Longontsteking - Mycoplasma pneumoniae

Een longontsteking of pneumonie is een luchtwegeninfectie. Hieronder vind je meer uitleg over Legionella, Mycoplasma-pneumoiae en Pneumokok-Streptokok.

Wat is het?

 • Mycoplasma pneumonia is een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door een bacterie. De infectie kan variëren van een eenvoudige verkoudheid tot een pneumonie (longontsteking)
 • De ziekte komt het meest voor bij schoolgaande kinderen tussen 4 tot 10 jaar en bij jongvolwassenen
 • In principe gaat de infectie vanzelf over
 • In enkele gevallen kan de bacterie longontsteking veroorzaken. Je kan meer dan één keer besmet raken met Mycoplasma pneumoniae

Symptomen

 • hoesten, malaise
 • al dan niet koorts (is heel variabel en is vaak afwezig)
 • hoofdpijn, spierpijn
 • vooral bij kinderen onder de 5 jaar verloopt de ziekte vaak heel mild

Besmetting

Besmetting vindt plaats via:

 • vochtdruppeltjes in de lucht, zoals bij hoesten
 • direct contact met snot of slijm

Verzorging en aanpak

 • Zorg voor een correcte handhygiëne en een goede hoesthygiëne
 • Ventileer en verlucht de ruimten goed

Hygiëne bij hoesten en niezen

Verspreiding van ziektekiemen uit mond, neus en keel

 • via zeer kleine onzichtbare vochtdruppeltjes in de lucht door hoesten en niezen
 • via de handen door je hand voor je mond houden
 • door direct contact met neus- en keelslijm (snot)
Besmetting voorkomen?
 • Nies of hoest niet in de richting van een ander
 • Draai of buig je hoofd
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte
 • Was of ontsmet de handen regelmatig na niezen, hoesten of snuiten. Maar je kan moeilijk na ieder kuchje de handen wassen of dit aan de kinderen vragen. Maak zelf een inschatting wanneer dit nodig is

Leer deze tips ook aan kinderen! 

Meer weten over handhygiëne

Kan je kind naar de opvang?

Ja, als de algemene toestand van je kind het toelaat.