Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief over gezinsondersteuning april 2022

Gezinsondersteuning
Onze dienstverlening // Gezinsondersteuning // Gezondheid // Oproepen // Agenda

Onze dienstverlening

 • Momenteel werken we aan een nieuwe website voor Opgroeien.be. Om deze website gebruiksvriendelijker te maken, willen we de hulp van echte gebruikers inschakelen. We willen vooral leren van jullie huidige website-ervaring en begrijpen wat jullie wensen en verwachtingen zijn voor de toekomstige website.  
 • Vanuit onze missie spreekt het voor zich dat ons agentschap Opgroeien zich mee engageert voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Opgroeien ondersteunt de Oekraïense vluchtelingen binnen de contouren en beslissingen van de Vlaamse Regering en in doorgedreven samenwerking met zijn partners. Voor Opgroeien ligt de focus op gezinnen met jonge kinderen, zwangere vrouwen en niet-begeleide minderjarigen. Lees daar meer over op Ondersteuning vluchtelingen Oekraïne | Opgroeien
 • Het Overlegcomité luidde begin maart een terugkeer naar het normaal maatschappelijk leven in met blijvende aandacht voor preventieve hygiënische maatregelen en ventilatie. Opgroeien communiceerde hierover naar de jeugdhulpvoorzieningen en de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) en naar de Huizen van het Kind. In de consultatiebureaus verloopt de werking ook terug normaal. De mondmaskerplicht blijft wel gelden voor de artsen en verpleegkundigen. 
 • Het Erasmus+ project 'IAS' ontving het EPOS-kwaliteitslabel 'Voorbeeld van een goede praktijk 2021'. Tijdens dit internationaal project wisselde Opgroeien inspirerende praktijken uit met buitenlandse partnerorganisaties rond het vergroten van de toegankelijkheid van geïntegreerde basisvoorzieningen voor alle gezinnen met jonge kinderen. 
 • Een nieuwe en frissere versie van het Kind en Gezin - Zwangerschapsmagazine bij een eerste kindje is nu beschikbaar. Dit magazine bestaat ook in een versie voor broertje of zusje op komst. Ook de Kind in Beeld Zwangerschap, die gebruikt wordt tijdens de dienstverlening met aanstaande ouders waar taal een drempel is, is vernieuwd.

Gezinsondersteuning

 • Dit jaar vindt de Week van de Groeilamp plaats van 16 tot 23 mei. Opgroeien laat, samen met de Gezinsbond en VCOK, extra licht schijnen op het thema opvoeden. Want groot worden, dat gaat niet vanzelf. 
 • Hoe kunnen uitbetalers Groeipakket en Huizen van het Kind de handen in elkaar slaan? (Her)bekijk de opname van het webinar, de presentatie of de congresmap met getuigenissen van Huizen van het Kind en uitbetalers over het samenwerken in hun regio en hoe dit de ondersteuning van lokale gezinnen verrijkt.

Gezondheid

 • Sinds vele jaren krijgt elk pasgeboren kind in Vlaanderen de kans om gescreend te worden op een aantal zeldzame ziektes via het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen van de Vlaamse Overheid. Dankzij de dagelijkse inzet van vele zorgverleners kunnen een aantal zeldzame aangeboren aandoeningen tijdig worden opgespoord en behandeld. Vanaf 24 maart werd deze screening uitgebreid met de opsporing van een aantal extra ziektes. 
 • De huidige situatie in Oekraïne leidt tot veel vragen over jodiumtabletten. Jodiumtabletten zijn gratis verkrijgbaar bij de apotheek voor inwoners in een straal van 20 km rond een nucleaire site en voor kwetsbare groepen in het hele land. Bij die kwetsbare groepen horen gezinnen met kinderen tot 18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en collectiviteiten waar kinderen verblijven (kinderopvang, scholen, jeugdinstellingen). Neem jodium enkel in op aanraden van de overheid. 
 • Elk kind verdient een rookvrije start. Roken voor, tijdens en na de zwangerschap houdt risico's in. Maar stoppen met roken is niet altijd gemakkelijk. Help (aanstaande) ouders de eerste stap zetten met de handige tools die het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw ontwikkelde i.s.m. met de Taskforce Rookvrije Start. 

Oproepen

 • VZW DigitalForYouth.be steunt elk project van algemeen belang dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (tussen 6 en 25 jaar) via het verschaffen van computers en financiële steun. De computers moeten worden ingezet voor de begeleiding van de jongeren. Een kandidaatsdossier mag worden ingediend door elke organisatie met een sociaal doel, gevestigd in België. 
 • Het Kinderarmoedefonds verleent steun aan een gericht aantal innovatieve en langlopende lokale projecten die uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan. Ze moeten een meerwaarde bieden tegenover de bestaande diensten en projecten. Deze oproep heeft als focus de noden van eenoudergezinnen in armoede, zodat hun kinderen (0 tot en met 3 jaar) met gelijke kansen hun leven kunnen starten. 

Agenda

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.