Geelzucht

Men spreekt van geelzucht bij een pasgeborene wanneer het wit van de ogen (oogbindvlies) en de huid, geel kleuren tijdens de eerste dagen na de geboorte. Dit is meestal geen ziekte maar een normaal verschijnsel dat bij veel baby’s optreedt. Men noemt het fysiologische geelzucht. Pasgeborenen die borstvoeding krijgen vertonen frequenter een fysiologische geelzucht. Men spreekt dan van borstvoedingsicterus of borstvoedingsgeelzucht. In zeldzame gevallen kan geelzucht een teken zijn van een ernstige aandoening. Dan spreken we van pathologische geelzucht

Fysiologische geelzucht

Bij de geboorte heeft een baby een overschot aan rode bloedcellen, deze worden in de eerste levensweek afgebroken. De afbraakproducten worden door de lever opgeruimd en uitgescheiden via de urine en de stoelgang Deze afbraak kan bij een pasgeborene vertraagd gebeuren, waardoor er een tijdelijke opstapeling ontstaat van bilirubine. Dit verschijnsel komt bij 60% van alle pasgeborenen voor en noemt fysiologische geelzucht.  

Door deze geelzucht kan je baby loom zijn en veel slapen.

Wat kan je doen?

  • Zorg ervoor dat je baby toch frequent drinkt en hou de gewichtsevolutie goed bij. Dit kan via Kind en Gezin, de vroedvrouw, de huisarts of de kinderarts. 
  • Doorgaans is geen behandeling nodig. Als de concentratie van bilirubine (te bepalen door een bloedname bij de kinderarts) toch te hoog is, kan beslist worden het kindje onder een blauwe lamp te leggen. Dit blauwe licht zorgt voor een snellere uitscheiding van het bilirubine.   

Pasgeborenen die borstvoeding krijgen, vertonen frequenter een fysiologische geelzucht. Men spreekt dan van borstvoedingsicterus of borstvoedingsgeelzucht.

Pathologische geelzucht

In zeldzame gevallen kan geelzucht een teken zijn van een ernstige aandoening. Dan spreken we van pathologische geelzucht

Bij Kind en Gezin loopt een proefproject in samenwerking met UGent om tijdig pathologische geelzucht op te sporen. Hierbij hebben we extra aandacht voor de kleur van de baby en de stoelgang op het consultmoment van 4 en 8 weken.