Alles over onze consulten 

Op 10 belangrijke momenten in de ontwikkeling van je kind is er een gratis consult voorzien op het consultatiebureau. We volgen de groei, gezondheid en ontwikkeling van je kind op. Tijdens bepaalde consulten krijgt je kind een vaccinatie. 

Ga snel naar

  Wat gebeurt er tijdens een consult?  

  • Een vrijwilliger van het consultatiebureau meet en weegt je kind bij elk bezoek.
  • De verpleegkundige of arts vragen hoe het met jou en je baby gaat en luisteren graag naar je vragen, bezorgdheden en ervaringen.
  • De verpleegkundige of arts volgt de gezondheid van je kind op en dient met jouw toestemming de nodige vaccins toe.
  • Ook de groei en ontwikkeling van je kind wordt nauwgezet opgevolgd. De opvolging van de groei gebeurt aan de hand van de Vlaamse groeicurven. Daarnaast kijken we naar de fijne en grove motoriek, communicatie en mentale ontwikkeling van je kind. Hiervoor gebruiken we het Van Wiechenonderzoek.
  • We staan stil bij verschillende thema’s die belangrijk zijn voor de leeftijd van je kind en kijken samen welke informatie en ondersteuning jij en je gezin nodig hebben.

  Wat is het verschil tussen een consult bij de arts en de verpleegkundige?

  De arts en verpleegkundige volgen je kind op tijdens de consultaties en geven vaccinaties. Je kan bij hen ook terecht met je vragen over ontwikkeling, voeding, opvoeden, gezondheid, praktische vragen...  Het is mogelijk dat we tijdens de consultatie geen antwoord vinden op al je vragen. We plannen dan een ander moment in om de tijd te nemen dieper in te gaan op je vragen.

  De arts voert tijdens de consultatie ook een preventief lichamelijk onderzoek uit en spoort signalen op die kunnen wijzen op bepaalde onderliggende aandoeningen. Bij bezorgdheden verwijst hij of zij je door naar je behandelend arts. 

  Wat doet de arts niet?

  • De artsen in onze consultatiebureaus stellen geen diagnose. Ze zullen ook geen behandeling starten, stoppen of wijzigen en volgen je kind niet op na ziekte. Hiervoor kan je terecht bij je behandelend arts.
  • De arts geeft ook geen voorschriften voor geneesmiddelen, met uitzondering van vaccins uit het basisvaccinatieschema.

  Lees verder hoe de consulten per leeftijd ingevuld worden.

  Twijfels of vragen?

  Misschien zijn niet al je vragen beantwoord tijdens het consult of is er behoefte aan specifieke zorg op maat. We maken dan graag extra tijd vrij of verwijzen door naar gespecialiseerde diensten.

  Naast de verpleegkundige en arts maken ook de psychopedagoog, sociaal werker en gezinsondersteuner deel uit van het team van Kind en Gezin. Zij kunnen, net zoals de verpleegkundige, bij jouw op huisbezoek komen.  

  Link naar video: Consult bij Kind en Gezin (Nederlands)
  Consult bij Kind en Gezin (Nederlands)

  Tips voor je bezoek  

  Help je ons om alles vlot te laten verlopen? 

  1. Ben jij of je kindje ziek? Is een van jullie in isolatie? Annuleer je afspraak en maak een nieuwe. Bel de Kind en Gezin-Lijn of maak een nieuwe afspraak op Mijn Kind en Gezin. 
  2. We zorgen voor een vlotte doorstroom. Kom daarom op tijd.
  3. Hou er rekening mee dat er 15 minuten per consultatie voorzien is.
    
  • Breng ook zeker het Kindboekje van je kind mee.  
  • Breng een handdoek, dekentje of badjas mee om je kind warm te houden nadat het uitgekleed is.
  Twijfels of vragen?

  Wacht niet tot op het consult als je vragen hebt en neem contact met ons op. Je kan zelf kiezen of je de Kind en Gezin-lijn (078 150 100 of via chat) contacteert of welk teamlid je contacteert. Dat kan via WhatsApp, SMS, mail ... 

  Herinnering

  Je ontvangt een afspraakherinnering via sms. Geef je gewenste gsm-nummer aan ons door tijdens je consult of huisbezoek. Voor elk consult krijg je ook een herinneringsmail. We versturen deze mail ongeveer één week voor je afspraak naar je gekende mailadres(sen).

