Ebola

Wat is het?

Ebola is een zeldzaam voorkomende ernstige ziekte veroorzaakt door het Ebolavirus. Sinds het virus in 1976 ontdekt werd, zijn er in Afrika meerdere epidemieën geweest, beperkt tot enkele tientallen gevallen in de buurt van tropische regenwouden. Er zijn aanwijzingen dat de mens besmet raakt door contact met ontlasting of door het eten van rauw vlees van vleermuizen, chimpansees, gorilla’ s en antilopen.

Sinds februari 2014 is er een ernstige en geografisch meer uitgebreide ebola-epidemie in Guinée Conakry, Sierra Leone, Liberia en Nigeria. Er is ook één geïsoleerd geval in Senegal vastgesteld. Deze epidemie doet zich ook voor in grote steden. Bekijk het bericht.

Besmetting

Overdracht gebeurt enkel via direct contact met bloed of lichaamsvochten (speeksel, zweet, stoelgang, braaksel, sperma, urine, vaginale secreties en menstruatiebloed), of door indirect contact met gebruiksvoorwerpen die besmet zijn met bloed of lichaamsvochten van een ziek persoon. Daarom lopen enkel mensen die in nauw contact zijn gekomen met besmette of overleden patiënten risico om ook besmet te raken.

Na een besmetting is er een incubatietijd (zonder enig klinisch teken) van 2 tot maximaal 20 dagen.

Besmette personen die (nog) geen klachten hebben zijn niet besmettelijk. Besmettingsgevaar wordt pas belangrijk enkele dagen na het begin van de ziekteverschijnselen. Vanaf dat ogenblik is het aantal virussen in de lichaamsvochten groot.

Er is geen besmettingsgevaar via de lucht (bv. door niezen of hoesten) of via insectenbeten. Ook kan het virus niet worden overgedragen door het aanraken van voorwerpen zoals geld of het zwemmen in een zwembad.

Risicio op besmetting

Een reëel risico op besmetting bestaat voor gezondheidswerkers en personen die direct contact hebben met lichaamsvloeistoffen van een zieke persoon. Gewoon contact met een besmet, maar niet ziek persoon vormt geen besmettingsrisico.

In de opvang of het consultatiebureau

  • Je moet en kan geen extra voorzorgen nemen

  • Een goede hygiëne en handhygiëne zijn altijd belangrijk

  • Er is geen reden om een gezond kind te weigeren als:

    • een gezin recent is teruggekeerd uit de risicogebieden en er bij niemand verdachte tekenen (koorts, hoofdpijn, spierpijn) zijn

    • niet gekend is uit welk gebied het gezin is teruggekeerd en er geen verdachte tekenen zijn
  • Als een kind of een ouder in zijn omgeving of tijdens een reis contact zou gehad hebben met een zieke, besmette persoon, dan is er isolatie en opvolging van 3 weken nodig. Bij verdachte tekenen wordt een medisch onderzoek gedaan om de diagnose te stellen