Oprispingen of reflux

Wat is het?

Gastro-oesofagale reflux is de terugvloei van maaginhoud tot in de slokdarm. Als de terugvloei tot in of buiten de mond komt, dan spreken we over oprispingen of regurgitaties. Oprispingen komen vaak voor bij baby’s en zijn doorgaans onschuldig. Bij sommige baby’s kunnen oprispingen problemen geven. We spreken in dat geval over gastro-oesofagale refluxziekte.  

Oprispingen  

De baby laat voeding uit de mond lopen of geeft kleine gulpjes voeding terug, vaak korte tijd of soms lange tijd na de voeding, soms de hele dag door. Je baby heeft er weinig last van: hij eet goed, groeit goed en ook de ontwikkeling verloopt geruststellend. Oprispingen zijn onschuldig en verdwijnen vanzelf in de loop van het eerste levensjaar. Er is geen behandeling nodig. Wees niet ongerust over de hoeveelheid of het aantal keren dat je kind teruggeeft. Zolang je kind geen al te veel ongemakken heeft en de groei en ontwikkeling geruststellend verlopen, hoef je je geen zorgen te maken.  

Oprispingen zijn te wijten aan een onrijpheid van het maagdarmstelsel. Bij jonge baby’s is de overgang van slokdarm naar maag nog in volle ontwikkeling.  Naast de anatomische en fysiologische kenmerken van slokdarm en maag kunnen andere factoren de oprispingen mee veroorzaken. Bij borstvoeding kunnen een sterke toeschietreflex, te snel wisselen van borst, een te grote melkproductie en luchthappen door verkeerd gebruik van tepelhoedjes oprispingen uitlokken of verergeren. 

Praktische tips bij oprispingen

 • Blijf je baby op vraag voeden. Kijk hierbij naar de hongersignalen. Wacht zeker niet tot je baby overstuur is.
 • Er hoeft geen vaste tijdsduur tussen 2 voedingen te zitten. Blijf het ritme van je kind volgen. Mogelijk vraagt je kind frequenter voeding en drinkt het kleinere porties.
 • Als je baby aangeeft genoeg te hebben, volg dan dit verzadigingssignaal.
 • Hou je baby na de voeding 20 à 30 minuutjes rechtop.
 • Probeer je baby niet teveel te manipuleren na de voeding. Zo kan je de luier verversen voor de voeding i.p.v. na de voeding.
 • Vermijd blootstelling van je baby aan nicotine. Nicotine verergert oprispingen.  

Bij borstvoeding: 

 • Blijf zeker borstvoeding geven, want dit blijft de beste keuze.  
 • Het is niet aanbevolen om moedermelk af te kolven en in te dikken. 
 • Door je houding tijdens de voeding aan te passen, kan je de melkstroom vertragen en kan je baby meer controle houden over de voeding. Liggend borstvoeding geven (rug-of zijligging) of je baby in verticale houding aanleggen, kan de oprispingen verminderen.  
 • Bij een sterke toeschietreflex waarbij je baby zich makkelijk verslikt, kan het helpen om je baby even van de borst te halen en wat melk te laten wegstromen. Nadien leg je je baby terug aan.   
 • Laat je eerste borst 'goed' leegdrinken voordat je je tweede borst aanbiedt. Sommige baby’s zullen voldoende hebben met één borst. Vraagt je baby heel frequent voeding, dan kan je hem of haar meermaals na elkaar aan dezelfde borst aanleggen. Zo krijgt je baby minder volume melk en meer vetrijke melk wat de oprispingen vermindert en meer verzadiging geeft.  

Bij flesvoeding: 

 • Zorg voor een correcte bereiding: 1 maatschepje poeder per 30 ml water 
 • Zorg dat je baby niet te snel drinkt. Je kan af en toe een korte pauze inlassen tijdens de voeding om je baby de kans te geven om tussentijds te boeren.  
 • Een voeding duurt gemiddeld ongeveer 15 minuten. Gebruik eventueel een speen met kleinere opening.  
 • Verminder het aantal voedingen niet te snel. Geef liever kleinere porties en een flesje meer.  
 • Zet je baby in een verticale houding en hou de fles zo horizontaal mogelijk. Zo heeft je baby de beste controle over de voeding en gaat de melkstroom iets trager.  
 • Een AR(antiregurgitatie) - voeding kan helpen als bovenstaande tips onvoldoende verbetering geven. Bespreek dit met je arts of verpleegkundige.  

Je kan terecht met je vragen en bezorgdheden bij je verpleegkundige of arts.

Refluxziekte

Bij sommige baby’s kunnen oprispingen problemen geven. We spreken in dat geval over gastro-oesofagale refluxziekte. Sommige baby’s zijn hier in het bijzonder gevoelig voor zoals prematuur geboren baby’s, baby’s met onderliggende neurologische ziekte, maar ook baby’s die blootgesteld zijn aan nicotine tijdens de zwangerschap of na de geboorte.

Symptomen refluxziekte

 • Je baby:
  • weigert voeding of wil net heel vaak drinken 
  • stopt heel regelmatig met drinken en is onrustig tijdens de voeding
  • huilt overmatig
  • is prikkelbaar
  • is gespannen of overstrekt zich
  • heeft luchtwegklachten zoals aanhoudende hoest, piepende ademhaling, terugkerende longontsteking, ...
  • heeft een verstoorde slaap
 • Er is een vertraagde gewichtstoename 
 • Bij braken zijn er streepjes bloed zichtbaar

Verzorging en aanpak refluxziekte

Als bovenstaande tips onvoldoende helpen en je baby heeft symptomen van refluxziekte, dan zal je behandelend arts samen met jou bekijken welke verdere diagnostiek en eventueel behandeling wenselijk is.