang

Vanwege de coronacrisis besliste de Vlaamse Regering om een aantal proceduretermijnen aan te passen.

De termijnen voor de aanvraag en de toekenning van een vergunning, erkenning, attest van toezicht en/of subsidie, die normaal aflopen in de periode waarin de coronamaatregelen gelden, worden geschorst zolang de coronamaatregelen gelden.

De geldigheid van de brandveiligheidsattesten A en B wordt verlengd tot en met eind maart 2021.

top
Aanrader: artikels op de website van VBJK

Ook in coronatijden kun je bepaalde thema's als wennen, spelen en aandacht voor kwetsbare gezinnen het best niet uit het oog verliezen. Op de website van VBJK vind je daarover enkele interessante artikels met praktijkvoorbeelden:
  • Wennen in tijden van corona, hoe doe je dat?
  • Thuis spelen is ook leren.
  • Hoe houd je contact met maatschappelijk kwetsbare gezinnen in tijden van corona?
  • Hoe houd je als kinderbegeleider contact met kinderen en ouders tijdens de lockdown?
top
Week van de Kinderbegeleider van 12 tot en met 18 oktober 2020

13 partners uit het werkveld* slaan de handen ineen om, net als de voorbije jaren, alle kinderbegeleiders in de bloemetjes te zetten. Zet je alvast schrap voor de Week van de Kinderbegeleider van 12 tot en met 18 oktober 2020. De toepasselijke slogan dit jaar is 'Beestig bedankt'. In deze coronatijden kan onze waardering voor de sector en in het bijzonder voor de kinderbegeleiders niet groot genoeg zijn!

Een inspiratiemap zal je de nodige ideeën aanbieden om je kinderbegeleider(s) ook dit jaar weer aangenaam te verrassen. Je kan nu alvast het complimentenkaartje en de poster downloaden.

*De partners zijn VVSG Steunpunt Kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond, I-Mens, Federatie Kinderopvang, 3WPlus, Mentes, Ferm, Blenders, VCOK, Felies, SOM, Limburgs Steunpunt Kinderopvang en Kind en Gezin.


top
 
 
 


 
 
  Naar de website