Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief Kinderopvang mei 2021

Kinderopvang

Rubriek 'BOA' (decreet buitenschoolse opvang en activiteiten)

BVR Lokaal beleid BOA, samenwerking en subsidie principieel goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft het nieuwe besluit 'Lokaal beleid BOA, samenwerking en subsidies' principieel goedgekeurd. Dat besluit herneemt de principes rond de Vlaamse beleidsprioriteiten en lokale samenwerking uit het vorige besluit.

Door het besluit is het mogelijk de bijkomende middelen voor BOA, namelijk 6,3 miljoen euro, toe te kennen. 43 lokale besturen komen, op basis van een rangschikking, in aanmerking voor een BOA-subsidie. Zij hebben vorige week de vooraankondiging ontvangen. Een definitieve goedkeuring van het besluit wordt verwacht begin juli.

Je leest er ook meer over op de BOA minisite onder 'nieuws'.

Inspiratiekader van start

Op 7 mei 2021 vond de eerste co-creatiesessie van het inspiratiekader plaats. Vertegenwoordigers vanuit de verschillende perspectieven -lokale besturen, aanbieders en gebruikers van BOA- kwamen samen rond de digitale tafel. Ze hielden een brainstorm over de pijlers van het kader en de invulling daarvan. In het najaar mag je de eerste resultaten verwachten.

 

Inspiratienamiddag kwaliteitsvolle binnen- en buitenruimtes

Zorgen, leren en spelen zijn voor jonge kinderen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De manier waarop je ruimtes, materialen en infrastructuur benut, is een belangrijk aspect van de educare-visie waarbij je zorg, leerrechten en noden van jonge kinderen en families respecteert.

Op vrijdag 18 juni 2021van 13.30 tot 16.30 uur, organiseert VBJK een digitale inspiratienamiddag om nieuwe inzichten en reflecties met jou te delen. Het wordt een namiddag met het veranderingsverhaal van twee kindcentra en inspirerende ideeën voor het inrichten van een educare-ruimte en -infrastructuur.

Meer info en inschrijven

Lokaal samenwerken om elk kind toegang te geven tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Om ervoor te zorgen dat elk kind kwaliteitsvolle opvang kan genieten, is een lokaal netwerk van actoren nodig: Lokaal Loket, organisatoren kinderopvang, lokaal bestuur, organisaties die gezinnen ondersteunen, toeleiders, Huis van het Kind ... Zij nemen elk hun rol en aandeel op en stemmen hun werking af op elkaar. Hoe kan je ervoor zorgen dat je dit samen aanpakt vanuit een gedeelde visie en een gedeelde verantwoordelijkheid?

EXPOO organiseert op dinsdag 15 junivan 13 tot 14 uur, een fold-up meeting. 4 vormen van lokaal samenwerken zullen aan bod komen:

  • samenwerking tussen het Lokaal Loket Kinderopvang en de organisatoren kinderopvang
  • samenwerking tussen kinderopvang en toeleiders naar kinderopvang
  • samenwerking tussen het Huis van het Kind en het Lokaal Loket Kinderopvang
  • de rol van het Lokaal bestuur.

Inschrijven

Vormingsaanbod VCOK

VCOK zet al meer dan een jaar in op online vormingen. Ben je benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? VCOK laat je graag kennismaken met het concept.

Ben je op zoek naar inhoudelijke ondersteuning voor je team of voor je onthaalouders? VCOK bekijkt graag samen met jou de mogelijkheden. Live ondersteuning of toch liever online? Of wil je het beste van twee werelden? VCOK maakt voor jou een combinatie van fysieke en online ondersteuning. Laat weten waar je naar op zoek bent en VCOK maakt een vorming voor jouw team op maat.

Ondertussen kan je al eens kijken naar alle thema's in de brochure.

Gratis vormingsaanbod Sociaal Fonds voor de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidszorg najaar 2021

We gaven in een vorige nieuwsbrief al mee dat het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidszorg gratis vorming aanbiedt voor medewerkers in de kinderopvang die binnen Paritair Comité 331 werken.

