Regurgitatie

Wat is het?

Regurgitatie komt dikwijls voor bij kinderen omdat ‘de hoek van His’ nog niet volledig gevormd is. Daardoor kan tijdens de verzorging, bewegingen van het kind, opspannen van de buikspieren of spontaan een terugvloei van voeding of maagvocht ontstaan.

Regurgitatie komt bij de meeste baby's voor in min of meerdere mate en afhankelijk van de ontwikkelingsfase. In de periode dat een kind begint om te draaien of te kruipen ontstaat meer druk op de maag en de inhoud ervan en zal het terugvloeien vaker voorkomen.

Is dit het enige probleem, dan gaat het enkel om een probleem van comfort. Groei en ontwikkeling zijn verder normaal.

Voorkomen

Oprispingen zijn normaal en verdwijnen vanzelf. Wees niet ongerust over de hoeveelheid of het aantal keren dat je kindje teruggeeft. Het is niet nodig om de voeding te wijzigen of om andere maatregelen te nemen.

Er is niet veel aan te doen, maar men kan wel zorgen dat het niet verergert:

 • Laat je baby rustig drinken

 • Laat je baby niet te lang huilen voor voeding

 • Dring geen voeding op. Voed enkel op vraag

 • Hou je baby na de voeding even rechtop. Gun hem rust en tijd om een boertje te laten. Vaak komt er samen met een boertje wat melk mee. Leg dus uit voorzorg een slabbetje of doekje op je schouder. Beweeg je baby na de voeding zo weinig mogelijk

Bij flesvoeding:

 • Zorg voor een correcte bereiding: 1 maatschepje poeder per 30 ml water

 • Een voeding moet ongeveer 15 minuten duren. Pas zo nodig de speen aan

 • Verminder het aantal voedingen niet te snel. Zo kan de maag van een baby de hoeveelheid per fles nog aan

Wist je dat?

Veelvuldig regurgiteren kan aan de basis liggen van ontsteking van de slokdarm, want het maagzuur werkt in op de slokdarm. Is je kindje lastig na de maaltijd, ademt het piepend, ...? Dan zijn dat symptomen van een gastro-oesofageale refluxpathologie. Onderzoek, diagnose, behandeling en opvolging door de behandelend arts is noodzakelijk.

Symptomen

 • overmatig huilgedrag

 • slechte gewichtsevolutie

 • braken van streepjes bloed

 • slaapproblemen

 • vertraagde ontwikkeling

 • obstructieve apneus en ALTE (Apparent Life Threatening Event)

 • Het oprispen houdt aan, zelfs nadat de arts maatregelen heeft genomen.

 • Je baby is lastig tijdens en na de maaltijden.

 • Je baby groeit niet goed.

 • Je baby huilt heel vaak door pijn bij het slikken.

Verzorging en aanpak

Een behandeling is zelden echt noodzakelijk. Bij uitgesproken vormen wordt de voeding aangepast.