Aanmelden en inschrijven voor de kleuterschool

  • 02/03/2022 - 07:50

Is je kindje geboren in 2020? In sommige scholen is de regel voor de inschrijvingen: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. In andere scholen moet je eerst aanmelden voor je kan inschrijven. 

Vraag na op de school waar je je kind wil inschrijven of je eerst moet aanmelden of raadpleeg de website van onderwijs Vlaanderen.

Opgelet

Ook als je kindje geboren is in november of december 2020 en pas start op 1 september 2023, moet je je kindje nu inschrijven of aanmelden.

  • In Gent kan je sinds 16 februari aanmelden, tot 16 maart.
  • In Leuven start men op 1 maart.
  • In Brussel en Antwerpen start men op 7 maart.
  • Een aantal steden werken via meldjeaan.be.
Twijfels of vragen?

Je kan bij je Kind en Gezin team terecht voor ondersteuning.