Nieuwsbrief over gezinsondersteuning september 2018  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • In het magazine Bodytalk bij Knack verschenen begin september de resultaten van een enquête over het vertrouwen in vaccinaties in België. Dat vertrouwen zit goed, maar waakzaamheid is nodig. Dankzij het succes van vaccinatie worden we in België veel minder geconfronteerd met ernstige infectieziekten. De vaccinatiegraad is echter niet in alle landen optimaal. Daardoor komen mazelen in bijvoorbeeld Roemenië, Griekenland, Frankrijk en Italië op dit moment nog veel voor. Voldoende reden dus om te blijven inzetten op vaccineren. Naar aanleiding van deze enquête verspreidde Kind en Gezin een persbericht.
 • COZO (Collaboratief zorgplatform) is een digitale toepassing die toelaat om snel en veilig medische informatie uit te wisselen. Het bevat resultaten van onderzoeken, medische verslagen, medische beelden, vaccinatie- en medicatieschema's, ... Sinds kort vind je er ook een samenvatting van je kinddossier van Kind en Gezin via het Vitalinkplatform. Elke zorgverlener in België kan deze gegevens consulteren via e-ID voor zover de ouder toestemming heeft gegeven. Ook ouders kunnen dit rapport inkijken.

top
Gezinsondersteuning

 • Minister Vandeurzen bracht recent een werkbezoek aan de vrijwilligerswerking van Domo-Hasselt vzw. De minister kaderde Domo binnen het welzijnslandschap: 'De vermaatschappelijking van de zorg maakt dat de professionele hulpverlening aangevuld wordt met burgerinitiatieven die al dan niet ingesloten zijn binnen hulpverleningsorganisaties.'
 • Het IAS-project van Kind en Gezin, VBJK en EXPOO bij Erasmus+ werd goedgekeurd. Professionals uit Finland, Noorwegen, Polen, Slovenië en Vlaanderen zetten vanaf december uitwisseling op over geïntegreerd werken en toegankelijkheid van diensten voor jonge kinderen.

top
Gezondheid

 • Het jaarverslag van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) geeft een overzicht van de infectieziekten bij kinderen die door vaccinatie voorkomen kunnen worden. Voor difterie waren er in 2016 opvallend meer gevallen. Ook voor kinkhoest, invasieve meningokokkeninfecties, mazelen en hepatitis B is er een gedetailleerde epidemiologische beschrijving.
top
Huizen van het Kind

 • Kind en Gezin wil de Huizen van het Kind ondersteunen in hun bekendmaking naar de burger. Op 1 oktober zal hiervoor een campagne gelanceerd worden. Hoe ziet die eruit en hoe kan je als Huis van het Kind meewerken? Lees meer.
top
Ontwikkeling

 • Op 10 september start de Week van de Geletterdheid. Kind en Gezin en Expoo werken dit jaar mee aan de campagne. In Vlaanderen is 1 op 10 ouders laaggeletterd. Dit betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of het gebruik van multimedia, cruciale vaardigheden om je kinderen te helpen groeien en ontwikkelen.
 • Onze partner Iedereen Leest heeft een nieuwe website. Er is heel wat informatie over leesbevordering en leesplezier verzameld. Ze hebben eveneens een lerend netwerk opgestart voor alle 'voorlees-aan-huis-initiatieven'.
top
Zwangerschap

 • Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs maakte, in samenwerking met Gezond Leven en Kind en Gezin, een update van de brochure 'Alcohol, tabak en drugs tijdens de zwangerschap'. Wie vragen heeft of hulp zoekt bij het stoppen, kan onder meer worden verwezen naar Tabakstop en de DrugLijn.
top
Leren

 • Op 26 juni ging een inscholingsdag door voor artsen. Op deze dag worden alle belangrijke medische onderzoeksitems voor de consulten opgefrist. De presentaties kan je bekijken via de website van Kind en Gezin.
 • EXPOO biedt een waaier aan bijscholingsmogelijkheden. Om dit aanbod te evalueren en waar nodig te vernieuwen, lanceren ze een korte bevraging.
 • Be-REYN is een platform van en voor praktijkwerkers die zich inzetten voor de (sociale) inclusie van Roma en woonwagenbewoners in basisvoorzieningen voor jonge kinderen. Be-REYN biedt vanaf september thematische sessies en een intervisietraject aan. Kind en Gezin is partner in dit netwerk en medeorganisator van de activiteiten.
 • Het groepsprogramma 'Kinderen uit de Knel', een therapeutische groepsprogramma voor gezinnen die vastgelopen zijn in conflicten rond een (echt)scheiding, breidt uit en wordt in Vlaanderen op verschillende plaatsen aangeboden.

top
Oproep

 • Op de conferentie 'De toekomst is jong' was één van de centrale aanbevelingen het uitbouwen van buurtgerichte netwerken. Via een oproep die loopt tot eind januari 2019 wil minister Vandeurzen lokale besturen en Huizen van het Kind stimuleren om met het 'referentiekader buurtgerichte netwerken voor kinderen en gezinnen' aan de slag te gaan.
top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website