Medicatie in de opvang

De keuze aan geneesmiddelen is groot: siroop, zetpillen, oor-en neusdruppels, zalf, aerosol, pufjes, pilletje, … Voor de veiligheid van je kind gaat de opvang er zeer voorzichtig mee om.

Ga snel naar

  Geef medicatie zoveel mogelijk thuis

  De kinderbegeleiders zijn meestal niet medisch geschoold. Geneesmiddelen houden ook risico’s in. Daarom vraag je best aan je arts om medicatie voor te schrijven die je thuis kan toedienen, bv. ’s morgens en ’s avonds.

  Heeft je kind toch medicatie tijdens de opvanguren nodig, zorg dan dat de opvang goed weet hoe ze het moet bewaren en toedienen.

  Aanpak in de opvang

  Geef liever geen geneesmiddelen mee voor toediening in de opvang.

  Het toedienen van geneesmiddellen in de opvang kan nodig zijn als je kind een chronische aandoening heeft of als je kind terugkeert na een recente ziekte waarbij de behandeling nog afgewerkt moet worden.

  Als de volgende gegevens op het etiket van de apotheker op de verpakking staan, kan de opvang het geneesmiddel volgens de instructies toedienen :

  • naam van het kind
  • naam van de voorschrijver
  • wijze van toediening
  • dosis
  • frequentie
  • indien vermeld einddatum of de duur van de behandeling

  Als de nodige gegevens niet op het etiket van de apotheker op de verpakking staan, zal je opvang het geneesmiddel niet toedienen, behalve:

  • Nesivine® en Otrivine® in pediatrische vorm, voor maximaal 5 opeenvolgende dagen
  • Daktozin pasta® voor maximaal 5 opeenvolgende dagen
  • Koortswerende middelen: zie flowchart

  Fysiologische zoutoplossing (serum) en verzorgende luierzalven zijn geen geneesmiddelen en kunnen op jouw vraag ook gebruikt worden in de opvang.

  Koortswerend middel

  Is je kind ouder dan 3 maanden en zijn er geen alarmsignalen? In overleg met jou kan de opvang één dosis paracetamol geven als je kind koorts heeft en hierbij tekens van ongemak vertoont.

  Pufjes of aerosol

  Kind en Gezin raadt aan om in de opvang zoveel mogelijk pufjes te gebruiken in plaats van aerosols.

  De voorkeur gaat uit naar een puffer om meerdere redenen:

  • Het effect van een puffer is hoger dan van een vernevelaar.
  • Het gebruik van een puffer is minder tijdsintensief.
  • Een puffer is makkelijker in gebruik.
  • Een puffer is makkelijker te reinigen.
  • De puffer houdt minder risico’s in op de verspreiding van ziektekiemen. 

  Het geven van een aerosol in de opvang kan enkel als er geen alternatief mogelijk is.