Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief Kinderopvang maart 2022

Kinderopvang
Actua // Financieel // Oproepen en beslissingen // Agenda // En verder

Actua

Actualiteit kinderopvang

Het heel tragische overlijden van een baby in de kinderopvang heeft iedereen die begaan is met de kinderopvang sterk aangegrepen. De kinderopvang kwam hierdoor in een storm terecht, samen met veel publieke verontwaardiging. De leidend ambtenaar van Opgroeien, Katrien Verhegge, benadrukt dat er in de kinderopvang fantastisch werk wordt geleverd: 'Elke dag staan jullie met 25.000 kinderbegeleiders klaar om aan meer dan 100.000 kinderen het beste van jullie zelf te geven. Dit is de belangrijkste boodschap die we samen mee uitdragen.' In deze snelinfo geeft ze duiding bij de aanpak van schorsingen door Opgroeien.

Minister Wouter Beke heeft naar aanleiding van het gebeuren een omvattend pakket aan maatregelen uitgewerkt. Leo Van Loo, gedelegeerd bestuurder van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van het Groeipakket, werd door de minister aangesteld als opdrachthouder van het actieplan. Het is zijn taak om het actieplan om te zetten in een projectplan met concrete mijlpalen. Leo Van Loo: 'Het is cruciaal dat we het vertrouwen in de kinderopvang zo snel mogelijk herstellen. We willen vooral opnieuw de kracht en het talent tonen dat in zoveel kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen schuilt.'

Katrien Verhegge geeft ook mee dat Opgroeien 'zeer goed beseft dat het verhaal van handhaving maar een deel is van wat de sector op dit moment nodig heeft. Na heel wat investeringen de voorbije jaren van de overheid, werknemers en werkgevers, en dit zowel in kwantiteit als kwaliteit, zijn verdere inspanningen van alle betrokkenen voor de toekomst van de kinderopvang ook nodig. Hiervoor engageren wij ons ook als agentschap mee.' Zo neemt Opgroeien een actieve rol op in het plan 'Vroeg en Nabij'Hierin werkt een aparte werkgroep van experten aan een nieuwe toekomstvisie voor een duurzame kinderopvang. Vertegenwoordigers van de sector en de gebruikers krijgen hun stem in de conceptnota die tegen de zomer aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd.

 

Zorg voor uittreksels uit het strafregister

Al wie in de kinderopvang in contact komt met de kinderen, moet een uittreksel uit het strafregister hebben. Dit geldt ook voor stagiairs, gezinsleden van onthaalouders of logistieke medewerkers wanneer ze contact hebben met de kinderen. Voor de omgang met kinderen is model 596.2Sv vereist.

We vragen alle organisatoren om dit na te kijken. Contacteer je klantenbeheerder als je vragen hebt of een probleem ziet.


Meer info in de vergunningsvoorwaarden.

Financieel

Indexatie van de subsidiebedragen

In februari is de spilindex overschreden. De subsidiebedragen verhogen vanaf 1 april 2022.

Oproepen en beslissingen

272 onthaalouders starten als werknemer

Door VIA 6 van 30 maart 2021 kunnen 272 extra onthaalouders in 'het proefproject onthaalouders werknemers' instappen. Opgroeien lanceerde de oproep in oktober 2021 en nam hierover de beslissingen. Er wordt hiervoor 5 miljoen euro ingezet. Na deze uitbreiding werken 586 onthaalouders met een werknemersstatuut. 

 

3.231 bestaande plaatsen krijgen de basissubsidie

Op 14 februari nam Opgroeien de beslissing over de oproep voor organisatoren die nog geen enkele subsidie kregen (trap 0). Dankzij een budgetverschuiving krijgt iedere aanvrager die aan de voorwaarden voldoet de basissubsidie. Het gaat om 3089 plaatsen groepsopvang en 142 plaatsen gezinsopvang.

Agenda

Infosessie 'Starten met kinderopvang voor baby’s en peuters'

Denk je eraan om te starten met je eigen kinderopvang? Op maandag 9 mei kan je van 19 tot 22 uur deelnemen aan een gratis online infosessie van Opgroeien en Mentes.

Meer info en inschrijven

En verder

Nieuwe test- en quarantaineregels voor corona.

Het overlegcomité van 17/03 wijzigde de test- en quarantaineregels.

Je vindt ze terug in de brochure op onze website.

 

Hoe ga je om met het opvangplan en de gezinsvakantie?

Heb je vragen over hoe je moet omgaan met de gezinsvakantie in het opvangplan? Je vindt hierover richtlijnen in de brochure inkomenstarief voor de sector op de pagina’s 48 tot 52, en vanaf pagina 58.

 

Jodiumtabletten

De huidige situatie in Oekraïne leidt tot veel vragen over jodiumtabletten. Neem jodium enkel in wanneer de overheid dit aanraadt. De huidige situatie in Oekraïne vereist geen inname van jodiumtabletten.

De federale overheid adviseert kinderopvang om jodiumtabletten in voorraad te hebben. Ze zijn gratis verkrijgbaar bij de apotheek.

Meer info over de toepassing in je opvang op de website van Kind en Gezin en op de website Nucleair Risico.

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.