Het vormingsaanbod voor het najaar werd verder uitgebreid. Via onderstaande links krijg je meer informatie en kan je je inschrijven:

Ontdek het volledig aanbod

Noot: de meeste werknemers in de kinderopvang vallen onder paritair comité 331. Twijfel je? Vraag dat dan even na bij je sociaal secretariaat of bij de (gratis) ondernemerslijn van Unizo op 0800 20 750.

Fiscale fiches voor de kinderopvang

Wie in 2020 subsidies heeft gekregen van Opgroeien, krijgt binnenkort een fiscale fiche 281.50. Die stelt je in staat de belastingaangifte van 2021 voor het aanslagjaar 2020 in te vullen.

De compensatiesubsidie corona is fiscaal vrijgesteld. Je zal die subsidie dus niet terugvinden op de fiscale fiche 281.50.

Heb je compensatiesubsidie gekregen, dan ontvang je een afzonderlijke fiscale fiche 281.99 met daarop de fiscaal vrijgestelde bedragen van de compensatiesubsidie.

Opgroeien bereidt de verzending van de fiches voor. Door de opsplitsing in twee fiches zullen die wat later zijn dan andere jaren.

Advies vegetarische voeding

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft recent aanbevelingen geformuleerd voor diverse leeftijdsgroepen die minder of geen dierlijke voedingsmiddelen consumeren. Het doel van het advies 'Vegetarische voeding' is om specifieke voedingstekorten of andere risico's te vermijden.

Het veganistisch dieet is het meest beperkend en houdt dus een hoger risico in. Veganisme wordt daarom afgeraden voor vrouwen tijdens de zwangerschap en borstvoeding en voor zuigelingen en jonge kinderen. De HGR raadt aan om bij veganistische voedingskeuze begeleiding in te schakelen door gezondheidswerkers (artsen, diëtisten) met kennis van veganisme.

Tips voor gezonde én milieuvriendelijke voeding

Een gezond en milieuverantwoord menu samenstellen is een uitdaging. het Departement Omgeving heeft de milieu-impact van onze voeding onderbouwd en vertaald naar concrete tips binnen de voedingsdriehoek van Gezond Leven. Wat goed is voor de gezondheid, is vaak ook goed voor het milieu!

Week van de Kinderopvang 2021

Van maandag 11 tot en met zondag 17 oktober zal dit jaar de Week van de Kinderopvang plaatsvinden. 

 

Met deze actie willen we dit jaar alle medewerkers van de kinderopvang een hart onder de riem steken en onze waardering tonen voor het fantastische werk dat ze leveren. Niet alleen in deze bijzondere coronatijd, maar elke dag, jaar in jaar uit, staan zij klaar om kinderen een fijne opvangtijd te bezorgen.

Dagelijks bouwen zij mee aan de toekomst van zovele kinderen in Vlaanderen. Kleine stapjes die daar worden gezet, kunnen doorgroeien tot buitengewone sprongen. Vandaar de slogan 'Kleine stapjes, grote sprongen. Bedankt Toekomstmakers!'

De kinderopvang kan alle medewerkers in de bloemetjes zetten met onder meer een complimentenkaartje. Er komt ook nog een inspiratiemap met meer leuke ideeën. De kaartjes en de affiche kan je nog tot en met 4 juni bestellen bij een van de partners: Ferm, 3W+, Mentes, Blenders, Kinderopvang i-mens, Vlaams Welzijnsverbond, SOM, Felies, Limburgs Steunpunt Kinderopvang, Federatie Kinderopvang, VCOK en VVSG.

Abonneer je op Kindertijd!

Kindertijd wordt vanaf komend najaar het nieuwe blad voor en door begeleiders van jonge kinderen. Het zal worden uitgegeven door VBJK. Je mag vijf magazines per jaar verwachten, vol sterke reportages, inspirerende goede praktijken, frisse ideeën, tips van collega's en duiding door experten. Niet te missen dus! Het eerste nummer verschijnt in oktober 2021Je kan je nu alvast op Kindertijd abonneren.

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.