Ouderschapsverlof

  • Per kind heeft iedere ouder recht op ouderschapsverlof zolang het kind de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft.
  • Het ouderschapsverlof kan niet tussen de ouders (geheel of gedeeltelijk) worden doorgegeven. 

Er is een uitzondering op deze algemene regeling:

  • De maximale leeftijd voor het opnemen van ouderschapsverlof wordt verhoogd tot 21 jaar bij een kind met een handicap. De betrokken werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden ook effectief uitkeringen ontvangen als zij ouderschapsverlof opnemen voor een kind dat ouder is dan 12 jaar.

Ouderschapsverlof opnemen

  • Elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan gedurende 4 maanden de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig schorsen, dit is naar keuze opsplitsbaar in periodes van 1 maand of een veelvoud daarvan.
  • Elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan gedurende 8 maanden zijn arbeidsprestaties halftijds voortzetten, dit is opsplitsbaar per 2 maanden of een veelvoud daarvan.
  • Elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan gedurende 20 maanden zijn arbeidsprestaties met 1/5 verminderen, dit is opsplitsbaar per 5 maanden of een veelvoud daarvan.

Het ouderschapsverlof past in de algemene regeling van het tijdskrediet. De werknemer krijgt een onderbrekingsuitkering van de RVA waarvan het bedrag verschilt naargelang de duur of de vermindering van zijn arbeidsprestaties. De vierde maand ouderschapsverlof wordt enkel vergoed voor kinderen geboren of geadopteerd na 8 maart 2012.

  • Men kan ouderschapsverlof zonder problemen combineren met tijdskrediet en moederschapsrust.
  • Informeer bij je personeelsdienst om te weten op welke vormen van ouderschapsverlof je recht hebt, onder welke toegangsvoorwaarden, ...

Meer weten?

Websites