Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief Kinderopvang oktober 2021

Kinderopvang
Financieel // Kwaliteit // Buitenschoolse opvang en activiteiten // Oproepen // Nieuw op de website // Agenda // Andere

Financieel

Hogere lonen in opvang met inkomenstarief en in gesubsidieerde buitenschoolse opvang

VIA 6 verhoogt de koopkracht in de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Op vrijdag 29 oktober 2021 gaf de Vlaamse regering haar principieel akkoord over een uitvoeringsbesluit voor de private sector:

  • Alle medewerkers die in de kinderopvang met subsidies inkomenstarief werken, zien hun loon met minstens 1,7% stijgen en dit met terugwerking vanaf 1 mei 2021.
  • Het personeel in de buitenschoolse opvang die Opgroeien subsidieert, krijgt een loonsverhoging van minimum 1,7% met terugwerking vanaf 1 mei 2021.
  • In het kader van de harmonisering van de lonen in de zorgsector is voor een aantal focusfuncties in de kinderopvang en de buitenschoolse een grotere opslag voorzien. Ook de basisbarema's voor de lonen van buitenschoolse kinderbegeleiders stijgen hierdoor vanaf 1 januari 2021.

Vanaf 1 oktober 2021 worden de lonen nog geïndexeerd met 2%. Opgroeien betaalt de aangepaste bedragen in november. 

De nieuwe subsidiebedragen voor de buitenschoolse opvang worden vanaf 2022 opgenomen in de transitiesubsidie. Het uitvoeringsbesluit voor de publieke sector volgt later.

 

Kwaliteit op de werkvloer 

VIA 6 maakt extra ondersteuning van kinderbegeleiders op de werkvloer mogelijk. In de snelinfo over VIA 6 lees je hoe we deze maatregel per type organisator zullen uitvoeren. Momenteel leggen we met de sociale partners de laatste hand aan de technische uitvoering. Onder voorbehoud van het akkoord van de Vlaamse Regering, komt er:

  • een éénmalige subsidie. De éénmalige subsidie ondersteunt de opstart van deze VIA 6 maatregel. Ze is mogelijk met terugwerking vanaf 1 mei 2021 en kan worden gebruikt tot en met 30 juni 2022.
  • de structurele subsidie. De subsidie gaat in op 1 januari 2022 om ondersteuners op de werkvloer in te zetten.

We bezorgen zo snel mogelijk meer informatie aan alle organisatoren en partners.

 

Correcties subsidies voor 30 november doorgeven

Begin december gaan we na of het saldo van de subsidies 2020 correct was op basis van de meest recente info. Bezorg ons jouw correcties op gegevens van 2020 voor 30 november 2021. Correcties na 30 november kunnen we niet meer verwerken. 

Bijvoorbeeld: 

  • opvangprestaties voor subsidies inkomenstarief
  • gegevens van medewerkers  op 1 januari 2021
  • opvangdagen voor de subsidie individuele inclusieve opvang
  • flexibele opvangprestaties gezinsopvang 

Let op! Stuur volledige overzichten en niet enkel de correcties. Het vorige formulier wordt automatisch vervangen door het nieuwe. 

Vragen? Contacteer je klantenbeheerder.

 

Indexering inkomenstarief

Elk jaar op 1 januari wordt het inkomenstarief geïndexeerd. De indexering voor 2022 bedraagt 1,89%. Je vindt alle info hierover op onze website.

 

Fiscale attesten ouders 2022 

Vanaf 2022 moet de opvang voor de fiscale attesten van ouders het modelattest van de FOD Financiën gebruiken en de gegevens elektronisch bezorgen (nieuwsbrief september). Op de website van de FOD Financiën vind je de technische documentatie. De definitieve versie publiceren ze begin december. Vragen? E-mail naar spoc.oppasgarde@minfin.fed.be.

 

Brochure OCMW-tarief

Ouders die het inkomenstarief niet kunnen betalen, kunnen een OCMW-tarief aanvragen. Deze brochure van VVSG licht de werkwijze van het OCMW toe. In Brussel is het de opvang die het 'OCMW-tarief' kan toekennen.

 

Kwaliteit

Kaartjes 1-2-3 Babybeweging! terug beschikbaar

Voor de zomer lanceerden we de campagne 1-2-3 Babybeweging! Gaf je de affiche al een leuke plaats in je opvang? De kaartjes waren al snel de deur uit, maar je kan ze opnieuw bestellen.

