Ouderschapsverlof

Ook bij adoptie bestaat het recht op ouderschapsverlof tot de leeftijd van 12 jaar. De maximale leeftijd voor het opnemen van ouderschapsverlof is 21 jaar als uw kind een fysieke of mentale handicap of aandoening heeft. De betrokken werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden ook effectief uitkeringen ontvangen als zij ouderschapsverlof opnemen voor een kind dat ouder is dan 12 jaar. 

Het ouderschapsverlof kan op een van de volgende manieren worden opgenomen:
  • Elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan gedurende een periode van 4 maanden de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig schorsen; splitsbaar in periodes van 1 maand (algemene regel) of 1 week* (met akkoord werkgever, geen recht) of veelvoud daarvan.
  • Elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan gedurende een periode van 8 maanden zijn arbeidsprestaties halftijds voortzetten; splitsbaar in periodes van 2 maanden (algemene regel) of 1 maand* (met akkoord werkgever, geen recht) of veelvoud daarvan.
  • Elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan gedurende een periode van 20 maanden zijn arbeidsprestaties met één vijfde verminderen; splitsbaar in periodes van 5 maanden of veelvoud daarvan.
  • Elke voltijds tewerkgestelde werknemer kan gedurende een periode van 40 maanden zijn arbeidsprestaties met één tiende verminderen; splitsbaar in periodes van 10 maanden of veelvoud daarvan (met akkoord werkgever, geen recht).
De vermindering van de arbeidsprestaties met één tiende en de flexibilisering van het voltijds en halftijds ouderschapsverlof* treedt in werking op 1 juni 2019. Concreet is dit van toepassing op aanvragen die worden ingediend bij de werkgever vanaf die datum. Nog niet alle werknemers hebben toegang tot een onderbreking met 1/10 of de flexibilisering van het voltijds en halftijds ouderschapsverlof. 

Tijdens het ouderschapsverlof kan je een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de RVA. Om die uitkering te krijgen, moet o.a. je werkgever voldoen aan toegangsvoorwaarden. Voor de 4de maand volledige onderbreking voor een kind geboren vóór 08.03.2012  (of het equivalent van een halftijdse, 1/5 of 1/10 onderbreking), ontvang je geen uitkeringen van de RVA. En dat ongeacht of je voor hetzelfde kind al uitkeringen ontving in eerdere ouderschapsverlofperiodes. 

  • Informeer bij je werkgever om te weten op welke vormen van ouderschapsverlof je recht hebt, onder welke toegangsvoorwaarden, ...

Meer weten?

Websites