Verkoudheden

Ook gekend als rhinitis, rhinofaryngitis.

Wat is het?

 • Een verkoudheid (rhinitis, rhinofaryngitis) en een bronchitis zijn infecties van de bovenste luchtwegen
 • Ze worden vrijwel altijd veroorzaakt door virussen (= virale infectie)
 • Een virale infectie geneest normaal gezien vanzelf
 • Antibiotica helpen niet bij een virale infectie zoals een verkoudheid of bronchitis. Onterecht antibioticagebruik veroorzaakt bovendien meer resistentie bij bacteriën
 • Een kind doet gemiddeld 5 tot 10 van deze infecties op per jaar tijdens de eerste levensjaren
 • Alhoewel een verkoudheid onschuldig is, kan het soms grote ongemakken veroorzaken zoals een langdurig verstopte neus en wat verminderde eetlust
 • Verkoudheid en bronchitis komen meestal in de wintermaanden voor

Symptomen

 • loopneus en/of verstopte neus
 • soms hoesten
 • soms koorts (verdwijnt na 2 tot 3 dagen)
 • tijdelijk verminderde eetlust

Besmetting

 • via luchtdeeltjes
 • via direct contact
 • via besmette oppervlakten

Verzorging en aanpak

 • ondersteunende behandeling voor het verbeteren van het comfort, zoals neusspoeling, regelmatig laten drinken, ...
 • hoest- en nieshygiëne
 • ventileren en verluchten

Een kind dat te ziek is, wordt het beste door een arts gezien.

Hygiëne bij hoesten en niezen

Verspreiding van ziektekiemen uit mond, neus en keel

 • via zeer kleine onzichtbare vochtdruppeltjes in de lucht door hoesten en niezen
 • via de handen door je hand voor je mond houden
 • door direct contact met neus- en keelslijm (snot)
Besmetting voorkomen?
 • Nies of hoest niet in de richting van een ander
 • Draai of buig je hoofd.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte
 • Was of ontsmet de handen regelmatig na niezen, hoesten of snuiten. Maar je kan moeilijk na ieder kuchje de handen wassen of dit aan de kinderen vragen. Maak zelf een inschatting wanneer dit nodig is

Leer deze tips ook aan kinderen! 

Kan je kind naar de opvang komen?

Ja, als het in goede algemene toestand verkeert.