Ik ga als bediende arts in outplacement. Hoe kan ik verder zittingen opnemen?

Je kan enkel zittingen opnemen als zelfstandige en niet langer als bediende. Je moet dan voldoen aan de voorwaarden voor een erkenning als zelfstandig consultatiebureau-arts.