  Consult 4 weken

  De arts vraagt hoe het met jou, je baby en je gezin gaat en luistert naar je vragen. Het is mogelijk dat we tijdens de consultatie geen antwoord vinden op al je vragen. We plannen dan een ander moment in om de tijd te nemen dieper in te gaan op je vragen over voeding, opvoeding, huilen, slapen, emoties ... Op die manier kunnen we samen met jou kijken wat het beste werkt voor je gezin. Zowel de verpleegkundige, psychopedagoog, sociaal werker als gezinsondersteuner kunnen op huisbezoek komen.

  Daarnaast kijkt de arts naar de groei en ontwikkeling van je kind. Dit gebeurt aan de hand van de Vlaamse groeicurven en het Van Wiechen onderzoek (1 maand)Er wordt rekening mee gehouden dat het tempo waarin kinderen ontwikkelen, sterk verschilt.

  Tijdens het lichamelijk onderzoek beoordeelt de arts de vorm van het hoofd, het sluitingsproces van de fontanel, bekijkt de huid en de ogen, luistert naar het hart, bekijkt de buik (navel), voelt de liespulsaties, onderzoekt de heupen en bij jongens voelt de arts in welke mate beide teelballen al zijn ingedaald. Daarnaast heeft de arts ook aandacht voor bijzondere uiterlijke kenmerken. Als de arts zich zorgen maakt, zal hij of zij dit met jou bespreken en indien nodig verwijzen naar je behandelend arts.

  De arts geeft je het voorschrift mee voor het rotavirusvaccin. Je neemt 1 rotavirusvaccin mee op het consult van 8 weken en 1 rotavirusvaccin op het consult van 12 weken. Als je nog vragen hebt over de vaccinaties, aarzel niet ze te stellen.

  Consult 8 weken

  Net zoals op het vorig consult vraagt de arts hoe het met jou, je baby en je gezin gaat en luistert naar je vragen. Het is mogelijk dat we tijdens de consultatie geen antwoord vinden op al je vragen. We plannen dan een ander moment in om de tijd te nemen dieper in te gaan op je vragen over voeding, opvoeding, huilen, slapen, emoties ... Op die manier kunnen we samen met jou kijken wat het beste werkt voor je gezin. Zowel de verpleegkundige, psychopedagoog, sociaal werker als gezinsondersteuner kunnen op huisbezoek komen.

  Vervolgens kijkt de arts naar de groei en ontwikkeling van je kind. Dit gebeurt aan de hand van de Vlaamse groeicurven en het Van Wiechenonderzoek (2 maanden).  

  De arts voert ook opnieuw een lichamelijk onderzoek uit. De mond, de oren, de longen en de buik onderzoekt de arts enkel als hiervoor een medisch preventieve indicatie is. Als de arts zich zorgen maakt, zal hij of zij dit met jou bespreken en indien nodig verwijzen naar je behandelend arts 

  Vaccinaties

  Op het consult van 8 weken krijgt je kind zijn eerste vaccinaties door de arts:  

  • 1 vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B (hexavalente vaccin)
  • 1 vaccin tegen pneumokokken 
  • Het vaccin tegen rotavirus kan ook op dit moment toegediend worden. Je kreeg van de arts een voorschrift voor dit vaccin op het consult van 1 maand.

  Het hexavalente vaccin en pneumokokkenvaccin zijn gratis en zijn ter beschikking in het consultatiebureau.

  Het rotavirusvaccin is niet gratis en moet je zelf afhalen bij de apotheek met het voorschrift dat de arts tijdens de consultatie op 4 weken schreef.

  • Bewaar het vaccin in de koelkast en breng het mee naar het consultatiebureau.
  • Het tweede rotavirusvaccin moet je pas meenemen op het consult van 12 weken.  

  Als je nog vragen hebt over de vaccinaties, aarzel niet ze te stellen.

  Consult 12 weken

  De verpleegkundige bespreekt met jou: 

  • het contact met je kind 
  • de gevoelens bij je ouderrol 
  • het dag- en nachtritme van je kind 
  • … 

  De groei wordt verder opgevolgd. 

  De verpleegkundige gaat na of je kind gevaccineerd kan worden aan de hand van enkele vragen.  

  Wist je dat?  

  Bij een gezond kind is een lichamelijk onderzoek niet nodig vooraleer te vaccineren. Er zijn weinig redenen om een vaccin uit te stellen.

  Tijdens dit consult geeft de verpleegkundige

  • de tweede vaccinatie tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B
  • eventueel de vaccinatie tegen rotavirus
  • bij een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken wordt er een extra dosis tegen pneumokokken toegediend op de leeftijd van 12 weken
  Wist je dat?

  Alle prematuur geboren baby's (<37 weken) zien op dit consult opnieuw een arts voor een klinisch onderzoek en de opvolging van de ontwikkeling.  

