Grondrechtenrealisatie en armoedebestrijding

Ga snel naar

  Oproep projectsubsidies

  Oproep voor vernieuwende projecten om kinderarmoede te bestrijden

  Minister Hilde Crevits, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Minister Benjamin Dalle, bevoegd voor Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding investeren samen 1.2 miljoen euro in nieuwe, lokale initiatieven en projecten in de preventieve gezinsondersteuning die kinderarmoede structureel bestrijden.

  De impact van armoede op jonge kinderen is groot. Onderzoek toont aan dat het belangrijk is om structureel vroeg en nabij gezinnen in te zetten op het bestrijden van kinderarmoede.

  Daarom geven beide ministers zuurstof aan lokale besturen, die dichtbij gezinnen in armoede staan. Zij kunnen tot en met 1 mei 2023 een projectvoorstel indienen dat focust op preventie, het versterken van de participatie van gezinnen in armoede met jonge kinderen aan de samenleving, het werken aan een toegankelijke dienstverlening en het lokaal samenbrengen van tal van partners om een integrale aanpak te realiseren.

  De projecten starten vanaf 1 oktober 2023 op en worden voor drie jaar gesubsidieerd.

  Projecten brede ondersteuning voor gezinnen in armoede

  Zes projecten krijgen tot en met 31 maart 2023 (project Leuven tot en met 31 december 2022) financiële middelen om brede gezinsondersteuning te voorzien voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede. Het doel is hun grondrechten te realiseren om structurele kinderarmoede te bestrijden.

  1. Kinderen kansen geven! Structureel samenwerken aan brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge kwetsbare gezinnen (Leuven)

  2. Vonk, een passe-partout (Dilbeek)

  3. SWITCH, uitbouwen tot een plek van integrale gezinsondersteuning (Kortrijk)

  4. TOOM. Tongerse Ondersteuning Op Maat (Tongeren)

  5. Kinderen Eerst. Een uitbreiding (Hoogstraten)

  6. Het jonge kind... Eeklo schakelt naar de toekomst! (Eeklo)

  Troeven van deze projecten

  • Gezinnen worden ondersteund bij de realisatie van grondrechten op een manier die tot zelfredzaamheid leidt.
  • Via wijkgerichte netwerken brengt men een brede mix van functies samen met aandacht voor de verbinding tussen materiële en immateriële noden van gezinnen. 
  • De gezinnen zijn een volwaardige partner in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project.
  • Van de 6 projecten wordt verwacht dat ze gedurende 6 jaar (2017-2023) aan de slag gaan en rapporteren over de voortgang van de inspannings- en resultaatsverbintenissen die ze zijn aangegaan bij de aanvraag.  Een deel van de subsidiemiddelen hangt af van het al dan niet realiseren van deze verbintenissen.