Nieuwsbrief over gezinsondersteuning juni 2019  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Uit een bevraging van Kind en Gezin bij (aanstaande) ouders bleek de nood aan informatie op maat tijdens de zwangerschap. Met de online toepassing 'Mijn Zwangerschap' krijgen aanstaande ouders voortaan digitaal maatwerk en heldere informatie van Kind en Gezin op een klantvriendelijke manier. De beleving van de zwangerschap en de voorbereiding op het ouderschap komen hierbij ruim aan bod.
 • Wie op reis gaat, ook voor vakanties dichterbij, checkt best op voorhand of het hele gezin voldoende gevaccineerd is. Kinderen tussen 6 en 12 maanden die reizen naar een land waar mazelen veel voorkomt, kunnen vervroegd gevaccineerd worden. Dit kan in het consultatiebureau. Deze kinderen moeten daarna nog de 2 vaccins krijgen volgens het basisschema.
 • EXPOO ging in gesprek met Katrien Verhegge en Bruno Vanobbergen over 'samen opvoeden' en het nieuw Agentschap Opgroeien.
 • Achter de schermen wordt er volop gewerkt om het agentschap Opgroeien vorm te geven. In afwachting van het nieuwe agentschap, vind je hier informatie over hoe Kind en Gezin vandaag op Vlaams en lokaal niveau (met contactgegevens) georganiseerd is.
 • Om nog beter en flexibeler in te spelen op de lokale noden van kinderen en hun gezinnen, hebben zo goed als alle 57 lokale teams van Kind en Gezin in Vlaanderen en Brussel sinds januari 2019 een intersectorale medewerker en relatiebeheerder. Zij zijn het lokale aanspreekpunt voor lokale partners en de vergunde voorzieningen van Kind en Gezin.

top
Gezinsondersteuning

 • Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het decreet houdende de sociale kaart goedgekeurd. Dit geeft het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de nodige slagkracht om het instrument verder uit te bouwen en in te passen in de Vlaamse beleidsplannen. Enerzijds wordt de sociale kaart gekoppeld met bestaande bronnen, zodat informatie maar één keer opgevraagd moet worden, en anderzijds zullen zorgaanbieders gevraagd worden om zelf hun contactgegevens up-to-date te houden in de databank.
 • Het Vlaams Parlement heeft Caroline Vrijens als nieuwe Kinderrechtencommissaris aangesteld.
 • Productiehuis Geronimo ontwikkelde met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen een kortfilm om het spreken over kinderen als getuige van (partner) geweld aan te moedigen. Deze film is vrij te gebruiken en te verdelen door iedereen die aandacht wil geven aan dit thema.
 • Het ouderschapsverlof biedt aan ouders de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode hun loopbaan te onderbreken om voor een kind te zorgen. De eerder aangekondigde vermindering van de arbeidsprestaties met één tiende en de flexibilisering van het voltijds en halftijds ouderschapsverlof trad in werking op 1 juni 2019. Nog niet alle werknemers hebben hier toegang toe.
top
Gezondheid

 • Uit een enquête van Stichting tegen Kanker blijkt dat Belgen zich op vakantie relatief goed beschermen tegen de zon. Maar in eigen land hebben ze die reflex minder. De Stichting tegen kanker en de Vlaamse overheid lanceren de campagne 'Geef een schouderklopje'. Dat schouderklopje moet je herinneren aan de 3 belangrijkste maatregelen voor een goede bescherming tegen de zon: de schaduw opzoeken, beschermende kledij dragen en zich insmeren.
 • De vereniging Ziekte van Hirschsprung is een promotiecampagne gestart om aandacht te vragen voor deze ziekte. Zij hebben een filmpje ontwikkeld. Wij hebben daarop onze informatie op onze website aangepast.
top
Huizen van het Kind

 • EXPOO heeft op vraag van Huizen van het Kind een kwaliteitswijzer ontwikkeld. Deze tool helpt je om na gaan of het aanbod van een, al dan niet commerciële, organisatie een meerwaarde voor het totale aanbod van je Huis betekent. De tool concretiseert het begrip 'kwaliteit' in negen criteria.
 • Voor een nieuw magazine voor de Huizen van het Kind is EXPOO op zoek naar verhalen en ervaringen. Heb je interesse om jouw bijdrage te leveren, laat dan voor 10 juni via dit formulier weten waar jouw Huis sterk in is en waarom.
top
Opvoeding

 • Groeimee.be werkte een dossier uit rond ouderschap. Wat verandert er als je mama of papa wordt? Hoe vind je het juiste evenwicht in je nieuwe rol? Waar leg je de lat, en hoe draag je zorg voor jezelf?
top
Vruchtbaarheid

 • 1 op 5 koppels in Vlaanderen wordt geconfronteerd met een onvervulde kinderwens. Een groot deel van hen volgt hiervoor een behandelingstraject. Onderzoek wijst uit dat een begripvolle houding van de werkgever ervoor zorgt dat ze minder stress ervaren en minder afwezig zijn op het werk. Omdat er duidelijk sprake is van een win-win situatie lanceerde De Verdwaalde Ooievaar een brochure voor werkgevers. De Verdwaalde Ooievaar is een organisatie in Vlaanderen van en voor wie een onvervulde kinderwens heeft.
 • Vrouwen van 20 jaar of jonger krijgen een extra tegemoetkoming in de prijs van de meeste voorbehoedsmiddelen die opgenomen zijn op een lijst bij het koninklijk besluit van 16 september 2013. Vanaf 1 mei 2019 breidde deze tegemoetkoming uit. De extra tegemoetkoming is er nu ook voor implanteerbare voorbehoedsmiddelen (zoals spiraaltjes en onderhuidse implantaten).
top
Opleiding

 • 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' begeleidt ieder jaar 45 scholen in het uitwerken en uitvoeren van een bewust kosten- en armoedebeleid op maat. Dit project biedt vanaf schooljaar 19-20 de mogelijkheid aan onderwijsprofessionals en beleidsmedewerkers om opgeleid te worden om soortgelijke trajecten binnen hun eigen organisatie, scholengemeenschap, stad of gemeente te begeleiden.
top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website