Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief Kinderopvang januari 2021

Kinderopvang

Vertalingen kernboodschappen over koorts en zindelijkheid

De kernboodschappen over koorts zijn vertaald in 13 talen. De kernboodschappen en de vertalingen ervan staan op de website.

De kinderopvang vindt op onze website een tabel en een affiche 'Ziek in de opvang’, een stroomdiagram 'Wat te doen bij koorts?' en een verhelderend filmpje. Van het stroomdiagram is voor de ouders een vertaling in 5 talen ter beschikking.

Van de brochure 'Zindelijkheid positief ondersteunen' was er al een vertaalde samenvatting beschikbaar in heel wat talen. De brochure is nu ook integraal vertaald in het Arabisch, Engels, Farsi/Dari, Frans en Turks. Ook het Plaspoort is in die 5 talen vertaald. Je vindt de brochure, het Plaspoort en de vertaling ervan op onze website.

Aangepaste en nieuwe modelbrieven voor ouders bij besmetting van een kind

De nieuwe richtlijnen van 25 januari 2021 zijn in de brochure 'aanpak besmettingen en hoog-risicocontacten' en in de brieven verwerkt.

We geven ook concrete adviezen aan ouders over wat ze moeten doen bij quarantaine of na laag-risicocontact (LRC).

De brieven zijn maximaal afgestemd op de brieven van onderwijs. We spreken de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar rechtstreeks aan.

Er zijn voortaan meer brieven:

 1. Baby en peuter - eerste besmetting LRC
 2. Kleuter-vierde leerjaar LRC
 3. Vijfde-zesde leerjaar LRC
 4. Baby en peuter - besmetting kinderbegeleider hoog-risicocontact (HRC)
 5. Kleuter HRC
 6. Eerste-vierde leerjaar HRC
 7. Vijfde-zesde leerjaar HRC
 8. Baby-zesde leerjaar - tweede besmetting HRC

We meldden in de corona nieuwsbrief kinderopvang van 25 januari dat er vertalingen in 5 talen beschikbaar waren van de modelbrieven voor ouders bij besmetting met COVID-19 in de opvang. Door de wijzigende maatregelen deze week waren de vertalingen niet langer correct en zijn ze dus niet langer op de website te vinden.

Je vindt de brochure en de modelbrieven op onze website.

'BOA' (decreet buitenschoolse opvang en activiteiten)

Brochures over besluiten van de Vlaamse Regering over lokaal beleid en kwaliteitslabel

We vertaalden de besluiten van de Vlaamse Regering over het lokaal beleid en het kwaliteitslabel in twee heldere, overzichtelijke brochures. Je vindt ze op de BOA-minisite:

 

Webinar 'Aan de slag met het decreet als lokaal bestuur'

We werken samen met VVSG aan een webinar over hoe lokale besturen met het decreet en de uitvoeringsbesluiten aan de slag kunnen. We publiceren dat webinar tijdens de eerste helft van februari op de BOA-minisite.

Webinar 'Spelen is het werk van jouw baby, maar hoe dan?' (EigenWijs)

Heb je soms het gevoel dat baby's in je opvang niet zelfstandig kunnen spelen, dat ze je aldoor nodig hebben om te kunnen spelen? Zelfstandig kunnen spelen is enorm belangrijk. Het geeft een baby de ervaring onafhankelijk te kunnen handelen. In dit webinar neemt EigenWijs je mee in de wondere wereld van de spelende baby en toont hoe ook jouw baby's zelfstandig kunnen spelen. Je krijgt tips en tricks, onder meer over welk materiaal het meest passend is voor welke fase.

Wanneer? Vrijdag 5 maart, van 20.15 tot 22.15 uur

Inschrijven

Geïnteresseerd in het aanbod van EigenWijs? Blijf op de hoogte via de Facebookpagina.

Vormingsaanbod VCOK

Naast een open aanbod biedt het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK) ook maatwerk. VCOK werkt de vorming en activiteiten uit die bij de behoeften van je kinderopvang passen.

