Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief Kinderopvang juni 2021

Kinderopvang

Nieuwe website Kind en Gezin

Rond 8 juli wordt de gloednieuwe website van Kind en Gezin gelanceerd. Het wordt een website in een nieuw, fris kleedje.

De nieuwe website is gebruiksvriendelijker en kan beter gelezen worden op een smartphone. We maken van de gelegenheid gebruik om de inhoud van de website verder te optimaliseren.

De website is ingedeeld in twee grote blokken: ouders en professionelen. In dat laatste blok vind je alles over kinderopvang terug. Op de afbeelding hieronder zie je alvast hoe het ‘menu' voor kinderopvang opgebouwd zal zijn. Alle procedures, formulieren en de informatie over de attesten inkomenstarief en AARON vind je in het hoofdstuk 'organisatie en administratie' terug.

Voor een beperkt aantal veel gebruikte linken voorzien we 'redirects', maar een groter aantal linken zal niet meer werken, ook op andere sites die naar die van Kind en Gezin verwijzen. We verontschuldigen ons voor het ongemak. We rekenen erop dat je de nodige informatie makkelijk zal terugvinden op de nieuwe website. Een tip: gebruik de zoekfunctie in de rechterbovenhoek.

Opgelet: 'Mijn Kind en Gezin' vind je voortaan terug op de pagina's voor ouders helemaal onderaan. De link blijft dezelfde.

Opvang van schoolkinderen

Alle informatie over de opvang van schoolkinderen wordt overgezet naar de BOA-minisite. Dat gebeurt rond 8 juli 2021, wanneer ook de nieuwe website www.kindengezin.be wordt gelanceerd. Je zal alles wat op de huidige website staat over de opvang van schoolkinderen, terugvinden onder de tegel 'partners', bij 'buitenschoolse opvang opgevolgd door Opgroeien'.

Cijfers en rapporten kinderopvang

De cijfers en rapporten over kinderopvang staan vanaf nu op de website www.opgroeien.be. Verouderde en niet meer relevante rapporten hebben we verwijderd. Wil je toch nog een rapport raadplegen dat niet op de website staat? Neem dan contact met de Kind en Gezin-Lijn.

Webinar 'Het opportuniteitsadvies'

Vanaf 1 januari 2022 moet een organisator die een vergunning voor kinderopvang aanvraagt over een opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur beschikken als het gaat over:

 • een nieuwe locatie voor groepsopvang
 • de verhuis van een groepsopvang
 • een uitbreiding van minstens 9 plaatsen.

STERK GEZIeN, een samenwerking tussen Opgroeien en VVSG, heeft daarom een webinar gemaakt waarin het opportuniteitsadvies wordt toegelicht.

Rapport evaluatie toepassing voorrangsregels

In Vlaanderen zetten we al sinds vele jaren in op het versterken van de toegankelijkheid van kinderopvang. Zo kennen we al een tiental jaren voorrangsregels in de kinderopvang met inkomenstarief. In een rapport worden de voorrangsregels en de toepassing ervan tegen het licht gehouden. Na overleg met de sector werden drie belangrijke aanbevelingen geformuleerd in het rapport:

 • de voorrangsregels vereenvoudigen en inzetten op implementatie en opvolging
 • de samenwerking (bijvoorbeeld: tussen Lokale Loketten en kinderopvang) versterken
 • het subsidiesysteem aanpassen om meer flexibiliteit mogelijk te maken.

Je vindt het volledige rapport op de website.

Aanpassing in hoofdstuk 'voeding' van de infomap kinderopvang

Er zijn enkele foutjes geslopen in het hoofdstuk 'voeding' van de infomap kinderopvang. Die zijn intussen rechtgezet:

 • Moedermelk bewaar je in het diepvriesvak van de koelkast tussen 0°C en -15°C.
 • Moedermelk ontdooien doe je van -18°C naar 0°C en meer. De thermometers zijn aangepast.

Ook de infofiche 'borstvoeding in de kinderopvang' is aangepast.

BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten)

 

Tijdlijn BOA

We zetten de eerste stappen in de uitrol van het decreet BOA in een overzichtelijke tijdlijn. Na de zomer wordt de tijdlijn verder uitgebreid, samen met aanvullingen op de minisite BOA.

