Oogtest

Ga snel naar

  De oogtest

  De oogtest is een veilige, pijnloze en kindvriendelijke test. Met de oogtest worden de meeste factoren die aanleiding geven tot de ontwikkeling van een lui oog en enkele ernstige oogafwijkingen opgespoord. Deze test wordt uitgevoerd op het consult van 12 en 30 maanden. Het vroegtijdig vaststellen en verder begeleiden van oogproblemen is noodzakelijk om het kind maximale ontwikkelingskansen te bieden.

  Wist je dat?

  Ook als je ervoor kiest om je kindje te laten opvolgen bij de huisarts of kinderarts, kan je bij Kind en Gezin terecht voor de oogtest. Je kan hiervoor een afspraak maken bij de verpleegkundige van het consultatiebureau of via de Kind en Gezin-Lijn.

  Verloop

  Verpleegkundige voert oogtest uit bij kind op consultatie

  De oogtest is een veilige, pijnloze en kindvriendelijke test

  • Je kind zit op de schoot van de ouder
  • De verpleegkundige zit op één meter afstand met een smartphone in de hand
  • Door geluiden wordt de aandacht getrokken
  • Je kind moet slechts even recht in de camera kijken

  Alle oogtesten die in onze consultatiebureaus uitgevoerd worden, worden door experten nog eens nagekeken. Zij kunnen de foto’s nog nauwkeuriger analyseren dan de app op de smartphone. Soms herzien zij het resultaat van een oogtest. Als dit het geval is, brengt je verpleegkundige jullie hiervan op de hoogte. Het is belangrijk dat alle oogtesten nagekeken worden om onnodige verwijzingen te vermijden.

  Wist je dat?

  Wanneer het resultaat afwijkend is, wordt je kind doorverwezen naar een oogarts. 

  Screening en preventie werkt

  Dankzij de vroege en brede gehoor- en oogscreening van Kind en Gezin, kwamen problemen aan het gehoor en zicht van Mil aan het licht. Mama Tiffany kon daardoor snel ingrijpen en is daar heel dankbaar voor. 

  Lees haar verhaal

  Kind en Gezin spoort oogproblemen op in de eerste levensjaren. Ook daarna is controle nodig. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zorgt voor de verdere opvolging van mogelijke oogproblemen.