Alles over onze consulten 

Op 10 belangrijke momenten in de ontwikkeling van je kind is er een gratis consult voorzien op het consultatiebureau. We volgen de groei, gezondheid en ontwikkeling van je kind op. Tijdens bepaalde consulten krijgt je kind een vaccinatie. 

Ga snel naar

  Wat gebeurt er tijdens een consult?  

  • Een vrijwilliger van het consultatiebureau meet en weegt je kind bij elk bezoek. 
  • De verpleegkundige en/of de arts volgen de ontwikkeling van je kind nauwgezet op: fijne en grove motoriek, communicatie, cognitief en sociaal gedrag. Dit gebeurt aan de hand van het Van Wiechenonderzoek.  
  • We staan ook stil bij een aantal leeftijdsgebonden thema's
  • De verpleegkundige en/of arts volgt de gezondheid van je kind op en dient met jouw toestemming de nodige vaccins toe.  

  De arts voert een preventief klinisch onderzoek uit en spoort signalen op die kunnen wijzen op bepaalde onderliggende aandoeningen. Bij bezorgdheden verwijst hij of zij je door naar je behandelend arts. Op deze preventieve consulten worden geen diagnoses gesteld, behandelingen gestart, gestopt of gewijzigd. Hiervoor verwijst de verpleegkundige of consultatiebureau-arts je naar de behandelend arts. 

  Tijdens een consult geven we geen voorschriften voor geneesmiddelen, enkel voor de vaccins die horen bij het vaccinatieschema. Ook voor opvolging van ziekte (bv. na een oorontsteking) ga je langs bij je behandelend arts. Dit wordt niet uitgevoerd in het consultatiebureau.

  Twijfels of vragen?

  Misschien zijn niet al je vragen beantwoord tijdens het consult of is er behoefte aan specifieke zorg op maat. We maken dan graag extra tijd vrij of verwijzen door naar gespecialiseerde diensten.

  Link naar video: Consult bij Kind en Gezin (Nederlands)
  Consult bij Kind en Gezin (Nederlands)

  Tips voor je bezoek  

  Help je ons om alles vlot te laten verlopen? 

  1. Ben jij of je kindje ziek? Is een van jullie in quarantaine? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe. Bel de Kind en Gezin-Lijn of maak een nieuwe afspraak op Mijn Kind en Gezin. 
  2. We zorgen voor een vlotte doorstroom. Kom daarom op tijd.
  3. Hou er rekening mee dat er 15 minuten per consultatie voorzien is.
    
  • Breng ook zeker het Kindboekje van je kind mee.  
  • Breng een handdoek, dekentje of badjas mee om je kind warm te houden nadat het uitgekleed is.
  Twijfels of vragen?

  Wacht niet tot op het consult als je vragen hebt en neem contact met ons op. Je kan zelf kiezen of je de Kind en Gezin-lijn (078 150 100 of via chat) contacteert of welk teamlid je contacteert. Dat kan via WhatsApp, SMS, mail ... 

  Herinnering

  Je ontvangt een afspraakherinnering via sms. Geef je gewenste gsm-nummer aan ons door tijdens je consult of huisbezoek. Voor elk consult krijg je ook een herinneringsmail. We versturen deze mail ongeveer één week voor je afspraak naar je gekende mailadres(sen).

  Consult 4 weken

  Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over:   

  • de voeding van je kind 
  • het verloop van de ontwikkeling en de opvoeding 
  • hoe jij je voelt als mama of papa
  • … 

  Bij dit consult onderzoekt de arts de groei en ontwikkeling van je kind. De opvolging van de ontwikkeling gebeurt aan de hand van het Van Wiechenonderzoek. Tijdens dit consult wordt nagegaan of: 

  • je kind reageert als jij of iemand anders het toespreekt 
  • je kind zijn armen en benen evenveel en even goed beweegt 
  • je kind zijn kin al een beetje kan opheffen wanneer het op de buik ligt 
  • je kind gericht kijkt 
  • … 

  Er wordt rekening mee gehouden dat het tempo waarin kinderen ontwikkelen, sterk verschilt. We houden er natuurlijk ook rekening mee als je kind specifieke zorgen heeft. Als we ons zorgen maken over de ontwikkeling, zal dit met jou besproken worden en zullen we je kind eventueel doorverwijzen. 

  De arts doet ook een uitgebreid klinisch onderzoek om eventuele anatomische afwijkingen of aangeboren aandoeningen op te sporen. 

  Consult 8 weken

  Op de leeftijd van 8 weken word je opnieuw verwacht in het consultatiebureau. 

  Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over: 

  • hoe jij je voelt als ouder?
  • het contact met je kind
  • het dag-en nachtritme van je kind
  • het verloop van de voeding 
  • ...

  Op het consult van 8 weken krijgt je kind zijn eerste vaccinaties door de arts:  

  • 1 vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B 
  • 1 vaccin tegen pneumokokken 
  • Het vaccin tegen rotavirus kan ook op dit moment toegediend worden. Je kreeg van de arts een voorschrift voor dit vaccin op het consult van 1 maand.

  Tijdens dit consult wordt met het Van Wiechenonderzoek nagegaan of:  

  • je kind al iemand of iets met zijn ogen en hoofd volgt 
  • je kind al terug lacht als iemand naar hem lacht 
  • je kind zijn armen en benen evenveel en even goed beweegt 
  • … 

  De arts voert ook een kort klinisch onderzoek uit en volgt de groei op. 

  Consult 12 weken

  De verpleegkundige bespreekt met jou: 

  • het contact met je kind 
  • de gevoelens bij je ouderrol 
  • het dag- en nachtritme van je kind 
  • … 

  De groei wordt verder opgevolgd. 

  Tijdens dit consult geeft de verpleegkundige

  • de tweede vaccinatie tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B 
  • eventueel de vaccinatie tegen rotavirus 
  • bij een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken wordt er een extra dosis tegen pneumokokken toegediend op de leeftijd van 12 weken 
  Wist je dat?

  Bij prematuur geboren baby's (<37 weken) wordt het traject uitgebreid met een extra consult op 13 maanden. Op dit consult zien zij ook opnieuw de arts voor een klinisch onderzoek en opvolging van de ontwikkeling. 

  Consult 16 weken

  Tijdens dit consult kunnen we het met jou verder hebben over: 

  • de aanpassingen van de leef- en slaapomgeving als je kindje begint om te rollen en zich begint op te trekken 
  • hoe je kind reageert op onbekenden? 
  • … 

  Tijdens dit consult krijgt je kind volgende vaccinaties door de arts:  

  • 3e vaccinatie tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B (allemaal in 1 prik), 
  • 2e vaccinatie tegen pneumokokken 
  • eventueel vaccinatie tegen rotavirus  

  De groei wordt opgevolgd en de arts voert een kort klinisch onderzoek uit. Via het Van Wiechenonderzoek volgt de arts de ontwikkeling van je kind. Hij gaat na of:   

  • je kind geïnteresseerd is in zijn eigen handen 
  • je kind zijn handen af en toe open doet 
  • je kind reageert op geluiden wanneer jij of iemand anders ertegen praat  
  • je kind zijn armen en benen evenveel en even goed kan bewegen 
  • je  kind in buiklig zijn hoofd al even kan opheffen 
  Wist je dat?

  Je kan online een samenvatting raadplegen van de gegevens die de verpleegkundige of arts noteerde tijdens je consult in het Kindrapport.

   Consult 6 maanden

   Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over:  

   • het starten met vaste voeding

   • het contact tussen jou en je kind 

   • … 

   Tijdens dit consult is het de verpleegkundige die de groei en ontwikkeling van je kind opvolgt. Via het Van Wiechenonderzoek gaat ze na of:    

   • je kind al een stuk speelgoed kan vastpakken met zijn handen als het hem wordt aangeboden 

   • je kind al verschillende soorten geluiden maakt doorheen de dag 

   • je kind al rond kan kijken met opgeheven hoofd wanneer het op de buik ligt 

   • je kind zijn armen en benen evenveel en even goed kan bewegen 

   • … 

   Wist je dat?

   Alle prematuur geboren baby's (<37 weken) zien op dit consult opnieuw een arts voor een klinisch onderzoek en de opvolging van de ontwikkeling.  

   Tweeling speelt met knisperboekje van Boekstart

   Consult 9 maanden

    Tijdens dit consult hebben we het met jou over:   

   • de mail voorafgaand aan dit consult
   • hoe het met je gaat
   • … 

   De arts volgt de groei en de ontwikkeling verder op. De arts voert ook een kort klinisch onderzoek uit. Via het Van Wiechenonderzoek gaat hij na of:   

   • je kind van zijn ene hand iets over pakt naar zijn andere hand 
   • je kind al kan omrollen van rug naar buik en omgekeerd 
   • je kind bij het zelfstandig zitten het hoofd goed kan rechthouden 
   • je kind al klankwoorden begint te gebruiken: gaga, baba, dada, papa, … 
   • … 

   Consult 12 maanden

   We kunnen het met jou hebben over: 

   • hoe het met je gaat 

   • tanden poetsen 

   • hoe je een gesprek kan voeren met je kind 

   • … 

   Tijdens dit consult geeft de verpleegkundige: 

   • de vaccinatie tegen mazelen, bof, rode hond (bij deze vaccinatie kunnen mogelijke bijwerkingen laat ontstaan, namelijk tussen de 5de en de 12de dag na de vaccinatie) 

   • de derde vaccinatie tegen pneumokokken (vierde bij prematuren) 

   Tijdens dit consult krijgt je kind een oogtest.  

