Nieuwe cijfers op lokaal niveau beschikbaar over pasgeborenen en hun gezin

Worden in Dendermonde procentueel meer of minder kinderen met laag geboortegewicht geboren dan in Heist-op-den-Berg? Hoe evolueert de kansarmoede-index in Koekelare sinds 2010?


Lees meer

Toewijzing voor 120 nieuwe plaatsen met inkomenstarief in de groepsopvang in Limburg

In uitvoering van het Strategisch Actie-programma Limburg in het Kwadraat 2013-2019 (SALK), keurde de Vlaamse Regering de overeenkomst goed tussen de Vlaamse Gemeenschap, Kind en Gezin en de provincie Limburg om kinderopvangplaatsen in de provincie Limburg te subsidiëren ter ondersteuning van de tewerkstelling en preventie van kinderarmoede.


Lees meer

Proefproject werknemersstatuut aangesloten onthaalouders

De Vlaamse Regering gaf op 14 februari 2014 zijn akkoord om een proefproject op te starten dat nagaat of en hoe een werknemersstatuut in de praktijk kan worden toegepast bij onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders, die gezinsopvang aanbieden in de eigen thuiswoning.


Lees meer
Meer nieuws