Lentenummer 'Positief opvoeden'

Het dertiende Triple P-magazine heeft als thema 'de kracht van samenleven'.


Lees meer

(Pinda)noten zijn gevaarlijk voor kleine kinderen

Met de barbecues, communie-en tuinfeesten in zicht wijzen kinderlongartsen nog eens op het feit van het gevaar van (pinda)nootjes voor kinderen. Het verslikken in een pindanoot is een belangrijke oorzaak van spoedgevallen voor een kinderlongarts. Het risico beperkt zich niet tot de pindanoten, maar geldt algemeen voor hele noten. Het vermijden van (hele) noten uit de voeding van jonge kinderen is een belangrijk aandachtspunt voor Kind en Gezin, ook in onze communicatiedragers.


Lees meer

Expertenpanel gedwongen adopties overhandigt eindrapport aan minister Vandeurzen

Op 4 mei 2015 heeft het expertenpanel gedwongen adopties zijn eindrapport overhandigd aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. In het rapport analyseert het panel de problematiek rond gedwongen adopties en doet het 19 aanbevelingen.


Lees meer
Meer nieuws