Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief Kinderopvang september 2021

Kinderopvang
Nieuw op de website // ‘BOA' (decreet buitenschoolse opvang en activiteiten) // Oproepen // Agenda // Week van de Kinderopvang // Internationale week van de Borstvoeding van 1 tot 7 oktober // VLAIO regisseur van de ondernemerschapsopleiding kinderbegeleider baby's en peuters // Bewijs van beroepskwalificatie voor kinderbegeleider baby's en peuters bij CVO en Syntra // Let op voor misleidende reclame voor erkende diploma's // Kindertijd // Hoe nucleair risico voorkomen in de kinderopvang? // Problemen met inloggen met recente eID // Fold-up 'Jonge kinderen en hun ouders ondersteunen na corona' // Onderzoek MyFamily over kinderopvanggewoonten // Werkmethodiek Kindreflex // Gezinsbijslag voor jonge onthaalouders in het sui generisstatuut // Vanaf 2022 verplicht modelattest en elektronische verzending voor fiscale aftrek van opvangkosten

Nieuw op de website

 • Lokale besturen zijn goed op de hoogte van de behoeften aan kinderopvang in hun gemeente of stad. Om die kennis mee te nemen bij nieuwe vergunningen, moet een organisator die vanaf 2022 een vergunning voor kinderopvang aanvraagt, een opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur hebben. Belangrijk: de organisator is verplicht het advies te vragen, maar het lokaal bestuur niet om het te geven. Een organisator is niet verplicht om het advies te volgen, maar moet het advies wel bij de vergunningsaanvraag toevoegen. Je vindt nu een modelformulier van Opgroeien op de website. Lokale besturen kunnen daarvoor ook een eigen formulier gebruiken. Het advies is verplicht voor:
  • een nieuwe locatie groepsopvang
  • de verhuizing van een locatie groepsopvang binnen de gemeente
  • een uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang
 • In augustus is de spilindex overschreden. De subsidiebedragen worden vanaf 1 oktober 2021 aangepast. 
 • De info over verontrusting over de thuissituatie van een kind en hoe ermee om te gaan in de kinderopvang werd gebundeld in een nieuwe webpagina. Je vindt er onder meer een stappenplan, tips, ondersteuning en interessante lectuur.

‘BOA' (decreet buitenschoolse opvang en activiteiten)

 • In juni en juli nam de Vlaamse regering verschillende beslissingen rond de uitrol van het decreet BOA. Daarover werden op 20 september specifieke nieuwsbrieven verzonden naar de lokale besturen, de organisatoren buitenschoolse kinderopvang, de stakeholders en de Centra Inclusieve Kinderopvang (CIK). Je kan de nieuwsbrieven nalezen op de BOA-minisite.
 • Tot eind september 2021 konden bepaalde lokale besturen een aanvraag indienen voor een subsidie om hun BOA-beleid te ondersteunen. In totaal gaat het om 6,3 miljoen aan subsidies. Meer info
 • Wil je aan de slag met BOA, maar weet je niet goed waar te beginnen? Wil je weten hoe anderen het (willen) aanpakken? We gingen deze zomer op bezoek bij enkele inspirerende praktijken. Je leest hun getuigenis onder de tegel ‘Inspiratie' op de BOA-minisite. Ook op de website van VVSG vind je een reeks inspirerende praktijken. Binnenkort vertellen we je ook meer over het inspiratiekader. We ontwikkelen dat samen met verschillende partners. Daarin is zeker plaats voor nog bijkomende interessante BOA-praktijken!

Oproepen

 • Opgroeien nam in juni 2021 de beslissing over de oproep voor 2.500 bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief. In 56 van de 131 geselecteerde gemeenten konden we geen plaatsen of niet alle beschikbare plaatsen toekennen. Daarom herhalen we de oproep, enkel voor deze 56 gemeenten. We kunnen nog ongeveer 360 plaatsen toekennen. 
 • Ben je een organisator van gezinsopvang of groepsopvang met een vrije prijs en krijg je voor die plaatsen geen subsidie van Opgroeien? Dan kan je de basissubsidie aanvragen als je opvang aan de voorwaarden voldoet. Er is bijna 2,5 miljoen euro voorzien voor de omschakeling van minstens 2994 plaatsen. 

Agenda

Radio EXPOO: bruggen tussen onderwijs en welzijn    

Op vrijdag 22 oktober 2021 kan je tussen 12 en 13 uur naar een nieuwe aflevering van Radio EXPOO luisteren.