 

Afstemming regelgeving voor organisatoren buitenschoolse opvang

Op vrijdag 18 mei zijn twee uitvoeringsbesluiten voor de buitenschoolse opvang goedgekeurd. De regelgeving rond erkenning en attest van toezicht wordt afgestemd op de voorwaarden voor het kwaliteitslabel kleuteropvang. Verder worden de verschillende subsidiestromen vereenvoudigd.

We vertellen je er graag meer over in een infobrochure. Je mag die in september verwachten.

 

BoemBoemPauw voor de buitenschoolse opvang

Mentes lanceert met 'BoemBoemPauw' een eerste traject voor de buitenschoolse kinderopvang over het BOA-decreet. De buitenschoolse kinderopvang wil in dit verhaal een sterke en kwalitatieve partner zijn.

Met het traject 'BoemBoemPauw' kunnen initiatieven zich in drie stappen versterken in hun positie en bouwen aan een kwaliteitsvolle werking.

Dit traject van Mentes bundelt de expertise van verschillende organisaties. Als toemaatje zijn er ook een toolbox met verschillende materialen en een digitaal platform voor alle deelnemende initiatieven.

Doorgaande Lijn - vooraankondiging

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en buitenschoolse activiteit. Kinderen, hun ouders en omgeving hebben baat bij zo veel mogelijk continuïteit. Daarom roepen we kinderopvang, de kleuterschool en de naschoolse opvang al jaren op om meer af te stemmen en samen te werken. Maar hoe zou het zijn als ze echt naadloos in elkaar zouden overgaan?

Het Agentschap Opgroeien, het Departement Onderwijs, het Agentschap Onderwijsdiensten (AgoDi), minister Wouter Beke en minister Ben Weyts willen een aantal pioniers de kans geven om in de praktijk te leren en te onderzoeken hoe we dat kunnen doen.

Meer informatie vind je in de vooraankondiging van de oproep.

Projectoproep zorgzame buurten in Vlaanderen

De komende jaren wil minister van Welzijn Wouter Beke sterk inzetten op zorgzame buurten. Daarom lanceert het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) een projectoproep. De geselecteerde projecten zullen -samen met hun netwerk- niet alleen kunnen rekenen op een subsidie, maar ook op intensieve begeleiding.

Voor Brusselse initiatieven lanceren we binnenkort een specifieke oproep samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Binnenkort krijg je daarover meer informatie.

Zin om samen met andere partners in de buurt je schouders te zetten onder dit toekomstgericht beleid? Je vindt alle details in de projectoproep met inspiratiekader op www.zorgzamebuurten.be.

Projectoproep: digitale ontwikkeling van vzw's voor een betere toegang van kwetsbare jongeren tot buitenschoolse activiteiten of vrijetijdsactiviteiten

Het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds wil de sociale inclusie van jongeren via buitenschoolse activiteiten (sport, vrije tijd, cultuur, schoolbegeleiding) ondersteunen en stimuleren.

De projectoproep richt zich tot vzw's die een digitale strategie willen ontwikkelen om de toegang tot hun activiteiten en diensten te verbeteren of om hun activiteiten en diensten aan te passen aan de verwachtingen van kansarme jongeren.

Er zullen 10 projecten worden geselecteerd. Ze krijgen niet alleen financiële steun maar ook coaching bij de ontwikkeling en uitvoering van een of meer aspecten van hun digitale strategie en dat over een periode van 2 jaar.

Meer informatie over de oproep en de selectieprocedure.

Vormingen VCOK najaar 2021

Terwijl we allemaal volop van de zon en de zomer genieten, heeft VCOK al heel wat interessante vormingen klaar staan voor het najaar: live, online of een mix van beide. Voor elk wat wils!

Er is nog meer moois op komst voor het najaar. Hou zeker de website en social media van VCOK in de gaten.

Vormingen EXPOO najaar 2021

Bereid je nu al voor op een leerrijk najaar, en schrijf je in voor een vorming van EXPOO!

Als je je verder wil verdiepen in online communiceren in gezins- en opvoedingsondersteuning, vind je je gading in de 4 modules die dit najaar nog gepland staan en waaruit je zelf je programma kan samenstellen:

 • Op 2 september leer je hoe je een online groepsaanbod laat werken.
 • Op 14 september verdiepen we ons in professioneel beeldbellen.
 • 0p 30 september onthullen we do's-en-don'ts over social media.
 • Afsluiten doen we op 26 oktober met een sessie over online informeren.

