Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief over gezinsondersteuning februari 2022

Gezinsondersteuning
Onze dienstverlening // Infrastructuur // Opvang en onderwijs // Vacature // Agenda

Onze dienstverlening

  • Kind en Gezin breidt de taalregistratie uit om een beter en genuanceerder zicht te krijgen op de talige situatie van gezinnen in Vlaanderen. Daardoor kunnen we ouders kwaliteitsvol ondersteunen in het (meer)talig opvoeden van hun kind. Een beter zicht op meertaligheid in Vlaanderen zal bovendien helpen bij het maken van beleidskeuzes. Er is al heel wat informatie over meertaligheid in al zijn vormen te vinden op kindengezin.be. De website en onze brochures worden binnenkort nog aangevuld met nieuw materiaal. 
  • Vorige woensdag reed onze Kind en Gezin-collega, gezinsondersteuner Engin Özdemir, mee met tv-gezicht Joris Hessels in het Canvas-programma Taxi Joris. Engin ondersteunt kwetsbare gezinnen met jonge kinderen in Genk. Hij weet als geen ander hoe het is om op te groeien met maatschappelijke drempels. Engin en Joris gingen samen op huisbezoek.
  • Onze publicatie Kind in Beeld 'Gezondheid en verzorging' is geactualiseerd. Deze Kind in Beeld bundelt heel wat nuttige informatie over de dagelijkse verzorging van een baby, tanden, infecties voorkomen, koorts, vaccinatie,... In de publicaties Kind in Beeld gebruiken we een minimum aan taal om boodschappen ook toegankelijk te maken voor gesprekken waarbij taal een drempel is. De publicatie ondersteunt het gesprek tussen de ouder en de dienstverlener.

Infrastructuur

  • Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) voorziet een gratis energiescan op maat voor voorzieningen in de welzijns- en zorgsector. Energiespecialisten bekijken dan hoe gebouwen energie-efficiënter kunnen worden. De energiescan is volledig gratis voor voorzieningen die alle maatregelen uitvoeren die zichzelf binnen de vijf jaar terugverdienen. VIPA verdeelt bovendien klimaatsubsidies voor voorzieningen die na hun energiescan energiebesparende maatregelen willen treffen.

Opvang en onderwijs

  • Jonge kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en buitenschoolse activiteit. Als deze partners meer afstemmen en samenwerken, vergroot de continuïteit. In januari startte een pioniersproject 'doorgaande lijn'. Het agentschap Opgroeien, het Departement Onderwijs, het Agentschap Onderwijsdiensten (AgoDi) en de ministers Beke en Weyts geven aan 12 lokale samenwerkingsverbanden tussen opvang en onderwijs de kans om te experimenteren om zorgen, spelen, leren en opvoeden meer te integreren.  
  • De verplichting van het modelattest, aangekondigd in een vorige nieuwsbrief, van de FOD Financiën om opvangkosten (ook voor CKG) in te brengen in de belastingaangifte is uitgesteld. 

Vacature

  • Opgroeien zoekt versterking voor het team medisch beleid en stelt een vacature open voor adviserend arts. Ben je arts en heb je interesse of ken je iemand die interesse heeft? Meer informatie vind je op Opgroeien.be.

Agenda

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.