 

Doe-pakket 'Inzetten op warme transities'

Naar school gaan is een grote stap voor kleuters. Een ‘warme transitie' tussen thuis, opvang en school bevordert het welbevinden van de kinderen. Opvang, onderwijs en lokale netwerken kunnen hiervoor samen aan de slag gaan. Dit praktische doe-pakket ondersteunt lokale samenwerkingsverbanden om het thema te bespreken.

 

Buitenschoolse opvang en activiteiten

BOA-nieuwsbrief over subsidies

Op 19 oktober kregen lokale besturen, organisatoren buitenschoolse opvang en stakeholders een nieuwsbrief over de subsidies na de overgangstermijn.

 

Resultaat Oproep BOA-subsidie

Lokale besturen kunnen subsidies krijgen om hun BOA beleid vorm te geven. Alle hoogst gerangschikte lokale besturen die in aanmerking kwamen voor een BOA subsidie, kregen een subsidietoekenning. De subsidieoproep hiervoor is afgesloten.

 

Oproepen

Extra onthaalouders krijgen werknemersstatuut

Dank zij VIA 6 kunnen 272 extra onthaalouders instappen in het proefproject werknemersstatuutOrganisatoren met onthaalouders in het sui generis statuut kunnen hiervoor tot vrijdag 3 december 2021 een aanvraag indienen.

 

Kinderen onder 3 jaar uit kwetsbare gezinnen opvangen! Een uitdaging voor kinderopvang

Het Fonds Vergnes ondersteunt kinderopvang die een concreet project wil opzetten of versterken om kansarme gezinnen te bereiken die er nu geen gebruik van maken.

De oproep richt zich tot alle niet-commerciële organisaties en tot gemeenten en OCMW's die al kwaliteitsvolle en inclusieve opvang bieden voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Zij kunnen een aanvraag indienen tot en met 27 december 2021.

Voorwaarden en aanvraag bij de Koning Boudewijnstichting

 

Inclusief samenleven

Gelijke Kansen lanceert een oproep voor sterke inclusiepraktijken en innovatieve projecten die inspelen op de noden van personen met een handicap en hun omgeving. Deze projecten dragen bij tot het realiseren van inclusie. Verenigingen, lokale besturen of bedrijven kunnen individueel of in samenwerkingsverband een aanvraag indienen tot en met 20 november 2021.

Meer info over deze oproep

 

Nieuw op de website

Snel zoeken op de website

Kinderopvang heeft een eigen plek op de website. Kies bovenaan 'Kind en Gezin voor professionelen'. Via het megamenu links boven klik je ‘Sectoren' en 'Kinderopvang' open. Zo kan je de rubrieken raadplegen. (zie afbeelding)

Je kan ook gebruik maken van de handige zoekfunctie rechts boven. (zie afbeelding hiernaast). 

Zoek je een formulier of procedure? 

Je vindt alle info en documenten voor je administratie rond kinderopvang van baby's en peuters in het thema 'Organisatie en administratie': procedures, aanvraagformulieren, attesten inkomenstarief, software, ...
De procedures en formulieren voor de buitenschoolse opvang vind je op de mini-site BOA

 

Agenda

18 november: Babygebaren - VCOK

Een online en interactieve vorming over communiceren met baby’s via gebaren.

 

7 december: Wachtmomenten in de buitenschoolse kinderopvang - VCOK

Een online workshop over het omzetten van wacht- en overgangsmomenten in de buitenschoolse opvang in speelse, leerrijke momenten.

 

Andere

Verlenging overeenkomst Mentes

Mentes ondersteunt de kleinste en de minst gesubsidieerde kinderopvang in haar werking en krijgt daarvoor subsidies van Opgroeien. In een onafhankelijk gebruikersonderzoek geven organisatoren aan zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van Mentes. Dit onderzoek maakt deel uit van een bredere evaluatie van de eerste drie werkingsjaren van Mentes door Opgroeien. De uitkomst van deze evaluatie was positief. Daarom verlengt Opgroeien de subsidies tot en met 2024, waardoor de ondersteuning door Mentes verder kan gaan.

 

De Week van de Kinderopvang is het moment om alle medewerkers in de kinderopvang te bedanken! Ouders  verstuurden maar liefst 8.500 digitale complimentenbuttons aan hun opvang. Er waren ook complimentenkaartjes, een affiche en inspiratiemap.

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.