EHEC

Verplicht melden

 

Een infectie met E.coli moet door de behandelende arts of betrokken microbioloog gemeld worden aan Infectiebestrijding van Zorg en Gezondheid. In overleg met hen worden ook contactpersonen in de opvang onderzocht.

Wat is het?

  • Er zijn veel soorten E.coli-bacteriën, waarvan de meestal deel uitmaken van onze darmflora zonder schade te berokkenen
  • Een E.coli-bacterie kan een darminfectie veroorzaken met soms bloederige diarree
  • Enkele stammen (E.coli 0157/H7 of E.coli 0104/H4) kunnen ernstige ziekten veroorzaken en kunnen leiden tot het hemolytisch uremisch syndroom (HUS). Hemolytisch uremisch syndroom is een zeldzame complicatie, die vooral bij kinderen optreedt. Het kind is duidelijk bleek en opvallend ziek. HUS kan leiden tot een toestand van shock met bewusteloosheid en stuipen en kan ernstige leverproblemen veroorzaken. In geval van HUS is een snelle en agressieve behandeling noodzakelijk

Besmetting

E.coli wordt overgedragen door:

  • via de handen die in contact kwamen met stoelgang
  • besmet (runds)vlees of besmette melk
  • besmet water waarvan je drinkt of waarin je zwemt

Kan je kind naar de opvang komen?

Nee. Een kind met tekenen van een E.coli-infectie kan pas terug naar de opvang komen als het geen symptomen meer heeft.