Coronavirus: info voor CKG's

Ga snel naar

  Hier vind je alle actuele richtlijnen over corona voor CKG's.

  Mededelingen van Opgroeien

  Fase 2 van jeugdhulpprotocol vanaf 9 juni en registraties vanaf 1 juni

  Communicatie van 27 mei 2021

  Rekening houdende met de toenemende vaccinatiegraad, de evolutie van het aantal besmettingen en het zomerplan van het Overlegcomité, heeft de Taskforce Zorg op 26 mei 2021 beslist dat de jeugdhulp vanaf 9 juni 2021 terugschakelt naar fase 2 van het coronajeugdhulpprotocol.

  Deze beslissing, die onder voorbehoud is van de bevestiging van het zomerplan door het Overlegcomité op 4 juni, geldt voor het de jeugdhulp, het VAPH en de CAW. Ook het volledige aanbod van Opgroeien – zowel de eigen dienstverlening als de kinderopvang, Huizen van het Kind en de aanbodsvormen preventieve gezinsondersteuning – schakelt op die datum terug.

  Dat betekent dat we de normale werking vanaf 9 juni zoveel mogelijk kunnen hervatten,  mits het naleven van de preventieve en hygiënische maatregelen en met een permanente waakzaamheid voor eventuele besmettingen.

  Omwille van de impact op leefgroepen wanneer er zich een besmetting voordoet, vragen we dat residenties bijzondere aandacht blijven schenken aan een veilig verloop van bezoek van derden aan de leefgroep.

  Voor de residentiële voorzieningen van Opgroeien: om de administratieve last te reduceren, besliste de Taskforce Zorg ook dat de frequentie van de COVID-registratie door de collectiviteiten vanaf 1 juni in principe teruggebracht wordt van dagelijks naar wekelijks. De voorzieningen zullen enkel nog op dinsdag een link voor de registratie ontvangen. We verwachten dat die registratie op dinsdag tegen uiterlijk 11.00 ingevuld wordt. Enkel bij een vermoedelijke of bevestigde besmetting bij een medewerker of een resident, moet nog dagelijks geregistreerd worden. Hiervoor kan de meest recente link van de wekelijkse registratie hergebruikt worden. Van zodra het antwoord op de vragen over vermoedelijke of vastgestelde besmetting bij residenten of medewerkers weer nul is, kan teruggeschakeld worden naar de wekelijkse frequentie.

  Affiches

  Veelgestelde vragen en websites