Kan onderwijs zonder welzijn? En vice versa? HOGENT onderzocht samenwerkingen tussen onderwijs en welzijnssector die als doel hebben om gezinnen in kwetsbare leefsituaties beter te ondersteunen. Radio EXPOO gaat met de onderzoekers in gesprek, en nodigt enkele inspirerende praktijken uit om hun verhaal te doen.

Je kan de uitzending achteraf herbeluisteren via de website van EXPOO.

 

Opgroeien congres ‘Ouderschap in een wereld van verandering'

Schrijf je in voor het Opgroeien congres ‘Ouderschap in een wereld van verandering' op 3 december 2021.

Dit boeiend congres powered bij EXPOO biedt heel wat wetenschappelijke inzichten en veel plaats voor praktijkverhalen. De fysieke plaatsen zijn beperkt, maar je kan ook online volgen.

Heb je interesse?  Abonneer je dan op de EXPOO Nieuwsbrief. Je krijgt deze nieuwsbrief zodra je kan inschrijven, vanaf  donderdag 21 oktober

 

Infosessie ‘Starten met kinderopvang'

Opgroeien en Mentes geven op dinsdagavond 7 december 2021 een laatste digitale infosessie ‘Starten met Kinderopvang' voor dit jaar.

Concreet:

 • Dinsdag 7 december 2021, van 19 tot 22 uur.
 • Het aantal deelnemers is onbeperkt.
 • Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2021.

Meer over deze infosessies

 

Save the date: kunsteducatie en buitenschoolse opvang    

Op 18 november 2021 houdt de roadtrip cultuureducatie, in samenwerking met Kunst in Zicht en Blenders, halt bij de buitenschoolse opvang. Hoe kan je via kunsteducatie een kwaliteitsvolle invulling bieden aan de buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar? De deelnemers onderzoeken, via theorie en praktijkcases, hoe kunsteducatie en buitenschoolse opvang tot een betekenisvol samenspel kunnen komen. Schrijf je in

Nu al benieuwd en op zoek naar inspiratie? Op de themapagina van EXPOO vind je heel wat informatie over het wat, waarom en hoe van cultuur voor de allerjongsten.

Op de website van Publiq lees je meer over de rondetafel die op 1 juli 2021 werd georganiseerd met als thema "Samenwerking: de sleutel voor meer kunst en cultuur voor baby's en peuters".  

 

Vormingsaanbod VCOK november en december 2021    

In november en december staan de volgende vormingen op het programma bij VCOK. Je kan inschrijven via de link:

Er zijn nog vrije plaatsen voor de vormingen in open aanbod. Neem een kijkje op de kalender voor professionals in de kinderopvang.

 

Vormingsaanbod Sociaal Fonds voor de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidszorg    

Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Welzijns- en Gezondheidszorg biedt gratis vorming aan voor medewerkers in de kinderopvang die binnen Paritair Comité 331 werken (*). Voor deze vormingen kan je je nog inschrijven in het najaar:

Ontdek het volledige aanbod

Wil je weten wat het sociaal fonds nog voor jou en je organisatie kan doen? Lees het in de brochure.

(*) De meeste werknemers in de kinderopvang vallen onder paritair comité 331. Twijfel je? Vraag het dan even na bij je sociaal secretariaat of bij de (gratis) ondernemerslijn van Unizo op 0800 20 750.

 

Opleiding ‘Speelexpert'    

Speelmakers organiseert de opleiding Speelexpert, een totaalpakket van 4 vormingsdagen met een uitgebreide online leeromgeving voor elke verantwoordelijke of ondersteuner in de kinderopvang. Je versterkt jezelf en krijgt een pak werkvormen om met je team aan de slag te gaan. Zo verhoog je de speelkansen in je werking ingrijpend!

Week van de Kinderopvang

Van 11 tot 17 oktober vieren we de Week van de Kinderopvang. We willen er een echte feestweek van maken. Dit jaar werd gekozen voor het thema ‘Toekomstmakers'.

Iedere medewerker in de kinderopvang maakt namelijk iedere dag weer het verschil in het leven van zovele kinderen en ouders. Zo maken ze deel uit van die eerste belangrijke 1000 dagen van een kind en bouwen ze vanuit de kinderopvang mee aan hun toekomst. Kleine stapjes die daar worden gezet, kunnen doorgroeien tot buitengewone sprongen.   

Om hun kinderbegeleider te bedanken, kunnen ouders de speciale bedankbuttons op de website van Opgroeien gebruiken. Die zijn beschikbaar vanaf maandag 4 oktober via deze link.

Voor de kinderopvang maakten we twee inspiratiemappen met tips voor activiteiten. Je vindt die mappen op de website van VVSG.

