Grondrechtenrealisatie en armoedebestrijding

Ga snel naar

  Projecten om kinderarmoede te bestrijden

  Minister Hilde Crevits, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Minister Benjamin Dalle, bevoegd voor Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding investeren samen 1.2 miljoen euro in nieuwe, lokale initiatieven en projecten in de preventieve gezinsondersteuning die kinderarmoede structureel bestrijden.

  De impact van armoede op jonge kinderen is groot. Onderzoek toont aan dat het belangrijk is om structureel vroeg en nabij gezinnen in te zetten op het bestrijden van kinderarmoede.

  Daarom geven beide ministers zuurstof aan lokale besturen, die dichtbij gezinnen in armoede staan. Zij konden tot en met 1 mei 2023 een projectvoorstel indienen dat focust op

  • preventie
  • participatie van gezinnen in armoede met jonge kinderen aan de samenleving versterken
  • werken aan een toegankelijke dienstverlening
  • lokaal tal van partners samenbrengen om een integrale aanpak te realiseren.

  Vijf projecten krijgen tot en met 30 september 2026 financiële middelen om brede gezinsondersteuning te voorzien voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede. Zij starten op vanaf 1 oktober 2023 en worden voor drie jaar gesubsidieerd.

  5 projecten krijgen financiële middelen

  GO-rechten, gezinsondersteuning als toegangspoort tot grondrechten

  (Brugge)

  Kwetsbare gezinnen met (toekomstige) kinderen worden vroegtijdig geïdentificeerd en versterkt door gezinnen outreachend te bereiken en hen te ondersteunen om

  • hun rechten op te nemen
  • hun netwerk te versterken
  • de signalen van de gezinnen te versterken.

  Wieg naar welzijn: organisaties tegen kinderarmoede

  (Heist-op-den-Berg)

  Het project GO-rechten gaat zowel verdiepend als verbredend aan de slag rond kinderarmoede en de grondrechten van gezinnen. In het project zijn er drie belangrijke bouwstenen.

  • Ten eerste vertrekt het vanuit een outreachende en wijkgerichte ondersteuning,
  • ten tweede is een sterk netwerk met betrokken partners essentieel
  • ten derde is participatie en inspraak van de doelgroep aanwezig in elke fase (voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en evaluatie).

  Ronse ontwikkelt kansen voor kinderen in de buurten

  (Ronse)

  Samen met (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen in kwetsbare situatie wordt een traject aangegaan om hun sociale rechten te realiseren. Er wordt outreachend, aanklampend en proactief gewerkt. Samen met het gezin wordt een zorgpad en stappenplan opgesteld.
  De subsidie wordt ingezet voor de uitbouw van een buddywerking en voor het organiseren van spel en ontmoetingen in 3 wijken.

  KUBUS

  (Hamme)

  Het project KUBUS zet in op de verschillende fases van de eerste levensjaren om kinderen en jongeren te ondersteunen en te begeleiden naar de passende dienstverlening. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende kantelpunten in het leven waarbij contacten gelegd worden met de gezinnen/kinderen om hen te bevragen, te betrekken, op te volgen …

  Sterke start

  (Vosselaar voor Stadsregio Turnhout)

  Dit project wil elke kwetsbare zwangere vrouw bereiken en begeleiden zolang het nodig is en dit tot het kind maximum 3 jaar is. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van het perinataal netwerk waardoor noden en hiaten sneller kunnen blootgelegd en op organisatieniveau structureel aangepakt worden.

  Troeven van deze projecten

  • Gezinnen worden ondersteund bij de realisatie van sociale grondrechten op een manier die tot zelfredzaamheid leidt.
  • Via wijkgerichte netwerken brengt men een brede mix van functies samen met aandacht voor de verbinding tussen materiële en immateriële noden van gezinnen. 
  • De gezinnen zijn een volwaardige partner in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project.
  • Van de 5 projecten wordt verwacht dat ze gedurende 3 jaar (2023-2026 – eenmaal verlenging met 3 jaar mogelijk) aan de slag gaan om hun aanbod structureel toegankelijk te maken.