Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief over gezinsondersteuning november 2021

Gezinsondersteuning
Onze dienstverlening // Gezinsondersteuning // Gezondheid // Oproepen // Agenda

Onze dienstverlening

 • Deze zomer lanceerden we een online bevraging 'Tussen ons gezegd' om te polsen naar de ervaringen met de gloednieuwe www.kindengezin.be. Zowel ouders als professionals keuren de website goed. We gaan aan de slag met hun feedback en verbeterpunten om de website te optimaliseren.
 • Sinds eind oktober brengt TV PLUS (Telenet) een nieuw programma 'Alles Kids?'. Presentator Anke Goergen zoekt samen met experten een antwoord op vragen die ouders of toekomstige (groot)ouders zich stellen. Ook Opgroeien-collega's Imke Van Herrewegen, Christel Daenen en Nele Wouters zijn te gast als expert.  Christel, psychopedagoog, beet de spits af over zindelijkheid. Bekijk het volledig fragment. Haar collega Imke had het over huilen en slapen, tijdens de volgende aflevering.
 • Dit voorjaar lanceerden we de campagne 1-2-3 Babybeweging. De kaartjes voor ouders vlogen al snel de deur uit, maar nu kan je ze opnieuw bestellen. De vertalingen kan je hier vinden.
 • Op 26 oktober kwam het federale Overlegcomité vervroegd samen omdat de coronacijfers opnieuw stijgen. De beslissingen van het Overlegcomité schakelden de Vlaamse coronamaatregelen iets meer gelijk met die in Brussel en Wallonië. Ook het agentschap Opgroeien wil bijdragen aan het afvlakken van het stijgend aantal besmettingen en stuurde hiervoor een nieuwe update naar de Huizen van het Kind, consultatiebureaus en CKG's.

Gezinsondersteuning

Gezondheid

 • Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Logo's bundelen hun krachten voor het beweegproject: 10.000 stappen: elke stap telt. Deze campagne toont dat kleine afstanden afleggen in je buurt ook extra stappen opleveren. Elke stap telt! De consultatiebureaus van Kind en Gezin hangen een toepasselijke affiche uit. Zo laten we zien dat ook voor ouders elke stap telt. Want met voldoende beweging bereik je een goede gezondheid, je voelt je ook beter in je vel, je slaapt beter, je hebt meer sociaal contact, je zorgt voor minder vervuiling en lawaai en maakt zo buurten en straten leefbaarder.

affiche 10 000 stappen gezond leven

 • Dit jaar blaast het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw 30 kaarsjes uit. En zij niet alleen, want het is meteen ook de 30e verjaardag van gezondheidsbevordering in Vlaanderen. Om dat te vieren maakte Gezond Leven een tijdlijn met 30 mijlpalen waar zij zelf en alle andere organisaties uit de sector van de gezondheidsbevordering een rol in hebben gespeeld, van 1991 tot nu.  
 • De Hoge Gezondheidsraad past zijn advies aan over de concentratie fluoride en hoeveelheid tandpasta voor kinderen na nieuwe, wetenschappelijke inzichten. Het verscheen als advies NR. 9602 "Fluor(ide) ter voorkoming van tandbederf: rol van tandpasta's en huidige situatie in België'. Opgroeien volgt dit vernieuwd advies. De concentratie fluor (1000 ppm) is nu even hoog vanaf het eerste tandje tot 6 jaar.  De aanbevolen hoeveelheid tandpasta verschilt: een rijstkorrel kindertandpasta tot 2 jaar en een erwtje kindertandpasta tot 6 jaar. 
 • Als titel voor de nieuwe Te Gek!?-campagne over depressie werd gekozen voor Wellicht. In een animatiefilmpje belichten ze de verschillende fases van een depressie. 

Oproepen

 • In opdracht van Agentschap Opgroeien voert hogeschool UCLL i.s.m. Arteveldehogeschool Gent en vzw SAM een onderzoek naar de behoeften aan digitale ondersteuning bij online samenwerking in jeugdhulp, gezinshulp en opvoedingsondersteuning. Op die manier wil men zowel de noden als de goede praktijken in kaart brengen. Om dit alles in goede banen te leiden, wordt tot 27 november een online bevraging en een focusgroep georganiseerd. Zo kunnen ze op zoek gaan naar de do's en dont's, aanbevelingen voor de overheid en mogelijke tools voor het werkveld en cliënten. Jouw medewerking is daarbij cruciaal.
 • Gelijke Kansen lanceert de projectoproep 'Handicap en inclusief samenleven' voor sterke inclusiepraktijken en innovatieve projecten die inspelen op de noden van personen met een handicap en hun omgeving en bijdragen tot het realiseren van inclusie. Mensen met een handicap ervaren dikwijls drempels die hen tegenhouden volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Vaak wordt het als bijzonder ervaren dat zij niet betutteld willen worden en inclusief willen leven.
 • Via projectoproep ‘Gedeeld en betrokken ouderschap' wil de minister Bart Somers goede praktijken en innovatieve projecten ondersteunen die inspelen op de noden van vaders en moeders in de realisatie van gedeeld  en betrokken ouderschap. Hierbij stemmen partners onderling af over opvoeding, zorgtaken en combinatie arbeid en gezin. Dit creëert gelijke kansen en een win-winsituatie voor alle betrokkenen: vaders, moeders én kinderen. Maar vaders stoten hierbij nog op maatschappelijke drempels en hebben nood aan rolmodellen en ondersteuning.
 • Het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes lanceert de projectoproep ‘Kinderen onder 3 jaar uit kwetsbare gezinnen opvangen! Een uitdaging voor kinderopvanginitiatieven'. Ze willen ondersteuning bieden aan kinderopvanginitiatieven die een concreet project willen opzetten of versterken om kansarme gezinnen te bereiken. Ze willen dat de plaatsen die bestemd zijn voor kwetsbare gezinnen, benut worden of dat de opvangcapaciteit wordt vergroot.

Agenda

Opgroeien festival

 

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.