Shigella - Dysenterie

Wat is het?

  • Dysenterie is een zeer ernstige vorm van diarree en kan tot ernstige complicaties leiden
  • Het wordt veroorzaakt door de shigella-bacterie
  • Een shigella-infectie komt meer voor in de zomer dan in de winter
  • Dysenterie komt bijna nooit voor in België, wel in landen waar de hygiëne niet zo goed is
  • Infecties zonder symptomen zijn mogelijk

Besmetting

De bacteriën bevinden zich in de ontlasting van een besmette persoon. Ze worden overgedragen via:

  • besmette handen
  • voorwerpen en omgevingsoppervlakken
  • besmet voedsel

Dysenterie is een erg besmettelijke ziekte.

Kan je kind naar de opvang komen?

Nee. Je kind kan pas terug naar de opvang als het geen symptomen meer vertoont.