Wegens de overdonderende interesse komt er in december nog een tweedaagse training voor het voeren van pedagogische adviesgesprekken. Stip hiervoor 13 en 20 december aan in je agenda.

Reuzenhuis Gezinsbond

Is jouw huis kindveilig? Kruip met de Gezinsbond in de schoenen van je peuter en ga op onderzoek in het Reuzenhuis.

Het Reuzenhuis is een ongewoon gewoon huis: drie maal in volume uitvergroot. Een stoel wordt een klimrek, het bad lijkt wel een zwembad. In het Reuzenhuis kijk je door de ogen van een jong kind naar een gewoon huis. Zo ontdek je preventietips om je woning aan te passen en veiliger te maken. Wandel, beleef en ervaar het met augmented reality, virtual reality, workshops en lezingen. Een unieke en leerrijke beleving.

Je vindt het Reuzenhuis op deze plaatsen en data:

 • KORTRIJK - JC Tranzit - 4 september tot en met 16 september
 • GENT - Eskimofabriek - 26 oktober tot en met 8 november
 • BRUSSEL - Basiliek Koekelberg - 10 november tot en met 21 november

Meer informatie

SPRUIT

Enkele jaren geleden gaven starters in de kinderopvang in een bevraging aan dat ze behoefte hadden aan praktijkvoorbeelden en getuigenissen. Opgroeien ging daarmee, samen met Mentes en het Vakblad Kinderopvang en Onderwijs, aan de slag.

Vandaag zijn we trots om SPRUIT te kunnen voorstellen. SPRUIT staat voor 'SPRing erUIT met je opvang' en is een eenmalig magazine voor al wie eraan denkt om te starten met een eigen kinderopvang of al aan het starten of gestart is. Het is een aanvulling op de andere initiatieven die starters in de kinderopvang ondersteunen: de begeleiding door Mentes, de digitale Starterswijzer en de infosessies.

SPRUIT brengt verhalen uit de praktijk, biedt tips en goede raad en geeft vooral goesting om aan de slag te gaan met een eigen opvang.

Je kan SPRUIT lezen, downloaden of (gratis) bestellen via de website van Kind en Gezin of via de website www.vlaanderen.be.

Nieuwe plaatsen met inkomenstarief

Opgroeien deelde op 28 juni 2021 de beslissingen mee over nieuwe plaatsen met inkomenstarief. De oproep hiervoor werd in februari 2021 gelanceerd. 1539 nieuwe plaatsen zullen kunnen starten. 355 bestaande plaatsen zullen kunnen omschakelen naar inkomenstarief. De komende 2 jaar volgt nog een oproep voor 250 bijkomende plaatsen. De Vlaamse regering investeert hierin iets meer dan 27 miljoen euro.

Meer weten

Buitenslapen

De dienst kinderopvang van Stad Gent is fan van buitenslapen.

Ze schreven, samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het 'Cahier buitenslapen'. Het moet als hulp dienen voor andere organisatoren die dromen van buitenslapen. Je krijgt een heel genuanceerde uitleg over wat er allemaal komt kijken bij buitenslapen. Welbevinden en veiligheid van de kinderen staan altijd voorop.

Het cahier staat verder boordevol inspirerende praktijken. Zowel de opvang van baby's en peuters als de opvang van schoolkinderen komt aan bod.

Het cahier geeft een antwoord op de vragen die we af en toe krijgen van de kinderopvang. Het is bovendien een aanleiding om te overwegen of een aanpassing van de regelgeving nodig is om belemmeringen weg te werken.

Gemachtigde personen attesten inkomenstarief

Vanaf 1 juli 2021 krijgen medewerkers van een Lokaal Loket Kinderopvang, net zoals medewerkers van het OCMW, de mogelijkheid om ouders te ondersteunen bij het aanvragen van een attest inkomenstarief.

Elk Lokaal Loket Kinderopvang heeft de vrijheid die opdracht op te nemen in functie van de gezinnen die bij hen ondersteuning vragen. Als organisator kinderopvang ben je verplicht ouders daarin te ondersteunen.

Meer informatie over het doorgeven van gemachtigde personen om ouders daarin te helpen, kan je terugvinden via 'Procedures en formulieren voor de sector kinderopvang van baby's en peuters' op www.kindengezin.be.

