Maakt de mentorarts een evaluatie van de startende consultatiebureau-arts?

Wordt er van de mentorarts een officiële evaluatie over de (her-)startende consultatiebureau-arts verwacht?

De mentorarts maakt geen officiële evaluatie van de consultatiebureau-arts, behalve wanneer de mentorzittingen gelden als stage van een arts-student van de Manama Jeugdgezondheidzorg. Dan is er ook een staflid van de opleiding betrokken.

Bij bezorgdheden neemt de mentorarts, met medeweten van de consultatiebureau-arts, contact op met de aan hem of haar toegewezen adviserend arts.