Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief Kinderopvang april 2022

Kinderopvang
Actua // Financieel // Kwaliteit // Buitenschoolse opvang en activiteiten // Oproepen en beslissingen // Beleid // Leestips // Agenda

Actua

Onderzoekscommissie veiligheid in de kinderopvang gestart

De parlementaire onderzoekscommissie over de veiligheid in de kinderopvang ging op vrijdag 22 april van start. Tijdens de eerste inhoudelijke en publieke zitting lag de focus op de procedures om een globaal beeld te krijgen van de werking van Kind en Gezin en Zorginspectie. De eerste zitting ging vooral over: 

 • de procedures die gevolgd worden bij het opvolgen en inspecteren van kinderdagverblijven 
 • hoe de behandeling van klachten en handhaving verloopt 

Administrateur-generaal van Opgroeien Katrien Verhegge en themaverantwoordelijke Voorzieningenbeleid Ariane Van Den Berghe namen het woord. Ook Karine Moykens van Zorginspectie gaf meer toelichting. Lees meer over de onderzoekscommissie

Financieel

Gratis energiescan

Bij VIPA kunnen welzijnsvoorzieningen terecht voor een energiescan op maat: hoe kan een gebouw energie-efficiënter worden? De energiescan is gratis voor organisaties die alle maatregelen uitvoeren die zichzelf binnen de vijf jaar terugverdienen. VIPA verdeelt ook klimaatsubsidies voor organisaties die na deze scan energiebesparende maatregelen willen treffen.

Financiële weerbaarheid en transparantie

Organisatoren die een subsidie ontvangen van Opgroeien en verplicht zijn een commissaris-revisor aan te stellen, moeten volgens het Subsidiebesluit de revisor jaarlijks laten onderzoeken en attesteren of de subsidie van Opgroeien wordt gebruikt waarvoor ze is toegekend. Voor het boekjaar 2021 is deze verplichting tot uitbreiding van de wettelijke opdracht van commissaris-revisoren nog niet verplicht. Op vraag van bedrijfsrevisoren moeten nog enkele zaken verduidelijkt worden en wordt deze verplichting uitgesteld. Meer info over boekhouding lees je in deze brochure.

Infrastructuursubsidies

Vlabinvest Zorg subsidieert gronden, gebouwen en inrichtingen van Vlaams-Brabantse zorgvoorzieningen, waaronder voorzieningen voor kinderopvang voor baby's en peuters. Jaarlijks wordt er 2.350.000 euro uitgekeerd voor projecten die een bijkomend of verbeterd aanbod creëren. Zo ging in 2021 22% van het totaal toegekend subsidiebedrag naar voorzieningen voor kinderopvang die 49 nieuwe opvangplaatsen realiseren. Vraag hier de subsidie aan.

Kwaliteit

Opvolging en handhaving overbezetting

Tijdens de coronaperiode werd er in bepaalde specifieke situaties en onder bepaalde voorwaarden overbezetting toegestaan. Nu de opvang en de scholen de gewone werking grotendeels hervatten, gaat Opgroeien in geval van overbezetting, opnieuw opvolgen en/of handhaven zoals voordien.

Ouders waarderen opvang bij zindelijk worden

Recent wetenschappelijk onderzoek toont de waardevolle opvoedingsondersteunende rol van kinderopvang aan. Ouders en opvang werken intens samen in het zindelijkheidsproces en zijn hierover zeer tevreden. Kinderopvang is voor ouders ook de belangrijkste bron van informatie en advies over zindelijkheid. 

Meer informatie over het onderzoek vind je op de website van minister Wouter Beke. Op onze website vind je heel wat informatie, filmpjes en brochures over zindelijkheid.

Boekstart-traject: inspirerende leesomgeving in de kinderopvang

Iedereen Leest en het VCOK starten vanaf mei met het traject ‘Inspirerende leesomgeving in de kinderopvang’. Werken aan leesplezier begint bij de geboorte. Kinderopvang speelt een cruciale rol in het eerste contact met boekjes en draagt zo bij tot de verdere ontwikkeling en leesvaardigheid van kinderen. Dit traject laat je nadenken over hoe taal en voorlezen de ervaringswereld van kinderen verruimen. Lees meer over dit traject.

Inspiratiefiches verbondenheid

Mondmaskers, alcoholgel, afstand houden ... het deed (en doet) wat met de medewerkers en gezinnen van de kinderopvang. De inspiratiefiches Verbondenheid van de VGC helpen je om blijvend werk te maken van verbinding tussen medewerkers en gezinnen, gezinnen onderling én de teamleden. 18 uitgewerkte ideeën en bijhorende materialen om meteen mee aan de slag te gaan.

Buitenschoolse opvang en activiteiten

Update info kleuteropvang

De informatie voor kleuteropvang op de BOA minisite is opgefrist.

Oproepen en beslissingen

Uitbreiding inkomensgerelateerde kinderopvang

In 2022 kent Opgroeien 125 plaatsen met inkomenstarief toe in 10 gemeenten, op basis van de nood aan extra plaatsen aangetoond door het Lokaal Loket Kinderopvang. De selectie van de 10 gemeenten gebeurt op basis van het aantal onbeantwoorde opvangvragen en kwaliteitscriteria. De oproep aan lokale besturen start begin mei. De oproep aan organisatoren kinderopvang volgt in september. Lees er meer over.

