Bronchiolitis - Humaan metapneumovirus

Bronchiolitis is een luchtwegeninfectie. Hieronder vind je meer uitleg over Humaan-metapneumovirus en RSV.

Wat is het?

 • Het is een virus dat luchtweginfecties bij kinderen veroorzaakt, gaande van een snotneus tot een bronchiolitis (infectie van de kleine luchtwegen)
 • Het virus komt vooral voor tijdens de wintermaanden
 • Het geneest vanzelf

Symptomen

 • Bij de meest kinderen zijn de symptomen dezelfde als bij een gewone verkoudheid: snotneus, hoesten en een beetje koorts
 • Sommige kinderen beginnen te piepen en worden kortademig
 • Slechter eten en drinken

Besmetting

Overdracht van het virus via:

 • speekseldruppeltjes
 • via hoesten, niezen en/of praten
 • nauw contact met een besmette persoon

Besmetting kan ook gebeuren via dragers, die geen symptomen hebben, maar wel anderen kunnen besmetten.

Verzorging en aanpak

Zorg voor een goede algemene hygiëne en een zeer goede handhygiëne.

Opgelet

Sommige kinderen kunnen dit virus een paar keer oplopen, maar meestal verloopt dit dan minder erg.

Hygiëne bij hoesten en niezen

Verspreiding van ziektekiemen uit mond, neus en keel

 • via zeer kleine onzichtbare vochtdruppeltjes in de lucht door hoesten en niezen
 • via de handen door je hand voor je mond houden
 • door direct contact met neus- en keelslijm (snot)
Besmetting te voorkomen?
 • Nies of hoest niet in de richting van een ander
 • Draai of buig je hoofd
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte
 • Was of ontsmet de handen regelmatig na niezen, hoesten of snuiten. Maar je kan moeilijk na ieder kuchje de handen wassen of dit aan de kinderen vragen. Maak zelf een inschatting wanneer dit nodig is

Leer deze tips ook aan kinderen! 

Kan je kind naar de opvang komen?

Volg de richtlijnen voor zieke kinderen in de opvang.