Longontsteking - Pneumokok - Streptokok

Een longontsteking of pneumonie is een luchtwegeninfectie. Hieronder vind je meer uitleg over Legionella, Mycoplasma-pneumoiae en Pneumokok-Streptokok.

Wat is het?

 • Een pneumokok (Streptococcus pneumoniae) is een bacterie die verscheidene ziektes kan veroorzaken, zoals o.a. een hersenvliesontsteking (zie daar ook) en een oorontsteking
 • Deze bacterie is ook een belangrijke oorzaak van longontsteking. Ze is zelfs de voornaamste oorzaak van bacteriele longontsteking bij jonge kinderen, omdat het afweersysteem niet volledig rijp is
 • Er zijn verscheidene types van deze bacterie bekend

Symptomen

 • koorts
 • snel ademen
 • soms hoesten
 • soms lichtschuwheid
 • schouder- en/of hoofdpijn
 • soms braken

20 tot 60 % van de dragers van deze bacterie wordt niet ziek.

Besmetting

 • van persoon tot persoon via speekseldruppeltjes

Vaccinatie

Een pneumokokkenvaccin is opgenomen in het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad. Ze wordt toegediend op 2, 4 en 12 maanden. Dit vaccin beschermt je tegen 13 serotypes.

Verzorging en aanpak

Vermits er veel dragers zijn van deze bacterie, is het moeilijk een besmetting te voorkomen. Behalve het toepassen van strikte handhygiëne zijn er verder geen speciale maatregelen nodig.

Hygiëne bij hoesten en niezen

Verspreiding van ziektekiemen uit mond, neus en keel

 • via zeer kleine onzichtbare vochtdruppeltjes in de lucht door hoesten en niezen
 • via de handen door je hand voor je mond houden
 • door direct contact met neus- en keelslijm (snot)
Besmetting voorkomen?
 • Nies of hoest niet in de richting van een ander
 • Draai of buig je hoofd
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte
 • Was of ontsmet de handen regelmatig na niezen, hoesten of snuiten. Maar je kan moeilijk na ieder kuchje de handen wassen of dit aan de kinderen vragen. Maak zelf een inschatting wanneer dit nodig is

Leer deze tips ook aan kinderen! 

Meer weten over handhygiëne

Kan je kind naar de opvang komen?

Ja, als het in behandeling is en zijn algemene toestand goed is.