Internationale week van de Borstvoeding van 1 tot 7 oktober

Tijdens de Internationale week van de Borstvoeding van 1 tot 7 oktober 2021 kan elke kinderopvang haar steentje bijdragen in het normaliseren van borstvoeding. 

Door de affiche van de federale overheid een mooie plek te geven, breng je borstvoeding onder de aandacht. Het campagnebeeld is een mama die haar kindje in het openbaar voedt, want dat moet kunnen! Bestel hier de affiche.

De slogan luidt dit jaar: ‘Eet lokaal', om de duurzaamheid van borstvoeding in de kijker te zetten. 

Ook de affiche en flyer voor een borstvoedingsvriendelijke opvang kregen een nieuw jasje. Je vindt ze op onze nieuwe website. Daarmee kan de kinderopvang ouders steunen om borstvoeding in de opvang te geven. 

VLAIO regisseur van de ondernemerschapsopleiding kinderbegeleider baby's en peuters

De activiteiten van SYNTRA Vlaanderen worden stopgezet. Tot en met 31 december 2021 kan het logo van SYNTRA Vlaanderen nog op het diploma van het ondernemerschapstraject kinderbegeleider baby's en peuters staan. Vanaf 1 januari 2022 staat het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) op dat diploma vermeld.  

De opheffing van het agentschap SYNTRA Vlaanderen heeft geen invloed op de SYNTRA-opleidingscentra. Je kan er nog steeds terecht voor verschillende opleidingen.

Bewijs van beroepskwalificatie voor kinderbegeleider baby's en peuters bij CVO en Syntra

Het beroep van kinderbegeleider baby's en peuters is erkend en omschreven in 15 competenties. Recent is het opleidingsprofiel voor kinderbegeleider in het volwassenenonderwijs daaraan aangepast.  

Vanaf nu kan je in de Centra voor Volwassenenonderwijs een bewijs van beroepskwalificatie 'kinderbegeleider baby's en peuters' behalen. Het certificaat heeft niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader. Dat is het niveau dat iemand behaalt bij het einde van het secundair onderwijs of het zevende jaar beroepsonderwijs. De vroegere benaming 'Attest kinderbegeleider baby's en peuters CVO met 18 modules' wordt voortaan niet meer gebruikt. Wie dat attest tot en met 31 augustus 2022 behaalt, is wel in orde voor de kwalificaties.

Voortaan kan je bij de SYNTRA-opleidingscentra een beroepskwalificerend traject voor 'kinderbegeleider baby's en peuters' volgen. Je kan dan ook hier het bewijs van beroepskwalificatie 'kinderbegeleider baby's en peuters' halen.  

Op onze website vind je het aangepaste schema met kwalificaties.

Let op voor misleidende reclame voor erkende diploma's

Sommige organisaties beweren dat hun opleiding tot een erkend diploma leidt en vermelden dat ze erkend zijn door de Vlaamse overheid. Dat klopt niet. De door hen uitgereikte documenten worden door het Ministerie van Onderwijs en Vorming niet erkend als studiebewijs en hebben geen formele waarde.

Twijfel je of een opleiding voldoet? Contacteer dan Kind en Gezin.

Kindertijd

"Kindertijd" is het nieuwe magazine voor en door begeleiders van jonge kinderen, uitgegeven door VBJK. In de Week van de Kinderopvang, van 12 tot 17 oktober, valt het eerste nummer gratis in de bus van elke locatie voor kinderopvang in Vlaanderen. 

Kindertijd wil jou als begeleider van jonge kinderen informeren, maar vooral ook inspireren en met collega's verbinden. Je vindt er telkens een uitgewerkt dossier over een actueel thema in de kinderopvang of het kleuteronderwijs. Je maakt kennis met inspirerende goede praktijken en leest er pedagogische praktijkstukken voor zowel de leeftijdsgroep 0 tot 4 als 4 tot 12 jaar. Je krijgt antwoord op prangende vragen en volgt mee de nieuwe trends. Daarnaast zijn er ook achtergrondreportages voor leidinggevenden en directeurs, en heel veel tips en tricks. En dat allemaal aan de hand van inspirerende portretten van begeleiders van jonge kinderen. 

Abonneer je nu al op de volgende nummers 

Hoe nucleair risico voorkomen in de kinderopvang?