Raadpleeg de brochure met het volledige overzicht van de werkvormen en thema's voor de kinderopvang.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het webinar 'Verbinding en ontmoeting in coronatijden' met Naomi Geens op donderdag 4 februariMeer info en inschrijven.

Het volledige open aanbod van VCOK vind je op zijn website.

Gratis vorming Sociaal Fonds voor de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidszorg

Goed nieuws! Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidszorg organiseert gratis vorming voor medewerkers in de kinderopvang die binnen Paritair Comité 331 werken.

In maart kan je de volgende vormingen volgen:

 • Risicovol spel? Het leven is aan de durvers
 • Wachtmomenten in de kinderopvang
 • Tijd om te wennen
 • Praten over pedagogische kwaliteit
 • Verbindend omgaan met diversiteit
 • Ouders begrijpen, ouders begrenzen
 • Sociale media in mijn organisatie

Wacht niet te lang en neem een kijkje in de brochure. Je vindt daar de data en uren en leest hoe je je kan inschrijven.

Fold-upmeeting Lokaal Loket Kinderopvang

EXPOO organiseert een fold-upmeeting over de werking van het Lokaal Loket Kinderopvang.

Noteer alvast dinsdag 15 juni 2021 in je agenda. Meer info volgt.

Radio EXPOO over vaders

De eerste Radio EXPOO van 2021 is er op vrijdag 19 februari van 12 tot 13 uur. Het centrale thema van die uitzending is de rol van vaders in het gezin en bij het opgroeien en opvoeden van de kinderen.

Nog altijd maken vooral moeders gebruik van het aanbod opvoedingsondersteuning en hebben zij een groter aandeel in de zorg en opvoeding van de kinderen. Hoe komt dat? En hoe kan je vaders beter aanspreken en bereiken?

We praten erover met een boeiende centrale gast en gaan in gesprek over inspirerende praktijken. Je kan luisteren via de webpagina van EXPOO.

Vorming pedagogisch adviseren

EXPOO organiseert opnieuw de basismodule 'Pedagogisch adviseren'. Dat is een tweedaagse training die bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren. Data: 15 en 22 maart 2021 of 20 en 27 september 2021. De sessie in het voorjaar is helaas al volzet.

Meer info en inschrijven.

Belangrijke wijzigingen aan de regelgeving voor opvang voor baby's en peuters

De Vlaamse Regering keurde op 29 januari 2021 een aantal wijzigingen goed aan de regelgeving voor de kinderopvang van baby's en peuters:

 • Een organisator die een vergunning aanvraagt voor de oprichting van een nieuwe locatie groepsopvang of voor de uitbreiding van een bestaande locatie met meer dan 8 plaatsen, zal vanaf 1 januari 2022 over een advies van het lokaal bestuur moeten beschikken. Op die manier ontstaat al in een vroeg stadium een contact tussen het lokaal bestuur en de organisator. Het lokaal bestuur adviseert de organisator over de opportuniteit van de nieuwe geplande opvanglocatie of uitbreiding. Dit behoort tot de regierol van het lokaal bestuur, waarvoor bepaalde voorwaarden worden uitgetekend.
 • De Vlaamse regering wil, bij de programmatie van subsidies, sneller inspelen op de bestaande realiteit en noden. De grootste steden Antwerpen, Gent en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad hebben daarom recht op een voorafname van het uitbreidingsbudget. Wanneer deze steden zelf subsidieerbare plaatsen 'presubsidiëren', zal de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden voorrang geven aan die plaatsen bij een volgende uitbreidingsronde. Dit wordt vastgelegd in een 'convenant' tussen Opgroeien en het lokaal bestuur.
 • Vanaf 1 april 2021 wordt het mogelijk voor iedereen die een opvang met vrije prijs start, om de basissubsidie aan te vragen. Opgroeien kent die basissubsidie toe zolang er budget beschikbaar is.
 • Nog vanaf 1 april 2021 zullen organisatoren die subsidieerbare plaatsen gezinsopvang dreigen te verliezen omwille van een te lage bezetting of omdat ze niet ingevuld geraken, deze plaatsen kunnen omzetten naar groepsopvang. De omzetting moet budgetneutraal zijn en kan enkel onder bepaalde voorwaarden.