Beleid

Ziekte en koorts in de kinderopvang

Hoe je omgaat met zieke kinderen en koorts blijft belangrijk. Daarom delen we enkele richtlijnen rond koorts en ziekte.  

Koorts

 1. Het is niet aangewezen om de lichaamstemperatuur preventief of dagelijks te meten. Je meet enkel als je ongerust bent en als het kind zich anders gedraagt dan normaal. 
 2. Koorts betekent een lichaamstemperatuur van 38 °C of meer. Koorts is meestal een signaal dat een kind ziek is. Het is belangrijk na te gaan hoe een kind zich gedraagt, hoe het eruitziet en of er nog andere symptomen zijn.
 3. Heeft een kind ouder dan 3 maand koorts, maar zijn er geen alarmsignalen of ernstige tekenen? Spreek af met de ouder om het kind op te halen: nu, wat later, of op het normale ophaalmoment.

Kijk zeker ook eens naar de vernieuwde flowcharts  

Zieke kinderen

Zieke kinderen horen niet thuis in de opvang. 2 vragen rond ziekte zijn verfijnd: 

 1. Mag een kind met koorts na vaccinatie naar de opvang? Als er enkel wat koorts is, zonder andere symptomen, kan je ervan uitgaan dat de koorts het gevolg is van de vaccinatie. Dan mag het kind naar de opvang, als het kan deelnemen aan de normale activiteiten en geen extra zorg vraagt.
   
 2. Wanneer hoort een kind met hoest niet thuis in de opvang? 
 • Bij plots optredende hoest met ademhalingsmoeilijkheden 
 • Bij ademhalingsmoeilijkheden 

Om de opvang te ondersteunen om dit goed te communiceren naar ouders zal er binnenkort een folder beschikbaar zijn. Meer info voor de opvang vind je online bij ziekte en koorts  

Leestips

Nieuwe editie Kindertijd

Sinds dinsdag 12 april is er een nieuwe editie van Kindertijd. In het magazine kom je te weten of schermen in de kinderopvang nu een vloek of een zegen zijn. Je leest ook waarom kinderen bijten en hoe je daarop het best reageert. Daarnaast krijg je frisse ideeën voor een inspirerende speeltafel en schilderen op plexiglas. En je maakt er kennis met de Facebookgroep 'Spelen zonder speelgoed'. Abonneer je via vbjk.be/nl/klantenservice

Speel- en leefruimtes in de voorschoolse opvang

Ontdek met voorbeelden hoe je aantrekkelijke, gevarieerde ruimtes voor baby’s en peuters maakt. Met de handige checklists kan je de ruimtes evalueren en verbeteren: 

Toegankelijkere kinderopvang dankzij kind- en ouderactiviteiten

In de 18 KOALA's werken een kinderopvang met plussubsidie en een partner gezinsondersteuning nauw samen. Naast ondersteuning op maat van kwetsbare gezinnen, zorgt de samenwerking ook voor het wegwerken van drempels in de kinderopvang. Lees er meer over in dit artikel in Kindertijd.  

Agenda

Vorming poppenspel

 • Vorming poppenspel voor buitenschoolse opvang op 4 mei in Gent: een poppenspelmomentje als tussendoortje of verrassing kan de meeste kinderen bekoren. Wil jij er jouw specialiteit van maken in de opvang? Je ontdekt er alles over tijdens deze vorming. Meer info
 • Vorming poppenspel voor 0-3 jaar op 18 mei in Gent: in deze vorming leer je hoe je korte poppenspelmomentjes maakt voor kinderen. Niet alleen de standaard poppenkastpoppen, maar ook andere verrassende voorwerpen komen tot leven. Meer info

STERK GEZIeN - Lokaal kinderarmoedebeleid

Hoe pakken lokale besturen de strijd aan tegen kinderarmoede? Hebben de acties ook impact? Vertrekken ze vanuit de juiste visie? Via verschillende webinars worden diverse aspecten van lokaal kinderarmoedebeleid besproken. Bekijk de webinars en het vormingsaanbod (tussen 10 en 19 mei) via deze link. De doelgroep van het vormingsaanbod zijn lokale mandatarissen en beleidsmedewerkers.

Inspiratiedag: van verdrag tot gedrag

De opleiding bachelor in de Pedagogie van het Jonge Kind van de Arteveldehogeschool en het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) organiseren samen een inspiratiedag die heel wat handvaten biedt om jonge kinderen te versterken in hun kinderrechten, leven en groeien. 

Het programma richt zich tot pedagogische professionals en focust op de voorschoolse-, kleuter- en lagereschoolleeftijd. Uiteenlopende thema's passeren de revue: van meertaligheid, tot pesten en videocoaching. Lees er meer over.

En verder

Controle drinkwater in de kinderopvang

De drinkwatermaatschappijen zijn verplicht om de kwaliteit van het drinkwater op te volgen. Om de 3 jaar moeten ze in elke groepsopvang een waterstaal aan de keukenkraan nemen. Daarnaast zijn er steekproefsgewijs ook staalnames bij gezinsopvang. Het waterstaal wordt nadien onderzocht in een erkend labo. Als de waterkwaliteit niet in orde is, neemt de drinkwatermaatschappij contact op. Hoor je verder niets, dan is alles in orde.

Er is vooraf niet altijd een verwittiging over het moment van de staalname. Controleer dus steeds of de persoon in het bezit is van een legitimatiebewijs van je drinkwaterbedrijf. Je kan dit opzoeken via www.aquaflanders.be.   

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.