Wat is de clusterprocedure?

De meest voorkomende aandoeningen bij kinderen met een ondersteuningsnood kennen een vrij voorspelbaar verloop op langere termijn. Ze kunnen gegroepeerd of 'geclusterd' worden tot vijf doelgroepen. Als je kind een aandoening of beperking heeft waardoor het binnen een van die vijf doelgroepen valt, dan kan een evaluatie sneller en voor een langere termijn uitgevoerd worden.

Per doelgroep heeft een multidisciplinair expertenteam het puntenaantal vastgelegd dat overeenstemt met de beperking in functioneren en met de specifieke ondersteuningsnood van die kinderen. Als het aanvraagdossier van je kind de minimale indicatoren bevat om opgenomen te worden in een doelgroep of 'cluster', dan wordt de aanvraag verwerkt volgens de clusterprocedure. Je ontvangt het resultaat van de evaluatie in je eBox of per brief.

Vijf doelgroepen

De vijf doelgroepen voor de clusterprocedure zijn:

  1. Kinderen met ADHD en/of ASS met een normale tot zwakke begaafdheid
  2. Kinderen met een mentale retardatie
  3. Kinderen met een mentale retardatie én ADHD en/of ASS
  4. Kinderen met diabetes
  5. Kinderen met visusstoornissen of gehoorstoornissen

Opgelet: Bij de evaluatie wordt niet enkel naar de diagnose gekeken naar vooral naar de extra zorg en ondersteuning die je kind nodig heeft in vergelijking met leeftijdsgenoten.