   De groei wordt opgevolgd. Via het Van Wiechenonderzoek wordt nagegaan of: 

   • je kind al iets kleins kan pakken met zijn duim en wijsvinger 

   • je kind al zelfstandig zit en/of al kan kruipen 

   • je kind zich optrekt 

   • je kind brabbelt tijdens zijn spel 

   • je kind al ‘dag, dag’ kan zwaaien met zijn handen 

   • … 

   Er zijn grote verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. Het is dus niet nodig om meteen ongerust te zijn als je kind iets niet kan. Er zijn kinderen die lopen op 11 maanden en kinderen die lopen op 15 maanden. Onze verpleegkundige en arts staan altijd klaar om vragen of opmerkingen te beantwoorden of bespreken. Tussendoor kan je ook contact opnemen met de Kind en Gezin-Lijn

   Wist je dat?

   Alle prematuur geboren kinderen (<37 weken) komen op 13 maanden op extra consult bij arts. De vaccins van 15 maanden worden bij hen vervroegd toegediend op 13 maanden. De arts doet ook een beperkt klinisch onderzoek en volgt de ontwikkeling op.

   Consult 15 maanden

   Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over: 

   • de mail die je voorafgaand aan dit consult kreeg 
   • hoe je de zindelijkheid kan aanpakken 
   • … 

   Tijdens dit consult geeft de arts: 

   • de vaccinatie tegen meningokokken type C (of ACWY) 
   • de vierde vaccinatie tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B  (in één prik)

   De groei wordt verder opgevolgd. Via het Van Wiechenonderzoek wordt er nagegaan of: 

   • je kind blokken in en uit een doos kan doen 
   • je kind geluidswoorden gebruikt en ze begrijpt: bv. ‘brrrmmm’ voor het geluid van een auto 
   • je kind dagelijks gebruikte zinnen begrijpt zoals ‘schoenen aan, naar bed’, … 
   • je kind al kruipt en/of al loopt met steun of zelfstandig loopt 
   • … 

   Tijdens dit consult delen de vrijwilligers informatie over boekstart uit. Je krijgt een folder met voorleestips. Een aantal gemeenten schenkt een bon om in de bibliotheek een boekenpakket af te halen.

   Consult 24 maanden

   Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over: 

   • de mail die je voorafgaand aan dit consult kreeg 
   • zindelijkheid 
   • voeding 
   • … 

   We kijken ook na of je kind alle vaccins in het vaccinatieschema ontvangen heeft. Er is eventueel nog tijd voor een inhaalvaccin. 
    
   We volgen de groei van je kindje op. De arts doet een kort klinisch onderzoek. Via het Van Wiechenonderzoek gaat de arts na of: 

   • je kind al een toren van 3 blokjes kan maken 
   • je kind anderen nadoet, zoals bv. mee poetsen, tafel dekken, gras afrijden, … 
   • je kind al praat in zinnen van 2 woorden 
   • je kind al lichaamsdelen kan benoemen 
   • je kind soepel stapt en van hurkzit iets kan oprapen 

   Consult 30 maanden

   Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over: 

   • hoe het gaat met jou en je kindje 
   • de voeding 
   • tanden poetsen 
   • de verdere opvolging van je kind eens het naar school gaat en de samenwerking met het CLB 
   • … 

   De oogtest wordt tijdens dit consult opnieuw uitgevoerd. 

   Tijdens dit consult volgen we de groei en ontwikkeling van je kind op. Via het Van Wiechenonderzoek gaan we na of: 

   • je kind een grote toren kan maken met 6 blokken en ook vormen kan onderscheiden 
   • je kind een kledingstuk zelf kan uittrekken (bv. een kous) 
   • je kind over zichzelf spreekt als ‘ik’ of ‘van mij’ 
   • je kind figuren in een prentenboek kan aanwijzen 
   • je kind tegen een bal kan schoppen 
   • … 

   Tijdens dit consult wordt de ondersteuning door Kind en Gezin afgerond. We overlopen samen met jou hoe en door wie je kind nu verder zal worden opgevolgd en bij welke organisaties je vanaf nu terecht kan voor meer ondersteuning