Nieuw Triple P magazine is uit

Het twaalfde magazine staat stil bij het thema ‘Genoeg’.


Lees meer

PANZA zet zich in voor kansarme zwangeren in Antwerpen

Nieuw samenwerkingsverband wil toegankelijke zorg voor zwangeren in armoede


Lees meer

Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: wat is dat?

Kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit heeft langdurige positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het belangrijk dat er nu een visietekst is die beschrijft wat we onder pedagogische kwaliteit verstaan. Het pedagogisch raamwerk geeft een richting aan, een houvast om zich voor te engageren. Om dat kracht bij te zetten ondertekenen de leden van het Raadgevend Comité in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, vandaag een engagementsverklaring. Alle ondertekenaars zetten zo hun schouders onder dit raamwerk.


Lees meer
Meer nieuws