  Consult 16 weken

  Tijdens dit consult kunnen we het met jou verder hebben over: 

  • de aanpassingen van de leef- en slaapomgeving als je kindje begint om te rollen en zich begint op te trekken 
  • hoe je kind reageert op onbekenden? 
  • … 

  Tijdens dit consult krijgt je kind volgende vaccinaties door de arts:  

  • 3e vaccinatie tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B (allemaal in 1 prik), 
  • 2e vaccinatie tegen pneumokokken 
  • eventueel vaccinatie tegen rotavirus  

  De groei wordt opgevolgd en de arts voert een kort klinisch onderzoek uit. Via het Van Wiechenonderzoek volgt de arts de ontwikkeling van je kind. De arts gaat na of:   

  • je kind geïnteresseerd is in zijn eigen handen 
  • je kind zijn handen af en toe open doet 
  • je kind reageert op geluiden wanneer jij of iemand anders ertegen praat  
  • je kind zijn armen en benen evenveel en even goed kan bewegen 
  • je  kind in buiklig zijn hoofd al even kan opheffen 

  De arts doet een lichamelijk onderzoek en beoordeelt hierbij de vorm van het hoofd, het sluitingsproces van de fontanel, bekijkt de huid en de ogen, luistert naar het hart, voelt de liespulsaties, onderzoekt de heupen en bij jongens voelt de arts in welke mate beide teelballen zijn ingedaald. Een onderzoek van de mond, de oren, de longen en de buik doet de arts enkel als hiervoor een medisch preventieve indicatie is.

  Wist je dat?

  Je kan online een samenvatting raadplegen van de gegevens die de verpleegkundige of arts noteerde tijdens je consult in het Kindrapport.

   Consult 6 maanden

   Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over:  

   • het starten met vaste voeding

   • het contact tussen jou en je kind 

   • … 

   Tijdens dit consult is het de verpleegkundige die de groei en ontwikkeling van je kind opvolgt. Via het Van Wiechenonderzoek gaat ze na of:    

   • je kind al een stuk speelgoed kan vastpakken met zijn handen als het hem wordt aangeboden 

   • je kind al verschillende soorten geluiden maakt doorheen de dag 

   • je kind al rond kan kijken met opgeheven hoofd wanneer het op de buik ligt 

   • je kind zijn armen en benen evenveel en even goed kan bewegen 

   • … 

   Wist je dat?

   Alle prematuur geboren baby's (<37 weken) zien op dit consult opnieuw een arts voor een klinisch onderzoek en de opvolging van de ontwikkeling.  

   Tweeling speelt met knisperboekje van Boekstart

   Consult 9 maanden

    Tijdens dit consult hebben we het met jou over:   

   • de mail voorafgaand aan dit consult
   • hoe het met je gaat
   • … 

   De arts volgt de groei en de ontwikkeling verder op. De arts voert ook een kort klinisch onderzoek uit. Via het Van Wiechenonderzoek gaat hij na of:   

   • je kind van zijn ene hand iets over pakt naar zijn andere hand 
   • je kind al kan omrollen van rug naar buik en omgekeerd 
   • je kind bij het zelfstandig zitten het hoofd goed kan rechthouden 
   • je kind al klankwoorden begint te gebruiken: gaga, baba, dada, papa, … 
   • … 

   De arts doet een lichamelijk onderzoek en beoordeelt hierbij de vorm van het hoofd, het sluitingsproces van de fontanel, bekijkt de huid en de ogen en onderzoekt de heupen.  Een onderzoek van de mond, de oren, de longen, hart en de buik doet de arts enkel als hiervoor een medisch preventieve indicatie is.  

   Consult 12 maanden

   We kunnen het met jou hebben over: 

   • hoe het met je gaat 

   • tanden poetsen 

   • hoe je een gesprek kan voeren met je kind 

   • … 

   Wist je dat?  

   Bij een gezond kind is een lichamelijk onderzoek niet nodig vooraleer te vaccineren. Er zijn weinig redenen om een vaccin uit te stellen.

   Tijdens dit consult geeft de verpleegkundige: 

   • de vaccinatie tegen mazelen, bof, rode hond (bij deze vaccinatie kunnen mogelijke bijwerkingen laat ontstaan, namelijk tussen de 5de en de 12de dag na de vaccinatie) 

   • de derde vaccinatie tegen pneumokokken (vierde bij prematuren) 

   Tijdens dit consult krijgt je kind ook een oogtest.  

