Werd je aanvraag geëvalueerd via de clusterprocedure, maar bied je meer ondersteuning dan weerspiegeld in het aantal punten?

In de clusterprocedure wordt een puntenaantal gegeven over een lange periode. Er zullen tijdens die periode momenten zijn in de ontwikkeling van je kind waarop je kind tijdelijk meer of minder zorg vraagt. Het toegekende puntenaantal moet gezien worden als een gemiddelde over de volledige periode.