Polio

Ook gekend als kinderverlamming, poliomyelitis. 

Verplicht melden

Polio moet door de behandelende arts of betrokken microbioloog gemeld worden aan departement Zorg. Het zieke kind en mogelijke andere kinderen mogen niet naar de opvang.

Wat is het?

  • Polio wordt veroorzaakt door het poliovirus. Het virus tast de maag en de darmen aan. Het kan ook het zenuwstelsel aantasten, met verlammingen als gevolg
  • Sinds de invoering van de verplichte vaccinatie komt polio niet meer voor in Vlaanderen en ondertussen ook niet meer in Europa. Omdat de ziekte wel nog voorkomt in sommige andere landen, is het belangrijk deze vaccinatie te blijven toedienen aan de kinderen.

Symptomen

  • hoofdpijn en spierpijn
  • misselijkheid en diarree
  • verlammingen

Besmetting

Het virus verspreidt zich via:

  • hoesten en niezen
  • de handen
  • de ontlasting
  • besmet voedsel of verontreinigd drinkwater

Vaccinatie

Verzorging en aanpak

  • Er is geen behandeling om polio te genezen. Je kan alleen de symptomen behandelen.