   De groei wordt opgevolgd. Via het Van Wiechenonderzoek wordt nagegaan of: 

   • je kind al iets kleins kan pakken met zijn duim en wijsvinger 

   • je kind al zelfstandig zit en/of al kan kruipen 

   • je kind zich optrekt 

   • je kind brabbelt tijdens zijn spel 

   • je kind al ‘dag, dag’ kan zwaaien met zijn handen 

   • … 

   Er zijn grote verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. Het is dus niet nodig om meteen ongerust te zijn als je kind iets niet kan. Er zijn kinderen die lopen op 11 maanden en kinderen die lopen op 15 maanden. Onze verpleegkundige en arts staan altijd klaar om vragen of opmerkingen te beantwoorden of bespreken. Tussendoor kan je ook contact opnemen met de Kind en Gezin-Lijn

   Wist je dat?

   Alle prematuur geboren kinderen (<37 weken) komen op 13 maanden op extra consult bij arts. De vaccins van 15 maanden worden bij hen vervroegd toegediend op 13 maanden. De arts doet ook een beperkt klinisch onderzoek en volgt de ontwikkeling op.

   Consult 15 maanden

   Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over: 

   • de mail die je voorafgaand aan dit consult kreeg 
   • hoe je de zindelijkheid kan aanpakken 
   • … 

   Tijdens dit consult geeft de arts: 

   • de vaccinatie tegen meningokokken type C (of ACWY) 
   • de vierde vaccinatie tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, haemophilus influenzae B, hepatitis B  (in één prik)

   De arts doet een lichamelijk onderzoek en beoordeelt hierbij de vorm van het hoofd, het sluitingsproces van de fontanel, bekijkt de huid, de ogen en onderzoekt de heupen. Een onderzoek van de mond, de oren, de longen, het hart en de buik doet de arts enkel als hiervoor een medisch preventieve indicatie is.

   De groei wordt verder opgevolgd. Via het Van Wiechenonderzoek wordt er nagegaan of: 

   • je kind blokken in en uit een doos kan doen 
   • je kind geluidswoorden gebruikt en ze begrijpt: bv. ‘brrrmmm’ voor het geluid van een auto 
   • je kind dagelijks gebruikte zinnen begrijpt zoals ‘schoenen aan, naar bed’, … 
   • je kind al kruipt en/of al loopt met steun of zelfstandig loopt 
   • … 

   Tijdens dit consult delen de vrijwilligers informatie over boekstart uit. Je krijgt een folder met voorleestips. Een aantal gemeenten schenkt een bon om in de bibliotheek een boekenpakket af te halen.

   Consult 24 maanden

   Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over: 

   • de mail die je voorafgaand aan dit consult kreeg 
   • zindelijkheid 
   • voeding 
   • … 

   We kijken ook na of je kind alle vaccins in het vaccinatieschema ontvangen heeft. Er is eventueel nog tijd voor een inhaalvaccin. 
    
   We volgen de groei van je kindje op. De arts doet een kort klinisch onderzoek. Via het Van Wiechenonderzoek gaat de arts na of: 

   • je kind al een toren van 3 blokjes kan maken 
   • je kind anderen nadoet, zoals bv. mee poetsen, tafel dekken, gras afrijden, … 
   • je kind al praat in zinnen van 2 woorden 
   • je kind al lichaamsdelen kan benoemen 
   • je kind soepel stapt en van hurkzit iets kan oprapen 

   De arts doet een lichamelijk onderzoek en bekijkt de huid en de ogen. Bij jongens voelt de arts of beide teelballen zijn ingedaald. Een onderzoek van de mond, de oren, de longen, het hart en de buik doet de arts enkel als hiervoor een medisch preventieve indicatie is.

   Consult 30 maanden

   Tijdens dit consult kunnen we het met jou hebben over: 

   • hoe het gaat met jou en je kindje 
   • de voeding 
   • tanden poetsen 
   • de verdere opvolging van je kind eens het naar school gaat en de samenwerking met het CLB 
   • … 

   De oogtest wordt tijdens dit consult opnieuw uitgevoerd. 

   Tijdens dit consult volgen we de groei en ontwikkeling van je kind op. Via het Van Wiechenonderzoek gaan we na of: 

   • je kind een grote toren kan maken met 6 blokken en ook vormen kan onderscheiden 
   • je kind een kledingstuk zelf kan uittrekken (bv. een kous) 
   • je kind over zichzelf spreekt als ‘ik’ of ‘van mij’ 
   • je kind figuren in een prentenboek kan aanwijzen 
   • je kind tegen een bal kan schoppen 
   • … 

   Tijdens dit consult wordt de ondersteuning door Kind en Gezin afgerond. We overlopen samen met jou hoe en door wie je kind nu verder zal worden opgevolgd en bij welke organisaties je vanaf nu terecht kan voor meer ondersteuning