Schermen? Euh, moet mijn kind niet spelen?

Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid, vroeg Kind en Gezin als partner om een folder voor ouders van jonge kinderen te maken. De folder beantwoordt de meest voorkomende vragen van ouders over schermtijd, afspraken maken over schermgebruik, sharenting, …

Datum publicatie: 15/01/2021

Uitgever: Opgroeien - Kind en Gezin

Thema: kinderen en jongeren

Deze publicatie is enkel digitaal beschikbaar.