Wat als je kinderopvang plots stopt?

Er zijn veel mogelijke redenen waarom een kinderopvang plots stopt. De uitbater stopt zelf, Kind en Gezin schorst of stopt de vergunning.  

Wat kan je doen als je kind niet meer in de opvang terechtkan? Deze tips helpen je bij vragen en bezorgdheden.  

Ga snel naar

  Nieuwe opvang zoeken

  Contacteer het Lokaal Loket Kinderopvang in je gemeente als je op zoek bent naar een nieuwe kinderopvang. Je vindt er andere opvangadressen in je buurt en de medewerkers bieden hulp bij het zoeken. Vaak is er een website waar alle info gebundeld is.

  Is er geen loket of centrale website in je gemeente? Je kan ook zelf andere opvangadressen contacteren om te vragen wanneer er plaats is en of je kennis kan maken.

  Lokale loketten kinderopvang en opvangadressen

  In onze database kan je terecht voor een overzicht van de lokale loketten kinderopvang en alle opvangadressen in Vlaanderen en Brussel. 

   Ik zoek een lokaal loket of opvang
   Wist je dat?

   Opvang die je niet op onze website terugvindt, heeft geen vergunning.

   Een luisterend oor

   Je maakt je zorgen over de impact van wat er gebeurd is in de opvang op je kind. Of je kind heeft last van de overstap naar een nieuwe kinderopvang.

   Heb je nood aan een luisterend oor? Dan kan je terecht bij Kind en Gezin.

   Twijfels of vragen?

   Je kan terecht bij de Kind en Gezin-Lijn.

   Ook je lokaal team Kind en Gezin staat voor je klaar. In elk team werkt een psychopedagoog die jou kan ondersteunen als ouder en rond de ontwikkeling van je kind.

   Waarborg en opzegtermijn

   De terugbetaling van de waarborg en de opzegtermijn maken deel uit van de schriftelijke overeenkomst (contract) die je hebt afgesloten met de kinderopvang. Opgroeien (Kind en Gezin) is geen partij in dit contract en is niet bevoegd om tussen te komen bij deze contractuele geschillen. Opgroeien kan de organisator van de kinderopvang niet dwingen om een terugbetaling uit te voeren.

   Waar kan je terecht voor hulp?

   Sommige bepalingen in een contract kunnen strijdig zijn met de wetgeving rond de consumentenbescherming (bv. onevenwichtige bepalingen) en kinderopvang. We raden aan juridisch advies te vragen. Je kan hiervoor terecht bij deze instanties. 

   Zodra je een klacht hebt ingediend en alle stukken hebt bezorgd, wordt de verjaringstermijn van de klacht geschorst tot de Ombudsdienst een beslissing heeft genomen. De dienst brengt de kinderopvang op de hoogte van je klacht. Zolang het onderzoek loopt, kan de kinderopvang geen betalingen vorderen. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen nadat je jouw klacht hebt ingediend, deelt de Consumentenombudsdienst zijn beslissing mee aan alle partijen. 

   • Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan ben je mogelijk verzekerd voor contractuele geschillen. Je kan dan via jouw verzekering beroep doen op juridische bijstand.  

   Waar kan je zelf op letten?

   De regelgeving voor de kinderopvang legt een aantal minimale bepalingen op die de opvang moet opnemen in de contracten met ouders:

   De waarborg

   De overeenkomst moet een bepaling bevatten dat een eventuele waarborg enkel voor een deel of het geheel van de waarborg kan ingehouden worden in verhouding tot de aangetoonde schade.

   Opvang die inkomenstarief aanrekent, moet de waarborg teruggeven als de ouder:

   • de schriftelijke reservatie van een kinderopvangplaats heeft nageleefd; 

   • de facturen voor geleverde prestaties heeft betaald; 

   • de opzegbepalingen heeft nageleefd.

   De opzegtermijn

   De overeenkomst moet een bepaling bevatten dat de organisator geen opzegtermijn of opzeggingsvergoeding kan vragen als de organisator een zware fout heeft begaan of bij een beslissing tot opheffing van de vergunning door Opgroeien (Kind en Gezin).