Meer info over deze wijzigingen volgt later.

Jaarregistraties 2020

Op 13 januari 2021 verstuurde Opgroeien alle jaarregistraties voor 2020. Een aantal van die jaarregistraties zijn nodig om je saldo van 2020 te kunnen berekenen.

Op de website vind je informatie over de jaarregistraties voor opvang van baby's en peuters.

De informatie voor de buitenschoolse opvang met een attest van toezicht vind je op de BOA minisite.

Vanwege corona zal Opgroeien, zoals eerder aangekondigd, geen maatregelen nemen als je in 2020 de subsidievoorwaarden, zoals de bezetting, de voorrangsgroepen of het aantal kinderen op dringende opvangplaatsen niet hebt behaald.

We vragen wel om alle registraties tijdig te bezorgen zodat we het saldo 2020 kunnen berekenen en zodat we beschikken over de nodige beleidsinformatie.

Voorschotten 2021 voor opvang met inkomenstarief

Voor organisatoren met subsidies inkomenstarief past Opgroeien na elke saldoberekening de voorschotparameters aan. Ook dit jaar zal de gemiddelde leeftijd van je medewerkers en het gemiddelde inkomenstarief worden berekend en gebruikt voor de volgende voorschotten.

Omdat in 2020 het aantal effectieve aanwezigheden beduidend lager was dan anders, zal de voorschotparameter 'prestatiepercentage' niet worden aangepast. Opgroeien zal voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2021 en voor het eerste kwartaal van 2022 hetzelfde percentage gebruiken als vandaag. Zo vermijden we dat je te weinig voorschot ontvangt.

Wil je na de saldoberekening je voorschotparameter toch wijzigen (verhogen of verlagen)? Dat kan als je aan de voorwaarden voldoet. Op de website vind je meer informatie over hoe je je voorschot kan aanpassen.

Wat doen bij quarantaine en isolatie?

Quarantaine en isolatie beperken de verspreiding van het coronavirus. Wat is het verschil? En wat mag je doen en niet doen als je in quarantaine of isolatie bent? Sciensano legt het uit. Heb je een besmetting of een hoog-risicocontact binnen je opvang? Je vindt de info in onze brochure. Vergeet niet een melding te doen met de meldfiche.

Een nieuwe naam voor de modules 'Kennismaking met de kinderopvang' en 'Werken in de kinderopvang'

Voor ze van start gaan, volgen kandidaat-onthaalouders een module 'Kennismaking met de kinderopvang'. Wie nog niet de vereiste kwalificatie heeft, volgt ook de module 'Werken in de kinderopvang'. Beide modules omvatten 20 lesuren en kunnen in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) worden gevolgd.

De CVO's stapten vorig jaar over op een nieuw opleidingsplan. Voortaan worden de modules onder de naam 'De kinderopvang en ik' aangeboden. De inhoud blijft dezelfde en je kan 20 uur of 40 uur volgen naargelang je vooropleiding.

Belangrijk om te weten: deze module geldt nu als een oriënterende module en geeft geen recht meer op vrijstellingen in de opleiding die je achteraf volgt.

Meer info op onze website.

Grootschalige onlinebevraging over de ondersteuning van zindelijkheid

In opdracht van Opgroeien worden ongeveer 30.000 gezinnen en 1000 opvanglocaties via mail gecontacteerd om deel te nemen aan een onlinebevraging over zindelijkheid.

Als je locatie in de steekproef zit, krijg je als verantwoordelijke een rechtstreekse mail van onderzoekkindengezin@kuleuven.be, met de link naar de onlinebevraging. Je wordt vervolgens gevraagd om die mail door te sturen naar een van je kinderbegeleiders of onthaalouders. Het is dus niet de bedoeling dat je als verantwoordelijke de vragenlijst invult.