Lukt het voor een gemachtigd gebruiker niet om het attest aan te vragen, dan kan je altijd terecht bij de Kind en Gezin-lijn op het nummer 078 150 100.

1-2-3 Babybeweging!

Heb je het campagnemateriaal al besteld?

Voor voorzieningen is er een affiche met een liedje dat van het bewegingsmoment een tof en herkenbaar moment kan maken. Je kan de affiche gratis bestellen.

Ben je op zoek naar inspiratie voor babybeweging? Enkele praktische tips die op de website staan, hebben we laten drukken op postkaartjes. Je kan ook deze kaartjes gratis bestellen.

Heb je liever een beeld in plaats van woorden? Bekijk dan zeker ons filmpje.

Meer informatie in onze nieuwsbrief over de campagne.

Plaspoort in de kinderopvang

Kind en Gezin ontwikkelde het Plaspoort, met een handig stappenplan en praktische tips die het zindelijkheidsproces ondersteunen. Het is belangrijk dat de kinderopvang dat proces mee ondersteunt en erover communiceert met de ouders. Zij zijn met andere woorden een belangrijke partner binnen het 'Plasteam'. De opvangvoorzieningen delen het Plaspoort uit aan ouders en dankzij het heen-en-weerprincipe is het hele Plasteam altijd op de hoogte van de vorderingen van het kind.

Je kan gratis de nodige Plaspoorten bestellen.

Lokaal samenwerken om elk kind toegang te geven tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Om ervoor te zorgen dat elk kind kwaliteitsvolle opvang kan genieten, is een lokaal netwerk nodig. Elke schakel in dat netwerk neemt zijn rol en aandeel op. Alle actoren stemmen hun werking af op elkaar: het Lokaal Loket Kinderopvang, organisatoren kinderopvang, het lokaal bestuur, organisaties die gezinnen ondersteunen, toeleiders, Huis van het Kind,..

Hoe kan je ervoor zorgen dat je dit samen aanpakt vanuit een gedeelde visie en een gedeelde verantwoordelijkheid? EXPOO organiseerde op 15 juni een fold-up meeting waarbij heel wat aspecten van samenwerking tussen de bovengenoemde actoren aan bod kwamen.

Wat is precies een 'fold-up' meeting?

Bekijk de fold-up meeting over samenwerking

 

Oproep praktijken Opgroeien congres powered by EXPOO

Je hebt het vast al aangekruist in jouw agenda: het Opgroeien congres powered by EXPOO. Op vrijdag 3 december staat een uitgebreid aanbod live en online sessies rond 'ouderschap in een wereld in verandering' op het programma.

De week daarna krijgt deze dag nog een vervolg met heel wat online sessies. Hiervoor hebben we ook jou nodigLaat ons weten waar jij mee bezig bent om ouders in al hun diversiteit te ondersteunen bij hun ouderschap. Misschien nodigen we jou uit om je werking toe te lichten op het congres.

App Coronalert vernieuwd

Coronalert, de gratis app in de strijd tegen COVID-19, heeft een update gekregen. De nieuwe versie van Coronalert is gebruiksvriendelijker en ook op technisch vlak zijn er verbeteringen.

Naast de contactopsporing blijft Coronalert belangrijk in deze coronacrisis om anonieme contacten te waarschuwen in geval van een besmetting.

Op reis deze zomer? Genieten van een festival? Gezellig met vrienden iets gaan drinken? Mooie vooruitzichten! Maak mensen daarom alert om Coronalert te downloaden, te activeren en te gebruiken!

De app kan:

 • je waarschuwen als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief heeft getest op het coronavirus. Dat gebeurt anoniem. Je weet dus niet met wie, waar en wanneer je in contact bent geweest.
 • je adviseren over wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.
 • andere gebruikers van de app met wie je in nauw contact bent geweest, anoniem waarschuwen als je zelf positief zou testen op het coronavirus.

Coronalert werd vorig jaar gelanceerd om, samen met de manuele contactopsporing, corona te bedwingen. De app is ondertussen bijna 2,8 miljoen keer gedownload, dat is ongeveer één derde van het totale aantal smartphones in België.

Zomervakantie nieuwsbrief

De nieuwsbrief neemt ook vakantie in juli en augustus. In september zijn we er weer, in een ander, frisser kleedje!

We wensen al onze lezers een deugddoende zalige zomer.

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.