Medicatie in de opvang

De keuze aan geneesmiddelen is groot: siroop, zetpillen, oor-en neusdruppels, zalf, aerosol, pufjes, pilletje, … Voor de veiligheid van je kind gaat de opvang er zeer voorzichtig mee om.

Ga snel naar

  Geef medicatie zoveel mogelijk thuis

  De kinderbegeleiders zijn meestal niet medisch geschoold. Geneesmiddelen houden ook risico’s in. Daarom vraag je best aan je arts om medicatie voor te schrijven die je thuis kan toedienen, bv. ’s morgens en ’s avonds.

  Heeft je kind toch medicatie tijdens de opvanguren nodig, zorg dan dat de opvang goed weet hoe ze het moet bewaren en toedienen.

  Geneesmiddelen met voorschrift

  Vraag een attest van de arts of apotheker voor de ziekte die het kind nu heeft. Ook voor homeopathische middelen heb je zo’n attest nodig. 

  Welk attest? 

  • een doktersvoorschrift of een notitie van de arts in een schriftje
  • of een etiket van de apotheker op de verpakking 


  Wat moet er opstaan? 

  • de naam van de voorschrijver of apotheker 
  • de naam van het kind 
  • de naam van het geneesmiddel 
  • de afleveringsdatum 
  • de dosering 
  • hoe toedienen
  • de einddatum of duur van de behandeling

  Geneesmiddelen zonder voorschrift

  De opvang bepaalt zelf hoe ze omgaat met geneesmiddelen zonder voorschrift. Deze info vind je in het huishoudelijk reglement. Voor baby’s tot één jaar raden we aan om ook een attest van een arts of dokter te vragen voor geneesmiddelen zonder voorschrift. Zo vermijd je dat er siropen of druppels worden toegediend die je kind te diep doen slapen.

  Koortswerend middel

  Is je kind ouder dan 3 maanden en zijn er geen alarmsignalen? In overleg met jou kan de opvang één dosis paracetamol geven. 

  Pufjes of Aerosol

  Kind en Gezin raadt aan om in de opvang zoveel mogelijk pufjes te gebruiken in plaats van aerosols. Aerosols horen eerder thuis in een ziekenhuisomgeving en niet in de opvang.