Grondrechtenrealisatie en armoedebestrijding

Zes projecten krijgen financiële middelen om brede gezinsondersteuning te voorzien voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede. Het doel is hun grondrechten te realiseren om structurele kinderarmoede te bestrijden.

1. Kinderen kansen geven! Structureel samenwerken aan brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge kwetsbare gezinnen (Leuven)

2. Vonk, een passe-partout (Dilbeek)

3. SWITCH, uitbouwen tot een plek van integrale gezinsondersteuning (Kortrijk)

4. TOOM. Tongerse Ondersteuning Op Maat (Tongeren)

5. Kinderen Eerst. Een uitbreiding (Hoogstraten)

6. Het jonge kind... Eeklo schakelt naar de toekomst! (Eeklo)

Troeven van deze projecten

  • Gezinnen worden ondersteund bij de realisatie van grondrechten op een manier die tot zelfredzaamheid leidt.
  • Via wijkgerichte netwerken brengt men een brede mix van functies samen met aandacht voor de verbinding tussen materiële en immateriële noden van gezinnen. 
  • De gezinnen zijn een volwaardige partner in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project.
  • Van de 6 projecten werd verwacht dat ze gedurende 3 jaar (2017-2019) aan de slag gingen en rapporteerden over de voortgang van de inspannings- en resultaatsverbintenissen die ze zijn aangegaan bij de aanvraag. Ze werden hiervoor ondersteund. Een deel van de subsidiemiddelen hangt af van het al dan niet realiseren van deze verbintenissen.