"Vlaanderen is slecht voorbereid op een nucleaire ramp", schreef De Standaard in zijn artikel van 16 augustus. 
Zelfs in de grootste risicogebieden heeft slecht 54 procent van de inwoners jodiumtabletten in huis. Toch zijn ze heel belangrijk om kanker of aandoeningen van de schildklier bij een kernramp te voorkomen, vooral bij kinderen en jongeren.
We raden kinderopvang en buitenschoolse opvang aan om twee acties te ondernemen, ongeacht de ligging van je locatie:

 1. Zorg voor voldoende jodiumtabletten in de kinderopvang. Je kan ze gratis afhalen in de apotheek.
 2. Beperk de gevolgen van een nucleair ongeval door je goed voor te bereiden. Op de website 'Nucleair risico' vind je hoe je dat kan doen. Neem je aanpak op in je huishoudelijk reglement en crisisprocedure. 

Problemen met inloggen met recente eID

Sinds april 2021 hebben alle nieuwe elektronische identiteitskaarten een beter beveiligde contactchip. Heb je problemen met inloggen op Mijn Kind en Gezin met een recente eID? Doe dan een update van je software op het toestel dat je daarvoor gebruikt. Meer informatie vind je op de website van eID.

Fold-up 'Jonge kinderen en hun ouders ondersteunen na corona'

De pandemie bracht heel wat teweeg in het leven van gezinnen. Maanden zonder kinderopvang of school. Contact met grootouders, familie en vriendjes viel weg of verliep noodgedwongen digitaal. Ouders moesten heel wat rollen zien te combineren, en brachten meer tijd door met hun kinderen. Welke impact had en heeft dat op jonge kinderen en hun ouders? Werden gezinnen in kwetsbare situaties nog kwetsbaarder? Pak je als professional de zaken anders aan in postcoronatijden, en wanneer moet je je zorgen maken?

Bekijk de fold-up met kinder- en jeugdpsychiater Binu Singh

Onderzoek MyFamily over kinderopvanggewoonten

MyFamily, een van de vijf uitbetalers van het Startbedrag en het Groeipakket, deed recent een onderzoek bij zijn gezinnen over hun kinderopvanggewoonten. 6.748 respondenten gaven inzicht in hoe zij hun kinderopvang regelen.

De resultaten verschenen in de krant Metro op 31 augustus 2021.

Opmerkelijk:

 • 70% schakelt geregeld hulp in van de grootouders.
 • 76% van de kinderen gaat naar de crèche (57%) of onthaalouder (19%). Het merendeel gaat 3 tot 4 dagen per week (46%).
 • 85% van de ouders is erg positief over hun crèche of onthaalouder.

Lees het artikel

Werkmethodiek Kindreflex

De Kindreflex stimuleert hulpverleners om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap en helpt hen om verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.
 
Dit najaar verspreidt de werkmethodiek Kindreflex zich verder als een lopend vuur doorheen de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de sector Geestelijke Gezondheidszorg en de justitiehuizen. Via een workshop bekwamen hulpverleners en justitieassistenten zich concreet en in de praktijk in allerlei casussen. Vanaf de tweede helft van september kunnen ze ook terecht op de vernieuwde website.

Gezinsbijslag voor jonge onthaalouders in het sui generisstatuut

Jongeren die meer dan 80 uur in een maand werken, verliezen hun recht op het Groeipakket. Als dat bedrag al uitbetaald is, wordt het teruggevorderd. Die algemene regel is ingevoerd bij de start van het Groeipakket en geldt momenteel ook voor jongeren tot 25 jaar die werken met het statuut van sui generis onthaalouder. 

Opgroeien werkt aan een voorstel om een uitzondering te voorzien, zodat deze onthaalouders de gezinsbijslag kunnen behouden, zoals vroeger. In dat voorstel tellen de gepresteerde uren van deze onthaalouders niet mee als 'winstgevende activiteit'. 
Momenteel wordt er niet meer teruggevorderd. Als de Vlaamse Regering het voorstel van Opgroeien goedkeurt, treedt het in vanaf 1 januari 2019 in werking met terugwerkende kracht, en krijgen de betrokken onthaalouders de eventueel onterecht teruggevorderde bedragen terug.

Vanaf 2022 verplicht modelattest en elektronische verzending voor fiscale aftrek van opvangkosten

Veel organisatoren van opvang gebruiken nu al het modelattest van FOD Financiën zodat ouders de opvangkosten kunnen inbrengen in hun belastingsaangifte.

Om tot eenvormigheid te komen en controles te vergemakkelijken, is het modelattest verplicht vanaf het aanslagjaar 2022 (uitgaven vanaf 1 januari 2021). Vanaf dan moet de opvang de gegevens ook elektronisch aan de FOD Financiën bezorgen. Zo kan de aangifte in de personenbelasting vooraf worden ingevuld.

We verwachten de praktische invulling in het Belgisch Staatsblad binnenkort. Op de website van de FOD Financiën en via een circulaire in My Minfin lees je wat je als opvang in afwachting kan doen. 

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.