Kind en Gezin blijft vaccineren

Op 23 maart 2015 besteedde het televisieprogramma Een Vandaag in Nederland aandacht aan de veiligheid van injectienaalden. Op basis van de informatie waar we op dit moment over beschikken adviseert het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid om te blijven vaccineren.


Lees meer

Wat vinden kinderen belangrijk in de opvang?

Veel kinderen uit de basisschool worden buiten de schooltijd op diverse plekken opgevangen. Er is de buitenschoolse opvang (vnl in initiatieven voor buitenschoolse opvang) en de opvang in de scholen. Tijdens de schoolvakanties zijn er de gemeentelijke speelpleinen die vaak een opvangfunctie vervullen.


Lees meer

1712 luistert nu ook naar slachtoffers van gedwongen adoptie

De commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het Vlaams Parlement hield drie hoorzittingen over de problematiek ‘gedwongen adopties’. In navolging daarvan keurde het parlement een resolutie over gedwongen adoptie unaniem goed. Daarin werd onder meer gevraagd dat slachtoffers van deze praktijken bij 1712 terecht zouden kunnen met hun hulpvraag.


Lees meer
Meer nieuws