Als kinderbegeleider of onthaalouder kan je een mail krijgen van je verantwoordelijke om deel te nemen aan het onderzoek. Zo heb je de kans om je ervaringen met, je aanpak van en je mening over de ondersteuning van het zindelijkheidsproces kenbaar te maken. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Ouders worden ook uitgenodigd om deel te nemen. Naast vragen die peilen naar hun eigen aanpak worden er vragen gesteld over de samenwerking met de kinderopvang en de school. Mogelijk word je als kinderopvang hierover aangesproken door ouders. Je kan hen bevestigen dat deelname aan het onderzoek de moeite loont en anoniem verloopt.

Wijziging van de klachtenprocedure : mededeling eindbevinding

De klachtendienst vraagt aan de organisator van kinderopvang om toelichting te geven bij een klacht. De klachtendienst formuleert op basis van alle ingewonnen informatie een eindbevinding.

In die eindbevinding wordt meegedeeld of de klacht gegrond, ongegrond of betwist is.

Nieuw in de procedure is dat de klachtendienst alle betrokken partijen -de klager, de organisator en de klantenbeheerder- tegelijkertijd op de hoogte brengt van de eindbevinding.

Als een organisator vragen heeft over de wijze van klachtenbehandeling, kan hij terecht bij de klachtendienst op het volgende e-mailadres: klachtendienst@kindengezin.be.

Week van de Opvoeding wordt Week van de Groeilamp

Tromgeroffel! 15 jaar na de eerste Week van de Opvoeding is het tijd dat de campagne een nieuw jasje krijgt. 

Het gaat immers over meer dan opvoeden alleen. Het gaat over ontelbaar veel ouders, grootouders en andere opvoeders die er elke dag voor zorgen dat kinderen opgroeien in een warme en positieve leefomgeving.

Vanaf dit jaar steken we samen de groeilamp aan om al die ouders, opvoeders en organisaties te inspireren. En even belangrijk, om al die geweldige mensen in de spotlights te zetten! Omdat ze dat dubbel en dik verdienen. We stellen jullie dus trots voor: Week van de Groeilampvan 16 tot 23 mei 2021. Met een nieuw logo en een reeks visuals om online of als affiche te gebruiken. En er komt nog veel meer aan!

Nieuw op Groeimee.be: dossier over pesten

Van 5 tot 12 februari vindt de 'Week tegen Pesten' plaats. 

Op Groeimee.be vind je alvast uitgebreide info over (cyber)pesten herkennen en wat je als ouder kan doen. Expert Gie Deboutte legt in de podcast uit hoe pesten werkt. Begin februari wordt het dossier aangevuld met verhalen van ouders.

Vanaf 2024 is ook de kinderopvang verplicht biogas en compost te produceren

Een Europese richtlijn bepaalt dat tegen 31 december 2023 biologisch afval van bedrijven en huishoudens aan de bron moet worden gescheiden en gerecycleerd of selectief ingezameld met het oog op recyclage.

Moeilijk? Nee hoor, het enige wat je moet doen, is keukenafval en etensresten sorteren.

Alweer een verplichting? Misschien, maar dan wel eentje met heel wat voordelen! Want als we er samen werk van maken, gaan we er allemaal op vooruit:

 • Er gaat minder voedsel verloren.
 • We beperken het restafval dat verbrand moet worden.
 • Keukenafval en etensresten gaan niet verloren: we maken er compost en biogas mee.
 • Het biogas zetten we om in groene energie voor gezinnen en bedrijven.
 • De compost gebruiken we voor een gezondere bodem.

Pas vanaf 1 januari 2024 geldt deze verplichting voor elke kinderopvang. Vanaf 1 januari 2021 geldt ze voorlopig enkel voor grote bedrijven of instellingen en locaties met meer dan 100 werknemers.

Meer info.

 

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.